Českotřebovský deník 31/2013 (6.2.)                                      
Pardubický kraj i město Česká Třebová se představí na veletrhu Holiday World

Na Holešovickém výstavišti v Praze se koná od 7. do 10. února již 22. ročník veletrhu Holiday World. Expozici Pardubického kraje na něm ve čtvrtek v 15 hodin zahájí hejtman Martin Netolický spolu s radním pro cestovní ruch René Živným. Otevření expozice bude spojeno s křtem nové obsáhlé publikace s názvem Turistický katalog Pardubického kraje, který byl vydán v nedávné době v češtině, angličtině, polštině a němčině.  „Snažíme se hledat cesty, jak nejlépe oslovit cílové skupiny, které chceme do kraje zvát. Atraktivních míst máme rok od roku více, teď jen jde o to, aby se informace o nich dostaly až ke konkrétním zájemcům,“ řekl hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Ze zkušeností z minulých let jsme vyhodnotili tento veletrh jako jediný, kde má smysl investovat do naší prezentace, protože je vždy výborně navštívený a to jak veřejností, tak zástupci cestovních kanceláří.“ Podle ředitelky Destinační společnosti Východní Čechy Aleny Horáková je tady kromě prezentace i místo na samotný byznys.
„V Praze představujeme všech pět turistických oblastí Pardubického kraje – Pardubicko, Českomoravské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Králický Sněžník a Chrudimsko-Hlinecko,“ vysvětlil koncepci prezentace radní René Živný. „Návštěvníci veletrhu se seznámí s některými novinkami kraje, které byly uvedeny do provozu nebo zrekonstruovány v nedávné době jako je například Švýcárna Slatiňany s muzeum starokladrubského koně, muzeum Emila Holuba v Holicích, Tvrz Orlice v Letohradu, Hotel Vista na Dolní Moravě, kongresový hotel Jezerka s jedním z nejmodernějším wellness center v republice a podobně,“ dodal Živný.
Expozice Pardubického kraje se rozkládá na ploše 49 m2 a návštěvníci ji mohou nalézt ve Veletržní hale pod označením VH 530. Některé z výše uvedených subjektů se budou na stánku Pardubického kraje prezentovat přímo, některé pouze formou propagačních materiálů. Dotazy návštěvníků budou na stánku zodpovídat pracovníci Destinační společnosti Východní Čechy nebo zástupci jednotlivých turistických oblastí. V každodenním doprovodném programu budou mít návštěvníci možnost vidět třeba Zdeňka Bukáčka z Krouny při výrobě a zdobení dřevěných malovaných hraček, ochutnat pravou staročeskou medovinu, nebo obdivovat práci mistra Pavla Janoše, několikanásobného držitele titulu Král perníku. Na expozici bude po celý veletrh probíhat také ochutnávka piva z pardubického pivovaru Pernštejn. 
V těsné blízkosti této expozice bude otevřen samostatný stánek města Česká Třebová, číslo expozice je VH 520.  Samostatná expozice města Česká Třebová má v sousedství Pardubického kraje svou logiku. V rámci kraje by určitě nebyla prezentace města tak viditelná a letos se navíc opravdu máme návštěvníkům veletrhu s čím pochlubit a kam je pozvat. Stánek by měl nabízet novinky loňského roku v  našem městě, tedy především  nově otevřenou expozici městského muzea Dopravní křižovatky včetně železniční expozice a expozice vývoje a výroby vozítek velorex a také nově českotřebovské pivo Kohout z minipivovaru Faltus.  Zahájení veletrhu se zúčastním a  zveřejním fotografie a  jeho zaměření. Pro veřejnost je veletrh otevřen v sobotu a v neděli. (Fotografie z loňského ročníku veletrhu.) -mm-

 

Romská otázka v České Třebové vlastně neexistuje (?)

 Tak to alespoň vypadá podle výsledků sčítání lidu, které se uskutečnilo v loňském roce.  Podle informace ČSÚ se k romské národnosti v České Třebové sčítacím komisařům oficiálně přihlásilo pouze 11 (slovy jedenáct) občanů.  (V předchozím sčítání v roce 2006 to ovšem bylo podobné, tehdy šlo o 45 občanů). Kdo ovšem zná poměry v našem města a v části Borek zvlášť jistě chápe, že jde o čísla zkreslená, upravená možná podle osobního  vztahu sčítaných osob ke společnosti . Doufejme, že dalším sčítaným údajům lze ve statistikách věřit více než tomuto údaji. je těžké ho s něčím porovnávat a ověřovat. Zvláštní statistika  občanů romské národnosti se nevede  ani ve školách, ani v případě  trestné činnosti, ani v jiných statistických souborech. Přesto město Česká Třebová je uváděno jako lokalita s početnou komunitou sociálně izolovaných osob, což ovšem  s národnostmi nemá nic společného.

 

12 amnestovaných v České Třebové.

Tento počet nemusí být přesný, jde o počet osob, které si podaly žádost o sociální dávku po návratu do civilního života. Mohou být i další, kteří si žádost nepodali.
Počet cizinců žijících v České Třebové je neznámý  

Cizinci, kteří  mají povolení k dlouhodobému pobytu  se povinně hlásí k útvaru Cizinecké policie v Pardubicích, jejích přihlášení v místě, kde žijí, bydlí či podnikají již povinné není.  Cizinecká policie o místech pobytu města a obce neinformuje, cizinci se tedy mohou volně pohybovat v rámci kraje bez  přehlášení. Novela zákona o odpadech a potom tedy i naše nová městská vyhláška počítají s tím, že poplatek za vstup do systému likvidace odpadu budou platit i cizinci s dlouhodobým pobytem, ovšem pouze pokud budou městskému úřadu známy. Mohou se  ze dne na den sebrat a odjet, nikdo je pak už nedohledá.  Řada cizinců zde žije již léta, jsou známi a přihlášení k pobytu ve městě, zdaleka se to však nedá říci o všech. Počet cizinců se pak město dozví až s velkým zpožděním podle zveřejněných údajů ČSÚ, jiná data, tedy především svoje vlastní,  nemá. Na závěr alespoň odhad: podle s rovnání se statistikami a předchozími roky, kdy byly tyto údaje zjišťovány, je v Č. Třebové okolo 150 dlouhodobě žijících cizinců.
 
Jak se mění počet trvale hlášených obyvatel města Česká Třebová podle statistik                                  

Počet obyvatel města Česká Třebová ve vybraných letech

Stav k 31. 12.

1971

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

Počet obyvatel

14 295

15 741

17 601

18 116

17 985

17 732

17 067

16 533

16  032

15 994

15 827

Zdroj: ČSÚ

Celkový přírůstek obyvatelstva klesá,  populační kladné  přírůstky v období r. 2000 – 2009 byly zaznamenány pouze  ve 4 letech – 2001, 2004, 2008 a 2009. Ve velké míře se na  úbytku obyvatelstva   projevuje migrace. 

Celkový přírůstek počtu  obyvatel města Česká Třebová v letech 2000-2011

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Přírůstek celkový

-45

-195

-96

-125

0

-122

-107

-98

-55

-95

-146

-94

přirozený

-24

22

-24

-16

4

-32

-2

-14

5

23

-18

-49

stěhováním

-21

-217

-72

-109

-4

-90

-105

-84

-60

-118

-128

-45

Zdroj: ČSÚ

 

 

Rákosníčkovo dětské hřiště: máme velkou šanci vyhrát      

Internetové a esemeskové hlasování  za dětské hřiště s Rákosníčkem poblíž prodejny LIDL získalo u příznivců České Třebové velký ohlas. Výzva se objevila také na facebooku a doporučuji ji převzít také na další weby města tak, abychom získali co nejvíce příznivců ochotných za nás hlasovat. Mohli by pomoci také z okolí, nic je to přece nebude stát. od včerejška 5. 2. se podařila zase zvýšit počet hlasů o tři stovky a tím se Česká Třebová dostala již do čela své kategorie, předběhla větší Žďár nad Sázavou. Zatím získaný počet hlasů přes 750 je vůbec nejvyšší ze všech kategorií. Věřme, že pramen příznivců nevyschne a že se posunem,e ještě dál, abychom získali náskok a tím i  nové zajímavé dětské hřiště.   Výsledky z 6.2. ve 22. hodin:
 
Jak vypadá Rákosníčkovo hřiště:Kompletní výstavbu hřiště hradí společnost Lidl a poté ho předá městu darem. Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.  Hlasujte ZDE: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz


Pronajmu nebytový prostor /prodejnu, kancelář/               
v centru UO 737 069 600

Radní Kroutil: koncepce nestačí, musí být naplněna konkrétními činy

Pardubice (6. 2. 2013) – O Strategii v oblasti zemědělství, potravinářství a venkova na období 2014 – 2020, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství, jednali hejtman Martin Netolický a krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil v Dašicích s představiteli Krajské rady Zemědělského svazu, aby projednali své připomínky. „Shodli jsme se na tom, že se ve strategii objevuje spousta věcí, po kterých zemědělci dlouhodobě volají. Dosavadní kroky vlády a prosazované zákony v parlamentu jsou však v rozporu s tímto dokumentem. Máme proto obavy, že se strategie nebude naplňovat skutečnými činy,“ říká krajský radní Kroutil. Kraj a zástupci zemědělců se dohodli na společném postupu připomínkování tohoto zásadního koncepčního materiálu pro budoucnost zemědělství v zemi. „Věřím, že se budou moci zemědělci nově také vyjadřovat ke konkrétním návrhům zákonů, které vyplynou ze strategie. Doposud se ne vždy tak dělo. Například v případě zákona o obnovitelných zdrojích se tak nestalo a výsledkem je, že některá ustanovení spíše našemu zemědělství škodí,“ upozorňuje radní Kroutil. Podle zástupců kraje i Zemědělského svazu je strategie v některých ohledech příliš obecná a chybí ji podrobnější pohled na některé problémy a výhled jejich finančního zajištění. „Problematika sucha a povodní je sice ve strategii zmíněna, ale v koncepci se už nedočteme, jak chce stát, případně Evropská unie, tento problém řešit a finančně zajistit,“ doplňuje Kroutil.  Foto Luboš Kozel
 
Valentýnské odběry krve

Každý zájemce starší 18 let může svátek svatého Valentýna oslavit předáním cenného daru, kterým může přispět k záchraně lidských životů. Má k tomu hned čtyři možnosti v rámci Valentýnských odběrů krve, které se budou konat na transfuzním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Jsou zaměřeny na nábor nových dárců.      Valentýnské odběry krve se uskuteční ve čtyřech dnech. Začínat budou ve čtvrtek 14. února a budou pokračovat v pátek 15. února. Dalšími termíny jsou čtvrtek 21. února a pátek 22. února. Probíhat budou vždy od 7.00 do 11.00 hodin na transfuzním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.
„V loňském roce jsme byli mile překvapeni zájmem lidí o tyto odběry. Budeme potěšeni, když se i tentokrát setká tato akce s podobnou odezvou. Budeme moc rádi, když Valentýnské odběry krve osloví zejména mladou generaci, která může svátek zamilovaných oslavit tímto netradičním způsobem a může tak přispět na dobrou věc. A pokud se z prvodárců stanou pravidelní dárci, bude to velmi pozitivní,“ řekl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s.
     Valentýnské odběry krve v Pardubické krajské nemocnici měly premiéru v loňském roce. V průběhu čtyř dnů přišlo celkem 261 dárců. Bylo mezi nimi 60 prvodárců. „Byla to velmi přínosná akce. Za celý předchozí rok přišlo 321 prvodárců a během čtyřdenních Valentýnských odběrů jsme měli zhruba pětinu tohoto počtu. Valentýnských odběrů krve se může zúčastnit každý zájemce, který splní několik základních podmínek. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku mezi 18 až 65 lety. Pro první odběr se doporučuje věk do 60 let. Potřebná tělesná hmotnost je nad 50 kilogramů. K odběru krve je nutné si přinést průkaz totožnosti, opakovaní dárci i legitimaci dárce krve. Všechna potřebná vyšetření budou provedena zdarma na transfuzním oddělení bezprostředně před odběrem.
 „24 hodin před odběrem krve není vhodné pít alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani nadměrná fyzická námaha, například při sportu. Na druhou stranu nedoporučujeme dostavit se na vlastní odběr nalačno. Dárce by si měl ráno před odběrem dát lehkou netučnou snídani a zejména vypít dostatek tekutin,“ uvedla primářka Horská několik praktických doporučení.
V rámci těchto odběrů připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zdravotně preventivní akci pro dárce krve. Bude se konat ve čtvrtek 14. února a v pátek 22. února vždy od 7.00 do 11.00 hodin. Po oba zmíněné dny si dárci budou moci na transfuzním oddělení nechat změřit svůj body mass index (BMI), váhu, klidový metabolismus, procento kosterního svalstva a tělesného tuku či viscerální tuk. Na základě zjištěných hodnot jim bude nabídnuto také shrnutí výživových doporučení. A zároveň se mohou dozvědět informace o příspěvcích pro dárce krve z fondu prevence.
Letošní Valentýnské odběry krve se rozhodl podpořit i basketbalový klub BK JIP Pardubice. Jeho zástupci se i sami zařadí mezí dárce. „Jsme velice rádi, že můžeme pomoci podpořit, zpropagovat a aktivně se zapojit do této prospěšné akce. Každý den jsou lidé, kteří krev nezbytně potřebují, navíc ani my nikdy nevíme, kdy se do podobné situace můžeme dostat sami. Proto akci Valentýnské odběry v Pardubické krajské nemocnici vždy velmi rádi podpoříme,“ řekl Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice.
Pardubičtí basketbalisté připravili dárky pro každého, kdo v rámci nadcházejících Valentýnských odběrů přijde na transfuzní oddělení Pardubické krajské nemocnice darovat krev. Všichni si odnesou dvě vstupenky na domácí utkání pardubického týmu v Mattoni NBL a navíc klubové suvenýry. Drobné pozornosti pro prvodárce přichystali i další partneři této akce. Mimo jiné dostanou ručně vyráběné dárky od dětí ze Základní a praktické školy Svítání. Pro každého dárce navíc bude na transfuzním oddělení připraveno sladké občerstvení. Na závěr Valentýnských odběrů krve budou ještě všichni prvodárci zařazeni do slosování. Jeden z nich se může těšit v duchu názvu této akce na romantickou večeři pro dva v pardubickém Restaurantu U Dvou Kohoutků.