Holiday world 2013
22. ročník - Výstaviště Praha Holešovice  

 • Fotoreportáž ze čtvrtka 7. února 2013, ze zahajovacího dne veletrhu. Veletrh byl otevřen především pro odborné návštěvníky ať již z oblasti regionálního cestovního ruchu, cestovní kanceláře a agentury, ale také z dalších dvou oblastí zaměření tedy Golf show  a také Gastro & hotels. Daleko větší návštěvnost veletrhu byla v sobotu a v neděli, kdy  se brány veletrhu otevřou pro veřejnost.  Regionální expozice byly především ve vstupní výstavní hale, Velké cestovní kanceláře vystavovaly ve střední hale výstaviště a  v pravém křídle byly především expozice cizích zastoupení.  Vyhořelé levé křídlo nahrazené stanovou konstrukcí  bylo zaměřeno na oblast stravování, gastronomie a hotelového vybavení. Jistě také proto, že  cestovní kanceláře si objednaly celkově menší výstavní plochu. Ta je tak drahá, že si prostě velké maxiexpozice známé z minulých let nemohou dovolit.
 • Město Česká Třebová vystavovalo ve vstupní hale  na stejném sítě jako jindy ve stánku VH 520, v těsné blízkosti Pardubického kraje, Ve stejné hale vystavovalo také město Ústí nad Orlicí, které  pro svou expozici tradičně využívá grant euroregionu Glacensis.
 • Expozice města Česká Třebová  

  Dominantní byla prezentace expozice Městského muzea "Dopravní křižovatky"  která byla proveden zajímavě a byla nepřehlédnutelná. Byla to konkrétní nabídka města jeho návštěvníkům. Podrobnosti expozice byly popsány v nových propagačních materiálech.  Na rozdíl od jiných  let tedy českotřebovský stánek zval do České Třebové za jasným cílem ke shlédnuté expozic Městského muzea a v neposlední řadě do nově otevřeného pivovaru Faltus. K ochutnání byla na veletrhu  jedenáctka Kohout a pokud jsem byl ve stánku přítomen, tak všichni "ochutnávači" jen chválili, ti co Českou Třebovou znali z  doby svých studií nebo vojny se ptali, kde ten pivovar je, zda to je na místě starého městského pivovaru při silnici na Litomyšl. Tři sudy  piva Kohiout  se podařilo vypít z tři dny - do soboty odpoledne. Přínosem byla těsná vazba na  rozsáhlou expozici Pardubického kraje, kam patříme, ale jako město bychom si zde "ani neškrtli, neboť prezentace  nabízela především ty turisticky nejatraktivnější lokality a přiznejme, že Česká Třebová mezi ně  nepatří.  Přesto na Českou Třebovou nezapomněl ani nově vydaný turistický katalog Pardubického kraje, který měl na letošním  Holiday world premiéru.
   
   

  Expozice Pardubického kraje 

  Turistické oblasti Pardubického kraje se zde pod křídly kraje prezentovaly každý po svém. Česká Třebová by patřila do velké oblasti Orlické hory a Podorlicko, kde je opravdu až na okraji a proto zde prezentaci ani neměla.  Region Orlicko- Třebovsko se v ní ale přece jen neztratil, po výstavišti jej prezentovala královská družina tak, jak ji známe i z jiných akcí našeho regionu.  Jde jen o to, zda by se nemělo přejít na prezentaci jednotlivých měst a středisek  našeho mikroregionu, tak jak to dělají jinde. U nás by šlo o prezentaci zajímavostí z Brandýsa nad Orlicí, České Třebové a  Ústí nad Orlicí (podle abecedy). Jako příklad uvádím prezentace sousedního turistického regionu Pomezí Čech a Moravy, ke kterém u máme velmi blízko. Tvoří jej města Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy, Polička a Moravská Třebová.  Pět měst, každé prezentovalo svou jednu "velkou osobnost" krátkým hraným (animovaným) pořadem. V době mé přítomnosti prezentovala Litomyšl Magdalenu Dobromilu Rettigovou a Moravská Třebová princeznu Hereret. Krátce, vkusně, zajímavě.  Kdybychom se k této oblasti přidali, nebylo by to pro nás jistě špatné. byli bychom rovnocenným partnerem, šestým městem, také na "pomezí" a jistě bychom našli mnoho styčných ploch pro spolupráci, možná lepších než v rámci regionu Orlické hory a Podorlicko, kde fungujeme spíše jako sponzor než  členské město, které má z utvořeného celku nějaký užitek.
   
  Prezentace turistických oblastí Pardubického kraje:
   
   
  Křest nového turistického katalogu Pardubického kraje: 
   
   

  Expozici Pardubického kraje navštívil ve čtvrtek 7.2. odpoledne také hejtman Martin Netolický, který jednal jednak se zástupci všech turistických oblastí kraje, v krátkém vystoupení podpořil především  nejmenší a nejvzdálenější oblast Kralického Sněžníku a především spolu s radním René Živným pokřtili nový turistický katalog Pardubického kraje a popřáli mu úspěšný život.  Hejtman navštívil také českotřebovskou expozici a využil jejího zázemí také pro svá další jednání  např. s hejtmanem Libereckého kraje 

  Expozice města Ústí nad Orlicí