Tkalcovská ulice a Hubálkův model starého Trávníku      
Diskuze

Vážený pane Stejskale!

Váš článek ve Zpravodaji mi nedal, abych na něj neodpověděl. Jmenuj i se Karel Morkes,ročník 1935 a do svých 15 let jsem bydlel v chalupě č.432, která jediná zůstala z horní části Tkalcovské ulice nedotčena a proti ni stojí Billa. Všechno si dobře pamatuji. Z Vašeho popisu jsem nepochopil kde jste bydlel, ale stačí mi jméno původního obyvatele z té doby.

Před léty hovořil můj bratr s panem Hubálkem nad modelem Trávníku a dával mu cenné informace o majitelích jednotlivých domků, ale vůbec se nezmínil, že by byly postaveny špatně a to by rozhodně udělal. Lze chápat důvody jak se chovat ke sbírkovým předmětům jak uvádí pani Voleská, ale toto právo by podle mne měl mít autor, pokud k poškození došlo. Ani z jednoho článku jsem však nezjistil, jestli autor ještě žije. Pokud však došlo například k odlepení jednotlivých domků a někdo je přilepil bez znalosti jen proto, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo zničení, tak by k nápravě dojít mělo. Nevidím vtom problém,staré mapy jsou přesné a jistě je taky pan Hubálek využíval. Vy fotil jsem levou stranu Tkalcovské ulice z ulice Masarykovy, kde je všech šest domků a Jeništova truhlárna,všechno už bez zahrádek, takže blízko před bouráním, ale rok mi uniká, ale ten je znám. . ..

Já mám ještě jiný problém. Před léty jsem dostal knihu pana Šebely Stará Česká Třebová, kde autor nezařadil Tkalcovskou ulici do Trávníku a to jenom proto, že je přetínán Litomyšlskou ulicí. Ta svým charakterem Trávníku plně patří a těžko by to pan Šebela jejím obyvatelům vysvětloval. Z nich asi žijí už jen syn strojvůdce pana Františka Beneše Zdeněk jeho neteř Dáša, dcera švadleny pani Jílkové Hana, dvě dcery truhláře Jeništy a já.

Za šesticí domků bylo fotbalové hřiště a pak Červeňák a Farářství. Kdyby tomu bylo jak píše pan Šebela, tak by nebylo Tkalcovskou ulici územně kam zařadit. Kniha je však napsaná, nikdo se tím zabývat nebude a ti žijící vědí své.

Pani Voleskou chci rovněž kontaktovat.Vlastním originál „NÁVĚSTÍ" z poloviny 19.století,které podrobně popisuje stavbu naši chalupy její okolí a tehdejší vlastníky pozemků.Stavba to byla tehdy asi na zelené louce.Chci jej muzeu věnovat.

Budu se těšit s pozdravem  Karel Morkes

Jde o odpověď na článek Pavla Stejskala z 13. ledna 2013, který dále uvádím, aby jej nebylo třeba složitě hledat spolu s fotografií té části modelu Trávníka za Litomyšlskou ulicí

Dnes (13. 1. 2013) jsem podruhé v krátké době navštívil výstavní místnost Kulturního centra, hlavním cílem tentokrát byla prohlídka si zde zahájenou výstavu občanského sdružení Lingvia group pod názvem Itálie 100x jinak. Kromě výstavy jsem si opět prohlédl model starého Trávníka. Model byl zhotoven panem Hubálkem a dokumentuje vzhled českotřebovské části Trávník před postavením Nového náměstí a zdejšího sídliště. Model jsem poprvé viděl tuším na výstavě hned po zhotovení v depozitáři Městského muzea na Borku před léty. Model se mi líbil a nějaké drobnosti jsem tenkrát s autorem konzultoval. Znovu jsem model viděl na letošní Vánoce a teď nyní. Nemohu posoudit jak přesný je tento model jako celek, do České Třebové jsem se přistěhoval až v roce 1983, ale nyní mě zarazila podoba části modelu v místech, kde dnes stojí obchodní dům Billa. Oproti původnímu stavu byla pozměněna. V těchto místech jsem prožil prvních šest let pobytu v České Třebové v malém domku na Tkalcovské ulici. Právě podoba této části mě velice zarazila. Modely domků jsou v této části nalepené bez jakéhokoliv ladu a skladu. Celé místo neodpovídá ani náhodou situaci této části starého Trávníka. Domky jsou zde rozmístěné chaoticky, mnohdy otočeny a zpřeházené. Chybějí zde zahrádky, které k jednotlivým domkům patřily, vždyť i my měli zahradu za domem, malou zahrádku před domem a další přes cestu Tkalcovské ulice směrem k Litomyšlské ulici. Už o Vánocích jsem na výstavě potkal několik pamětníků starého Trávníka, kteří se rovněž pozastavovali na podobě této části modelu. Podobnou debatu jsem absolvoval i nyní. Bylo mi vysvětleno, že tato část byla dlouholetým skladováním poškozena a domky se z desky odlepily. Nebyl pak čas před vystavením  modelu v Kulturním centru uvést vše do pořádku. Je to škoda, možná se tato část neměla vůbec opravovat, alespoň ne tímto způsobem. Vždyť na prázdném místě mohla být jen cedulka s omluvou, že pro poškození tato část bude doplněna později.  V našem městě máme lidi, kteří se zabývají historií města, mají bohatý archiv, věřím, že budou pro opravu modelu a uvedením tohoto místa na správnou míru ochotni přispět radou. Model vlastní Městské muzeum, které má dnes důstojný stánek s pěknými expozicemi a bylo by na škodu, aby tato chyba snižovala odbornou zdatnost pracovníků muzea.

                                                                                                                             Pavel Stejskal

Doprovodný obrázek představuje mnou popisovanou část modelu a jasně dokládá chaotické rozmístění domků.