Českotřebovský deník 41/2013  (16.2.)                                   
V Ústí nad Orlicí již mají rozpočet města schválen

V pondělí 11. února se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 15. zasedání Zastupitelstva města. Hlavním body jednání bylo schválení rozpočtu města a plán investičních akcí pro rok 2013. Rozpočet města ve výši 240 milionů korun počítá se schodkem se schodkem 17,5 milionu Na webu města Ústí nad Orlicí  se uvádí: „Rozpočet je v rámci možností města velice vybalancovaný, dochází opět ke zvýšení dotačních prostředků do oblasti sportovní a kulturní činnosti.", řekl starosta města Petr Hájek. Schválen byl také plán investičních akcí a velkých oprav v letošním roce. V plánu jsou více jak 3 desítky akcí za 44 milionů korun. „Plán investic, který opět vychází v možností města, byl schválen bez připomínek. Jedná se například  o investice do Roškotova divadla, digitalizace kina, dále investice do oprav městských komunikací v ulicích Švermova a Pod Lesem. Dostatečné množství prostředků je také na opravy chodníků a na dvě stěžejní investice, kterými jsou zateplení Základní školy v Hylvátech a Mateřské školy Heranova.". Další investice budou směřovat například do obnovy zeleně a revitalizaci sídliště Podměstí, rekonstrukce a výstavba chodníků v ulici Dělnické nebo na dlouho očekávanou rekonstrukci parkoviště u nemocnice, po které veřejnost již dlouho volá. Zastupitelstvo města se dále zabývalo rezignací Jana Kopáče na post radního a volbou nového člena rady města, kterým byl zvolen Martin Mejdr.                                                                                           (zdroj www.ustinadorlici.cz)
Setkání mateřských center Pardubického kraje

Akce se koná ve středu 20.2. od 9 hodin v Mateřském centru ROSA v České Třebové, Kyralově ulici . Akce se zúčastní krajský radní Ing. Pavel Šotola, jehož starostí je péče o sociální věci a + neziskový sektor.
 
Do Malé scény zatéká
(nebo zatékalo)

 Poškození je na obou stranách sálu nahoře pod stropem a je to škoda.  Práce na rekonstrukci Malé scény  byly ukončeny relativně před nedávnem, tedy cca 5 lety, jistě bude možné požadovat opravu na dodavateli této stavby, kterou byla firma Agile, s.r.o. Ústí nad Orlicí. Byla by škoda, kdyby se měl rozsah poškozené omítky a izolací dále zvětšovat, Malou scénu jsme z gruntu opravili včetně střechy a zatékání je tedy nedokonalostí práce stavbařů nebo projektantů. 
Ukázka poškození je zřetelná na fotografii z koncertu Komorního orchestru Jaroslava Kociana ve středu dne 13.2. 2013. Podobné zatékání je také na druhé straně sálu viz příspěvek o koncertu. (Tam jsem však zatékání na fotografiích vyretušoval).
 
Výstava fotografií Josefa Jana Kopeckého  bude v březnu v divadle Exil Pardubice

V úterý 26. února uvedeme vernisáží výstavu snímků Josefa Jana Kopeckého, která vznikla na základě facebookového projektu 365 dnů. Zadání projektu bylo jasné. „Vyfotografuj každý den, co jsi dělal, s kým jsi byl a kde jsi byl.“ „Vydržet celý rok nebylo snadné, ale stalo se. Já si totiž vždycky chtěl psát deník, u toho jsem ale nikdy nevydržel příliš dlouho. Fotografování je v tomto smyslu jednodušší. Tak jsem tedy rok svého života vyfotil,“ říká Josef. J. Kopecký, kterého můžete v našem divadle vidět také jako herce. Aktuálně ve hrách Zdravotní vycházka a Jedlíci čokolády. Během roku vzniklo přes dva tisíce snímků, na stěnách Divadla Exil se objeví pouze jejich zlomek.  „Snad bude dostatečně reprezentativní. Projekt ale bude už navždy existovat ve své primární podobě – totiž na internetu,“ říká k výstavě její autor.
Josef Jan Kopecký (*1980)  divadelní herec, režisér, držitel několika cen za herecké výkony i za režii z nejrůznějších divadelních festivalů. Zároveň také kurátor výstav pro klub Modrý trpaslík, ale ne jen pro něj. Jako učitel působil v dramatickém oboru ZUŠ Česká Třebová a v DDM v Ústí nad Orlicí. V současnosti je ředitelem základní školy. Kultuře se věnuje i jako zpěvák, především v chrámových sborech. V České Třebové provozuje klub alternativní kultury                                             (www.divadloexil.cz)
T.J. Sokol Vás zve na šibřinky 

Chtěli byste vědět, co vlastně znamená slovo šibřinky? Třeba Vám postačí definice z Ottova naučného slovníku:
„Šibřinky - v staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky. Jindřichem Fügnerem použito k pojmenování veselých maškarních zábav sokolských, jež r. 1865 po prvé v Sokolně pražské byly uspořádány a od té doby všeobecně se pořádají.“  Je Vám tato definice nesrozumitelná? Přijďte a zažijte je na vlastní kůži.