Českotřebovský deník 46/2013  (20.2.)                                   

Českotřebovské orientální tanečnice zazářily v Náchodě – Hvězda orientu 2013

O víkendu 16. – 17. února se konala v prostorách náchodského DDM celorepubliková soutěž v orientálním tanci pod názvem Hvězda orientu 2013. Letos se konal v pořadí druhý ročník. Celý program soutěže byl rozdělen do dvou dnů jednak podle věkových kategorií a také podle stylu tance. V sobotu tak o vysněnou korunku bojovaly tanečnice do věku 18 let, včetně kategorií dua, tria a skupiny. Právě do skupinové kategorie dětí spadala českotřebovská taneční skupina Al Amar pod vedením Evy Provazníkové. Sobotní porota byla složena z vynikajících mladých tanečnic, jako jsou Malak, Lenka Pokorná, Pavlína Skalská nebo Shareefa. Po celodenním stresu a čekání si nakonec skupina Al Amar vybojovala se svojí novou choreografií nádherné třetí místo v kategorii skupiny dětí s věkovým průměrem nad 12 let.
V neděli pak soutěž patřila dospělým tanečnicím, skupinám a kategoriím fusion a folklór. Tanečnice Nareen (pozn. Eva Provazníková) se zapojila do dvou kategorií – do kategorie 18 – 25 let a poté do kategorie Profi. Každá soutěžní kategorie obsahovala dvě kola, první improvizaci na arabskou hudbu, v kategorii Profi dokonce na živého bubeníka. Po improvizaci byla vybrána část tanečnic do finále, kde již předvedli předem nacvičenou choreografii. Nareen se po hodnocení poroty ve složení předních tanečnic a profesionálů, jako Eglal, Sheyla nebo Karolína Indrisová, nakonec umístila na prvním místě v kategorii 18 – 25 let a na druhém místě v profesionální kategorii.
Více na www.hvezda-orientu.wz.cz nebo na www.nareen.webnode.cz.                                                       Eva Provazníková

 


Českotřebovské gymnázium v krajském kole Festivalu vědy a techniky

Studenti českotřebovského gymnázia se letos již tradičně zúčastnili Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji, který pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími pořadateli. Jedná se o soutěžní přehlídku studentských projektů především z oblasti přírodních věd.
Dvacet studentů z naší školy pilně pracovalo již od podzimních měsíců a v okresním kole, které proběhlo 15. 2. v Lanškrouně, tak mohli představit porotě rekordních jedenáct projektů. Tolik jich s sebou letos pravděpodobně nepřivezla žádná jiná škola.
V silné konkurenci nakonec devět projektů postoupilo do krajského kola, které proběhne 21. 3. v Pardubicích. Dva z projektů získaly zvláštní cenu od sponzorů soutěže. Přejeme našim studentům, aby byli stejně úspěšní i v krajském kole!
Text a fotografie: Mgr. Michal Jiráský

V České Třebové bude po roce znovu znít Bible

Zastavte se ve čtvrtek 28. března mezi 9,00 a 17,00 hod. na Starém náměstí v České Třebové. Bude probíhat veřejná akce Celonárodní čtení Bible, kterou letos připravili věřící ze dvou místních církví.
Záštitu nad českotřebovským čtením Bible převzali senátor Ing. Petr Šilar, místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a radní Mgr. Josef Kopecký. Ti se také zúčastní slavnostního zahájení. Na náměstí se budou číst do mikrofonu předem vybrané kapitoly Bible.
Každého srdečně zveme! Pojďte s námi číst svůj kousek Bible. Zapojit se může úplně každý bez ohledu na vyznání. Jinak budou k předčítání připraveni dobrovolníci z různých místních a třeba i okolních církví. Cílem čtení je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Nejde zde o propagaci církve, ale právě Bible, které se také říká Kniha knih. Je to nejčtenější kniha světa. Tuto akci v České Třebové pořádá Sbor Církve bratrské a Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová pod záštitou České křesťanské akademie v rámci 5. ročníku Celonárodního čtení Bible (www.ctenibible.cz). Do loňského 4. ročníku čtení se zapojilo přes 50 měst a obcí po celé České republice, poprvé mezi nimi bylo i naše město.
Velikonoční příběh Ježíše Krista a další biblická místa nám stále mají co říci. Slova Bible mohou pomoci v krizích. Je to jako dopis od Boha. Kromě toho naše kultura odedávna stojí na křesťanských hodnotách.
Dnes je mnoho možností, jak si Bibli opatřit. Možná ji máte doma v knihovně. Dá se běžně koupit v v knihkupectví nebo na internetu. Existují různé překlady (od přesných po moderní a čtivé) a různé velikosti i nahrávky. Můžeme jen doporučit: čtěte Bibli a přemýšlejte nad jejím poselstvím.                                                                                               Za tým organizátorů Daniela Horáčková
 
Ocenění nejlepších sportovců města Česká Třebová za rok 2012 uskuteční dne 26.02.2013 od 15 hod. v obřadní síni Městského úřadu v České Třebové. 
 
Přijměte pozvání na přednášku  Přežil svou smrt 

Jan Mračno nás seznámí se životem plukovníka letectva Josefa Koukala. V roce 1940 byl plukovník Koukal v letecké bitvě o Británii sestřelen a během pádu hořícího stroje utrpěl popáleniny na 70% těla. Přesto se po léčbě a plastických chirurgických operacích vrátil do boje ... Ve Velké Británii je jmenován mezi 10 nejúspěšnějšími válečnými letci. 19.3. 2013  v 18 hodin  -  Sálek ZUŠ  Kozlovská ulice 775 Česká Třebová  zve a pořádá Česká křesťanská akademie
 
SENÁTOR ŠILAR PŘIDAL SVŮJ PODPIS K ÚSTAVNÍ ŽALOBĚ PROTI PREZIDENTU KLAUSOVI

My, níže podepsaní senátoři Parlamentu České republiky navrhujeme Senátu Parlamentu České republiky, aby podal Ústavnímu soudu ústavní žalobu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc. pro velezradu …, tak začíná víc jak patnáctistránkový návrh žaloby, který patří v těchto dnech k těm nejdiskutovanějším.
Pohár trpělivosti přetekl, když v závěru své prezidentské kariéry vyhlásil Václav Klaus amnestii, kvůli níž pak soudci mimo jiné museli  zastavit řadu velkých, dosud nedořešených hospodářských kauz.
„K podpisu vypracovaného návrhu ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause, jsem se připojil,“ říká senátor Petr Šilar. „ Před předáním Ústavnímu soudu je totiž zapotřebí 27 podpisů senátorů a následné projednání na schůzi Senátu. V tomto případě nejde jen o žalobu na zrušení II. článku amnestie, nýbrž i o obvinění z dalších, protiprávních skutků, jako například nepodepsání smluv směřujících k EU, nejmenování soudců Ústavního soudu, nerespektování rozhodnutí Nejvyššího správního soudu…“ Důvody k podání žaloby jsou podle slov senátora Šilara víc než jasné a mají smysl, i když se opět může stát, že i tato iniciativa nedosáhne svého kýženého výsledku.  Do budoucna se však pro dalšího prezidenta, potažmo prezidenty, jistě stane  silným varováním, že ústavu je třeba ctít a veřejná kontrola z řad zákonodárců se tu stává samozřejmostí.   Petr Čada

 

VÝSTAVY JUBILANTŮ ROKU 2013 v ÚSTÍ BUDOU DVĚ a BUDOU NA SEBE NAVAZOVAT

Jubilující výtvarníci, tedy ti, kteří se letos dožívají kulatých či půlkulatých životních jubileí, se pravidelně představují orlickoústecké veřejnosti na každoroční výstavě místního Klubu přátel umění. Letos udělali organizátoři změnu a vybrané dvanáctce autorů věnovali celkem dvě výstavy. První zahájila vernisáží v pátek 8. února. V Galerii od radnicí dostali nejdříve prostor výtvarníci Helena Dolečková, Zdeněk Rosák, Pavel Hlavatý, Josef Filip, Václav Smejkal a Ewa Brown. O měsíc později dostane v galerii prostor šestice dalších jubilantů. Vernisáží bude výstava otevřená 1. března.Mezi vystavujícími výtvarníky - jubilanty jsou také mnozí se vztahem k České Třebové nebo k českotřebovskému gymnáziu. Tak např. již na únorové výstavě vystavuje Helena Dolečková, absolventka našeho gymnázia, v březnu bude vystavovat letošní devadesátník Boris Wolf, který gymnázium nejen absolvoval, ale v padesátých letech zde také vyučoval, dále Jaroslav Malátek (90) a Josef Coufal (75). Vernisáž 2. výstavy v ústecké Galerii pod radnicí je 1. března v 18 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Marie Švecová. Výstavy v této galerii jsou otevřeny denně mimo pondělí od 14 - 17 hodin, v úterý - pátek také dopoledne od 10 do 12 hodin.
 
Hejtman Netolický jednal s generálním ředitelem profesionálních hasičů
Pardubice Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický přijal v pondělí ve své kanceláři generálního ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) České republiky plukovníka Drahoslava Rybu a krajského ředitele HZS Miroslava Kvasničku.  Hejtman Netolický ujistil své hosty o pokračování osvědčeného krajského dotačního programu pro obce, které zřizují jednotky požární ochrany, i v tomto volebním období. „Každoročně poskytujeme obcím finanční prostředky z vlastního rozpočtu na základě jasných pravidel. Loni byl grantový systém zaměřený na nákup požární techniky a kraj v něm bude pokračovat. Letos je připraveno 4,5 milionu korun, dotace budou opět směrovány na zlepšení stavu mobilní požární techniky. Pardubický kraj nezapomíná ani na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho krajská organizace obdrží na svoji činnost v roce 2013 opět 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman.     Dalším diskutovaným tématem společného jednání bylo zajištění požární ochrany v České Třebové. V tomto městě profesionálové z HZS Pardubického kraje nemají svoji stanici, a proto na základě uzavřené dohody její funkci adekvátně zastává podniková jednotka HZS Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Vláda opět uvažuje o začlenění hasičů SŽDC pod jednotný systém HZS ČR. Ačkoliv definitivní stanovisko v jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy ještě nepadlo, plukovník Ryba hejtmana ujistil, že na zajištění rychlé pomoci občanům v České Třebové a okolí se v případě změny zřizovatele jednotky nic nezmění.

Přes koleje v Třebové to brzy půjde jen oklikou, podchod se uzavře ?               


Problémem se zabývala  i reportáž na ČT24. Na webu české televize se píše: "Podchod pro pěší, který je nejsnazší možností, jak překonat rozlehlé kolejiště nádraží v České Třebové, už dlouho sloužit nebude. Spojuje přitom centrum města s oblastí, kde nedávno vzniklo velké překladiště. Podchod je nestabilní, statici zakázali jeho používání od začátku roku 2014. Správa železniční dopravní cesty, které patří, ale plánuje rekonstrukci současně s přestavbou třebovského kolejiště nejdříve na rok 2016.
Statici považují podchod pod tratí v České Třebové za nebezpečný a jeho další užívání časově omezili. "Současný podchod je neprovozovatelný, statici mu dali výjimku do začátku roku 2014, pokud se nezačne stavět, uzavře se to," popsal současný stav třebovský starosta Jaroslav Zedník. Uzavření podchodu se dotkne lidí, kteří pracují v průmyslové zóně jižně od nádraží. Starosta upozornil, že jich bude postupně stále více, protože u nádraží vzniklo nové překladiště.
Že by se podařilo situaci rychle vyřešit, není pravděpodobné. Podchod patří Správě železniční dopravní cesty, jeho rekonstrukce nebo stavba nového podchodu připadá v úvahu až současně s přestavbou celého třebovského kolejiště. Pro tzv. průjezd železničním uzlem Česká Třebová ale železniční správa teprve připravuje studii udržitelnosti. "Předpokládaná realizace vlastní stavby přichází do úvahy po roce 2016," upřesnil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský."
Nepíše se o tom, že SŽDC již vypracovala na řešení problému studii, podle které se  měl podchod nahradit lávkou nad trolejemi připravenou pomocí výtahů i pro nepohyblívé občany. Financování by mělo být fondů EU.  Z lávky zřejmě sešlo, byla by moc drahá. měla by však výhodu v tom, že její stavba by se nemusela dotknout přestavby kolejiště a rekonstrukce uzlu. Letos jednal hejtman Netolický s generálním ředitelem SŽDC Kolářem o potřebě urychlit hledání řešení, Pardubický kraj a SŽDC se dohodly na dvou prioritách a to je podchod v České Třebové a Pardubicích (mimo další  investice již zahájené, např. průjezd uzlem Ústí n.O.).  Dohoda měla zajistit vybudování nového podchodu v poloze blíž železniční stanici, vybudovaného po sekcích za určitého omezení dopravy na koridoru. Pokud se bude vázat nový pochod na investici do průjezdu koridoru  uzlem Česká Třebová, je to snaha o vycouvání z problému a jeho odložení de facto na neurčito. Termín  přestavby koridoru přes Českou Třebovou se stále jen odkládá. Píše-li se na televizním webu "po roce 2016", znamená to  v podstatě po roce 2020. Tak nějak se také stále odkládala a odkládá stavba dálnice R35....