Českotřebovský deník 47/2013 (21.2.)                                    
Jaký bude další rozvoj sportovního areálu Skalka?

Svatava Dudková, která je studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je na MěÚ v České Třebové na odboru rozvoje města a investic  na praxi a současně také zpracovává diplomovou práci na téma „Projekt dokončení sportovního areálu v České Třebové pro podporu rozvoje města cestovního ruchu“ (i její předchozí bakalářská práce se věnovala tomuto tématu ).
Z areálu Na Skalce si vybrala objekt „městské multifunkční sportovní haly“ (objekt D) a součástí diplomové práce je i ANKETA s následnou SWOT analýzou apod. Aby to nebylo jenom teoretizování a výsledky byly reálným základem (v budoucnu byly využitelné i pro Českou Třebovou), tak odbor investic s anketou oslovil ZŠ, gymnázium, VDA, TJ Lokomotiva a dáme dotazníky z ankety jsou k dispozici také na infocentru města pro veřejnost.  Další možností je zpracování dotazníku z webové stránky Českotřebovského zpravodaje.  Na dalších odkazech jsou 2 naskenované výřezy z projektové dokumentace areálu (z roku 2004) - celý areál a půdorys haly.  Prosíme proto o zpravování dotazníku a vyplněný odeslat mailem na adresu info@ceska-trebova.cz  
Zpětný sběr dat je předpokládán nejpozději do pátku dne 1.3.2013.
 
Dotazník ankety najdete ZDE        Areál Skalka _celek - soubor pdf 1,1 MB    Multifunkční městská hala Skalka- soubor pdf         
 
Ze Spolku gymnázia

Vážení čtenáři Českotřebovského zpravodaje,  jako nově zvolený předseda Spolku gymnázia bych především rád poděkoval kolegyni Sedláčkové za její dlouholetou práci ve prospěch školy. Jsem rád, že i nadále zůstává členkou předsednictva Spolku. Náplň činnosti Spolku gymnázia je dána jeho stanovami. Budeme tedy i nadále všemožně podporovat činnost našich žáků a propagaci gymnázia. Chceme se snažit získávat pro podporu školních aktivit i další sympatizanty, sponzory a všechny ty, kteří chtějí pomoci zprostředkovat kvalitní základy všeobecné vzdělanosti mladé generaci. Bude nám potěšením, pokud budeme moci v našich řadách přivítat i další nové členy Spolku, kteří podpoří naše snažení.
Závěrem bych rád popřál novému vedení školy hodně síly při zvládání nelehkých úkolů, které  školu čekají v nejbližším období.
Petr Poldauf, předseda Spolku gymnázia  Pozn. Veškeré informace o činnosti Spolku gymnázia viz www.gymnct.cz
 
Město Česká Třebová
Svolávám JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA na úterý 5. března 2013
do badatelny v nové budově Městského muzea v České Třebové v Klácelově ulici y České Třebové.
Jednání bude zahájeno v 15:00 hod. 

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Majetkové záležitosti
3) Schválení rozpočtu města na rok 2013
4) OZVč. 1/2013 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů '
5) Změna č.l Regulačního plánu MPZ města Česká Třebová l
6) Změna č.7 Územního plánu města Česká Třebová
7) Smlouvy o poskytnutí dotací a darovací smlouva
 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové
upozorňuje rodiče, že ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol v České Třebové  se koná
6. května a 7. května 2013 od 7:00 hodin do 15:00 hodin
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si mohou rodiče vyzvednout ve dnech        22. a 23. dubna 2013 v mateřských školách v České Třebové. K zápisu přineste s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list  a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.

 

Jaroslav Zedník                                                                             Ing. Jaromíra Žáčková
starosta města                                                                                místostarostka města
 

Taneční škola Knířovi informuje – březen 2013


I v březnu běží každé úterý ZUMBA seminář s Laďkou.

4. 3. 2013 začíná další kurz oblíbené SALSY.

22. 3. 2013 zahajujeme tradiční taneční kurzy pro „dospěláky“ – jak začátečníky, tak i pokročilé.

Na duben máme pro Vás připravené vášnivé argentinské tango.

Aktuální informace a podrobnosti k akcím najdete na www.knirovi.cz nebo na Facebooku (Taneční škola Knířovi).

 
Na sjezdovce Peklák je prima

Je zde 40-60 cm sněhu super kvality, který se dvakrát denně upravuje. Na sjezdovce Zahrádky leží 50 cm technického sněhu, upravuje se jednou denně. Všechny služby jsou v provozu.  Provozní doba 9-16 a 17-21 hodin.
Provozní doba lyžařské školy denně 9-16 hodin.

23 a 24.2.2013 - testování lyží Atomic a Salomon - k vyzkoušení bude 80 párů lyží + prodej za výhodné ceny. K vyzkoušení budou také běžky Atomic s mohérovým stoupacím pásem. Akci Vám přináší Dům sportu Stratílek Litomyšl.

ČERTÍKUV VÍKEND v lyžařské škole 23 a 24.2.2013
Každý kdo přijde tento víkend na výuku do lyžařské školičky PEKLÁK, dostane samolepku místního čertíka a sladkou odměnu.
Těšíme se na Vás! Na Pekláku parkujete zdarma. Na Pekláku lyžujete na malém vleku zdarma. Přijďte si to vyzkoušet.
 

Úmrtí v únoru


Bohumír Janisch, nar. 1951 Semanín

Svatopluk Čech, nar. 1942 Česká Třebová

Věra Pernfussová nr. 1954 Česká Třebová

Věroslava Pecková, nar. 1926 Česká Třebová

Tomáš Roun, nar. 1993 Slatina

Eva Vaverková, nar. 1981 Česká Třebová

Stanislava Kulhavá, nar. 1936 Skuhrov

Alenka Gregarová nar. 1931 Česká Třebová

Marie Vondrová nar. 1936 Česká Třebová

Ludmila Plocková nar. 1926 Česká Třebová

Martina Lexová, nar. 1972 Česká Třebová

Jiří Dubišar nar. 1940 Česká Třebová

Ing. Miroslav Šašinka nar. 1922 Česká Třebová

Marta Paclíková nar. 1931 Česká Třebová

Josef Filipov nar. 1924  Česká Třebová

Josef Jarolím nar. 1925 Česká Třebová

Václav Šafařík, nar. 1942 Česká Třebová

Václav Dostál nar. 1944 Třebovice

Hana Dolečková nar. 1948 Česká Třebová    Čest jejich památce !

 

Informace z 3. řádného jednání Zastupitelstva Pardubického kraje


Čtvrtek 21. 2. 2013

Rada představila zastupitelům svůj program

Hejtman Martin Netolický předložil zastupitelům jedenáctistránkové programové prohlášení Rady Pardubického kraje na období 2012 – 2016, které stanovuje priority koalice ČSSD, KPK a SPOZ – Zemanovci v rozpočtové politice, zdravotnictví, dopravě, školství, ale i dalších oblastech. „Náš společný program jsme chtěli jako první představit zastupitelstvu. Tento postup jsme považovali vůči opozičním zastupitelům za správný, neboť chceme spolupracovat se všemi stranami zvolenými do zastupitelstva. Program je samozřejmě od dnešního dne k dispozici také na portálu Pardubického kraje, kde se s ním mohou lidé seznámit,“ informoval hejtman Martin Netolický.   Všechny koaliční subjekty vnímají programové prohlášení jako závazné, proto se rozhodly naplňování jednotlivých bodů programu pravidelně kontrolovat. „Schválili jsme usnesení, které členům Rady Pardubického kraje ukládá, aby jednou ročně radě předložili vyhodnocení plnění programového prohlášení, jež mají ve své gesci,“ vysvětlil první náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek. Podle náměstka zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Jaromíra Duška se podařilo vytvořit srozumitelný jízdní řád, kterým se koalice může řídit po celé volební období.
 
Krajské zastupitelstvo rozhodlo o sloučení dětských domovů v Horní a Dolní Čermné
Krajští zastupitelé dnes na návrh náměstkyně hejtmana zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči Jany Pernicové rozhodli o sloučení dětských domovů v Horní a Dolní Čermné. Nástupnickou organizací se k 1. dubnu 2013 stane Dětský domov Dolní Čermná. „Sloučení jsme projednali s pracovníky odboru školství a kultury i se zástupci samospráv obou dotčených obcí a jim se to jevilo jako vhodné řešení, neboť dochází k trvalému poklesu počtu dětí umístěných v tomto typu zařízení,“ vysvětlila Jana Pernicová. Dalším důvodem této změny je blízkost obou zařízení a také to, že pozice ředitele není v Dětském domově v Horní Čermné obsazena z důvodu jeho rezignace v průběhu uplynulého roku. „Uvolněné prostory v Horní Čermné by mohly ve spolupráci s obcí sloužit pro potřeby sociálního bydlení. Je to jeden z prvních kroků transformace dětských domovů,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
 
Téměř dvacet dva milionů korun na sociální služby   Zastupitelstvo Pardubického kraje odsouhlasilo v rámci grantového řízení fiannční podporu 91 projektům v celkové výši 21,868 milionů korun. „Rozhodli jsme se podpořit ty sociální služby, jejichž existence a zajištění jejich kvality by byly v případě neuskutečněného spolufinacování z rozpočtu Pardubického kraje ohroženy a došlo by k narušení sítě sociálních služeb na území kraje,“ objasnil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.