Českotřebovský deník 33/2013  (8.2.)                                    

Česká Třebová - Při svých cestách po regionu zavítal hejtman Martin Netolický také na Městský úřad v České Třebové, kde byl v minulost členem městské rady. Setkal se s místostarostou Jaromírou Žáčkovou. „Výsledek krajských voleb a můj nový post neznamená, že opadl můj zájem o dění ve městě. Proto jsem se tu zastavil, abych se podíval na nejdůležitější dokument města – tedy rozpočet na rok 2013,“ uvedl hejtman. Zajímal se také o příspěvek města do nového Nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice, která je spádovou nemocnicí pro českotřebovské obyvatele, a také o dílčí problémy v hospodaření města.  Foto Luboš Kozel
 

Českotřebovský ledovec na Pekláku kvalitně připraven:

ideální podmínky pro lyžování  

Vážení zákazníci, na sjezdovce Peklák leží 40-60 cm sněhu superkvality který dvakrát denně upravujeme. Na sjezdovce Zahrádky leží 50 cm technického sněhu, upravujeme jednou denně.
Díky novému prašánku super lyžování.
Všechny služby jsou v provozu.
Provozní doba 9-16 a 17-21 hodin.
První tři překážky snow parku v provozu.

Lyžařská škola Peklák pořádá III. lyžařské závody na sjezdovce Zahrádky .
Děti závodí ve dvou věkových kategoriích (ročník 2005 až 2006 a 2007 a mladší).
Pro vítěze jsou připraveny diplomy a sladké odměny. Závody se konají každých 14 dní vždy ve středu od 16:30 (prezentace závodníků od 16ti hodin). Soutěžit můžou všechny příchozí děti od roku narození 2005 až po ty nejmenší lyžaře. Na všechny závodníky se těší instruktoři lyžařské školky. Startovné 50 Kč. Třetí letošní závody se uskuteční 13.2.2013
 
23 a 24.2.2013 - testování lyží Atomic a Salomon - k vyzkoušení bude 80 párů lyží + prodej za výhodné ceny.
Akci Vám přináší Dům sportu Stratílek Litomyšl.

Na Pekláku parkujete zdarma. Na Pekláku lyžujete na malém vleku zdarma. Přijďte si to vyzkoušet.
Těšíme se na Vás.
 
Ad: Model Trávníku 

Před lety pracovala pod vedením, pana Pištory v depozitáři Muzea v Borku i v Kozlovské ulici čtveřice kluků důchodců. Byli to páni kluci: Hubálek, Vopařil a bratři Wagnerovi. Za symbolický peníz odměny, který vyšel s bídou na svačinu, archivovali, sepisovali, fotografovali sbírky a starali se s láskou o pohyblivý betlém, i model Trávníka. Když se pan Pištora ohlížel po svém nástupci, vybíral mezi panem Gilarem z Třebovice a paní Voleskou. Vybral paní Voleskou, která se zanedlouho se všemi rozloučila. Nevím, jestli byl žijící  autor modelu Trávníka pan Hubálek přizván ke znovupostavení modelu v Kulturním centru, ale kdyby odmítl spolupráci, ani bych se nedivil. Ještě jedna paní povídala, že nebyl zájem o rozsáhlou sbírku knih a publikací esperanta, která se těší  velkému zájmu v Muzeu Esteranta ve Svitavách, jedinému v  České republice.                                                                         Petr Skalický           
 
 
Česká Třebová postupně stárne

(a stárnout zřejmě bude i nadále)                                         

Základní věkové skupiny obyvatelstva v České Třebové  v letech 2000 až 2011   (zdroj ČSÚ)

Věk / Stav

k 31. 12.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0 – 14

2949

2849

2 733

2 608

2 610

2 538

2 432

2 342

2 303

2 301

2 255

2279

15 – 64

11 863

11 783

11796

11 765

11692

11 620

11 573

11 482

11 384

11 226

11 090

10905

65 +

2 133

2 211

2 209

2 229

2 227

2 258

2 319

2 327

2 369

2 651

2 687

2 810

Celkem

17 067

16 876

16 780

16 655

16 655

16 533

16 426

16 328

16 273

16 178

16 032

15 994

 
Zastoupení nejmladší generace 0 – 14 let se v letech 2000 až 2010 snížil o  694 dětí (23,5 %). Věková kategorie 15 – 64 let za znamenala úbytek 773 osob (6,5 %). Změna počtu seniorů nad 65 let představuje navýšení o 545 osob (25,5 %). Podrobněji lze trend  demografického  stárnutí znázornit na  indexu stáří, což  je poměr postreprodukční a dětské složky obyvatelstva  (= 65+ / 0 až 14 let vyjádřeného v %).

 

Syntetické ukazatele věkové struktury obyvatel Česká Třebová v letech 2000 až 2011 (Zdroj ČSÚ)

Ukazatel / Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Index stáří

76,5

78,8

82,4

87,5

90,2

93,6

99,5

106,9

112,3

115,2

119,2

123,3

Průměrný věk

38,0

38,5

38,9

39,3

39,6

40,0

40,4

40,7

41,0

41,3

41,5

41,8

 
V důsledku poklesu počtu dětí a zvýšení počtu obyvatel starších 65 let za sledované období vzrostla hodnota indexu stáří v České Třebové o 42,7 % a můžeme tedy konstatovat, že dochází k výraznému demografickému stárnutí obyvatelstva.  Stárnutí populace tj. zvyšující se podíl starých osob v populaci a poklesu úrovně porodnosti na straně druhé se odráží také  ve zvyšování průměrného věku obyvatel města – kdy se v období let 2000 – 2010 se zvýšil o 3,5 roku.
 
Budoucí počet obyvatelstva a jeho věková struktura (v ČR a Pardubickém kraji)
Zásadní skutečností je výrazný růst podílu osob starších 65 let v následujících letech, a to až na jednu třetinu populace ČR. Absolutně jejich počet vzroste ze současných 1,56 mil. na 3,44 mil. osob (Pardubický kraj bez vlivu migrace z 78 tis. na 153 tis.).
Počínaje rokem 2006 v ČR početně převažují osoby starší 65 let nad dětmi ve věku 0 až 14 let. Poměr těchto dvou složek populace, tzv. index stáří, i nadále výrazně poroste, v polovině 20. let 21. století překročí hranici 150 seniorů na 100 dětí, na sklonku 30. let hranici 200. Nevyhnutelný je tak vývoj indexu ekonomického zatížení, jehož hodnota se zdvojnásobí. Ekonomicky nejvýznamnější skupina, kterou je produktivní složka, zaznamená v budoucnu významný pokles. Tento vývoj bude způsoben tím, že do důchodového věku budou dospívat silné ročníky a ročníky narozené v období snížené porodnosti nebudou schopny úbytky početně doplňovat. Tento úbytek bude mít dopad na národní úrovni zejména na důchodový systém, na lokální a regionální úrovni lze předpokládat nedostatek pracovních sil. Průměrný věk populace ČR činil k 1.1.2010 celkem 41,5 let, Pardubický kraj bez migrace o desetinu méně. Projekce zaznamenává k 1.1.2065 průměrný věk populace ČR na úrovni 49 let, v Pardubickém kraji bez migrace 50 let.
 
Basketbalisté před závěrem mistrovské sezóny na třetí příčce oblastního přeboru

SKB Česká Třebová - TJ Jiskra Havlíčkův Brod  68:55  (14:13, 32:22, 44:45)
SKB Česká Třebová  - TJ Nové Město na Moravě  57:51 (16:15, 25:31, 46:40)

Tabulka oblastního přeboru

1.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod

20

16

4

1568:1172

36

2.

TJ Sokol Jilemnice

19

16

3

1455:1128

35

3.

SKB Česká Třebová

20

14

6

1464:1207

34

4.

SK Botas Skuteč

19

12

7

1332:1223

31

5.

KARA Trutnov B

19

11

8

1502:1402

30

6.

TJ Nové Město na Moravě

20

9

11

1292:1211

29

7.

BC Elephants Dobruška

19

10

9

1225:1171

29

8.

BK Přelouč "B"

19

9

10

1146:1208

28

9.

Spartak Choceň

18

8

10

1215:1125

26

10.

TJ Jiskra Nový Bydžov

18

7

11

1260:1284

25

11.

TJ Jiskra Heřmanův Městec

18

7

11

1151:1197

25

12.

BK Ústí nad Orlicí, o.s.

20

3

17

1160:1843

23

13.

TJ Sokol Pardubice

17

1

16

924:1523

18


Zbývající zápasy do konce mistrovské sezóny
17.2. Choceň - SKB Česká Třebová venku
2.3. Heřmanův Městec - SKB Česká Třebová venku
3.3. SKB Česká Třebová - BK Přelouč B doma