Českotřebovský deník 40/2012 (15.2.)                                    
Pozvánka na setkání v rámci Světového dne modliteb

Setkání se koná ve čtvrtek dne 7.3.2013 v 17.30 hodin v sále na faře Českobratrské církve evangelické v Riegrově ulici čp. 283.
Světový den modliteb je celosvětové ekumenické hnutí křesťanských žen, které každoročně organizují modlitební shromáždění po celém světě vždy zhruba ve stejnou dobu v roce. Program modlitebního zamyšlení je pokaždé zaměřen na jednu konkrétní zemi a její problémy. Letos budeme myslet na bratry a sestry ve Francii a modlit se za řešení otázek života emigrantů.
Za pořadatele srdečně zve Věra Nečasová
 
Slavnostní zahájení provozu logistického centra firmy Metrans je plánováno na 4. května 2013.

Terminál Metrans je v trvalém provozu od 7. ledna 2013, zatím zde pracuje okolo 70 pracovníků. Na terminál je nyné směrován jen omezený počet vlaků. Ten se má postupně zvětšovat tak, aby se od května v České Třebové denně odbavovalo 20 vlaků s kontejnery.
Stadler zase jezdí, ale není to ten náš
Vlaková souprava firmy Stadler, slavnostně uvedená do provozu  v době těsně před volbami byla dlouhodobě odstavena z provozu pro poruchu  na podvozku, kterou je třeba odborně opravit ve specializovaných dílnách.  Stadler jsme proto na kolejích dlouho neviděli. Nyní již zase jezdí, ovšem není to tato "naše" souprava, ale jiná, která k nám byla zapůjčena z Liberce. Do Liberce byl a zase odvezena českotřebovská souprava k opravě. Fotografie z předání  soupravy Regio Shuttle RS1 fy Stadler z 11. října 2012.
 
 
Půlmilionový dar ze závěti Prof. Karla Holbika pro naše gymnázium bude dobře využit       
Dar byl poukázaný na účet Spolku gymnázia v roce 2012 a v letošním roce se připravuje jeho využití. podstatná část daru bude určena na vybudování nové studovny a knihovny pro studenty gymnázia. S uvedeným využitím souhlasí i syn Prof. Karla Holbika Thomas, který po dokončení akce rád přislíbil svou účast na zahájení provozu.
Komise asociace na výletní lodi Arnošt: kraje na zvýšené DPH spíše doplácejí

Pardubice (15. 2. 2013) – První pracovní jednání Komise pro finance a evropské fondy Asociace krajů České republiky se dnes symbolicky konalo pod vedením předsedy komise a hejtmana Pardubického kraje Martin Netolického na výletní lodi Arnošt z Pardubic. Komise se zabývala návrhem nového zákona z dílny Ministerstva financí o rozpočtovém určení daní krajů. Hovořilo se také o rozpočtech měst a obcí.  Tyto otázky komise diskutovala s Janem Ziklem, ředitelem ministerského odboru pro financování územních rozpočtů a programového financování. Druhým nosným tématem jednání bylo čerpání evropských fondů a příprava následujícího programovacího období po roce 2014.
Kraje na zvýšené DPH spíše doplácejí
„Stávající rozpočtové určení daní není pro kraje vůbec příznivé. Vláda po krajích chce, aby s nižšími rozpočty financovaly více činností. Jako příklad mohu uvést oblast sociálních služeb, kde je propad v dotacích z úrovně státu více než 300 milionů korun,“ uvedl předseda komise asociace Martin Netolický. Kraje se při tvorbě svých rozpočtů musí rovněž každoročně potýkat s nepřesnou predikcí Ministerstva financí. Na zvyšování daně z přidané hodnoty tak regiony spíše prodělávají.  „Ministerské odhady příjmů ze zvýšené DPH byly například v rozpočtu Pardubického kraje v roce 2012 o 83 milionů korun vyšší, než byla skutečnost. Toto opatření naopak ještě více zatížilo rozpočty našich organizací. Jenom nemocnice zaplatily na této dani o 35 milionů více,“ vysvětlil hejtman Netolický. Komise si vyžádala další písemné podklady od ministerstva a bude se novými legislativními návrhy zabývat na svém nejbližším jednání podrobněji. „Chceme k tvorbě nového zákona přistoupit konstruktivně a také aktivně. Diskuze však nemůže být pouze o kritériích, ale také o stanovení základních principů a filosofií zákona. Připravíme proto i vlastní návrhy,“ doplnil Netolický.
 
Komise chce spolupracovat na nových operačních programech
Kraje vzaly na vědomí novou strukturu operačních programů, kterou přijala vláda. Celkem jich bude osm. „Jednotlivé Regionální operační programy se vláda rozhodla nahradit Integrovaným operačním programem. Je to realita, se kterou musíme pracovat. S kolegy v komisi jsme se shodli na tom, že se chceme aktivně podílet na regionální dimenzi všech operačních programů,“ uvedl předseda komise asociace Martin Netolický. „Diskuze o konkrétní podobě je teprve na začátku. Všechny nás vůči Evropské komisi tlačí čas. Z prvních jednání s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj Danielem Braunem, které jsem měl, mám pocit, že bude na hlas krajů brán zřetel.“ uzavřel Netolický.
 
Radní Václav Kroutil otevřel prodejnu regionálních potravin 

Pardubice (15. 2. 2012) – Za účasti radního Pardubického kraje Václava Kroutila byla dnes v centru Pardubic slavnostně otevřena nová prodejna regionálních potravin Český sedlák.
Prodejnu na Masarykově náměstí provozuje Společnost pro rozvoj turismu a regionálních potravin ve východních Čechách, o.p.s., která funguje jako obchodní systém zemědělců a menších lokálních výrobců potravin převážně z východních Čech. „Pardubický kraj v tuto chvíli nemůže prodejnu z formálních důvodů finančně podpořit. Jsem ale nesmírně rád, že tu prodejna nabízející produkty místních zemědělců a výrobců potravin vznikla,“ přivítal otevření obchodu radní Václav Kroutil, který je v Radě Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.
Společnost své produkty doposud nabízela formou elektronického obchodu. „Ochutnávková prodejna osloví zákazníky přímo. Na rozdíl od e-shopu si mohou zákazníci potraviny prohlédnout, zjistit, jak voní nebo je i ochutnat,“ upozornil na největší změnu zakladatel prodejny David Novák, který je současně i majitelem Statku Uhersko, tedy jednoho z dodavatelů. Zdůraznil, že prioritou jsou menší lokální výrobci, kteří se snaží navzdory převládajícímu trendu v zemědělství produkovat výrobky s přidanou hodnotou a neomezují se pouze na výnosné plodiny. Většina sortimentu se tak může pyšnit dohledatelným lokálním původem.
Před šesti lety jsem poprvé ochutnal vítězný výrobek soutěže MLS Pardubického kraje – tvarohový křupánek ze Statku Uhersko. Jsem rád, že ho nyní vidím v nabídce vlastní vyšperkované prodejny v Pardubicích,“ ocenil prodejnu radní Václav Kroutil.
 
Klausovo posvěcení „konopného“ zákona průkopníci za legalizaci konopných produktů vítají

ČR, 15. únor 2013 – Prezident podepsal novelu o využívání konopí k léčebným účelům. Léčivé prostředky z konopí si budou moci pořídit pacienti v lékárnách pouze na elektronický předpis. Podle Jiřího Stably z Carun Pharmacy snad již nic nebrání tomu, aby se léčivé konopí dostalo k lidem. „Byli jsme mezi prvními, kdo takhle houževnatě a hodně komunikoval, aby se konopí dostalo blíže k nemocným. Jsme rádi, že se tak stalo a musíme poděkovat všem, kdo se o to přičinil. Je to nejlepší krok k tomu, aby se konopí zlegalizovalo kompletně. Každý člověk nad 18 let, který bude seznámen s legislativou, by měl mít zákonnou šanci konopí užívat,“ míní Jiří Stabla z Carun Pharmacy. Skvrnou, která však stále celý proces legalizace špiní, je cena. Ne každý na léčivé konopí dosáhne. Více v příloze.
Celé vyjádření: Jiří Stabla, Carun Pharmacy, provozovatel konopnyshop.cz

 

Konopí bude sice legální, ale pro některé pacienty nebude léčba dostupná, protože na něj nebudou mít lidé zkrátka peníze. Částka za léčbu na jeden měsíc by se totiž mohla vyšplhat nad deset tisíc korun. Léčba by měla být podpořena z veřejných zdrojů. Je to nejlepší krok k tomu, aby se konopí zlegalizovalo kompletně. Každý člověk nad 18 let, který bude seznámen s legislativou, by měl mít zákonnou šanci konopí užívat. Tuzemské pěstování by léčivou marihuanu zlevnilo o desetikoruny za gram oproti tomu dováženému při minimálně stejné kvalitě. Kdyby se licencované konopí vyrábělo u nás, cena bude až o dvě třetiny nižší.  Bez přispívání na zdraví prospěšné konopí vyjde celá legalizace vniveč. Lékárny nejspíše nebudou tak drahé konopí vůbec odebírat, protože nebudou pacienti, kteří by na to měli. Přitom stát chce konopí dovážet ze zahraničí.
Mgr. Pavel Kašpar