Připravované aktivity projektu ARC – Ars Regio Civitas  

Sobota 9. března 2013 od 9:00 do 14.00 hod.  budova Fakulty restaurování v Litomyšli

5. jednodenní workshop s názvem Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně“,

Workshop povedou Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D a Bc. Veronika Šulcová.

Účastníci workshopu se seznámí s problematikou základní péče o drobné předměty z textilu a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poškození, s vhodným způsobem zacházení, ošetření a uložení. Na vybraných příkladech jako je lidový, historický oděv, bytový textil a oděvní doplňky budou prezentovány jednotlivé restaurátorské postupy pro useň a textil. Vybrané dílčí úkony, jako např. čištění či tukování, si zájemci sami vyzkouší.

 

Účast pro všechny zájemce zcela zdarma!                                                                             Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507

pondělí 11. března 2013 od 18:00 hod. salónek hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli  (Vstup volný!)

Kulatý stůl

Grantová politika města podporující občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce

 

Zajímá Vás, jak se dělá rozpočet? Které oblasti jsou v něm nejdůležitější? Proč v něm některé informace chybí? Jak do něj může občan zasáhnout? Co znamená obyčejové právo a jak souvisí s udělováním dotací? Polovinu z vydělaných peněz běžnému člověku prý v dnešní době odebere stát. Nestojí tedy za to investovat trochu energie do toho, aby člověk věděl, co se s onou polovinou děje?

Svou účast přislíbili: starosta města Litomyšl Michal Kortyš a místostarosta Radomil Kašpar, emeritní starosta města Svitavy Jiří Brýdl, starosta obce Javorník Zdeněk Bouška, dlouholetá vedoucí finančního odboru MěÚ Litomyšl Dagmar Jůzová, tajemník MěÚ Litomyšl Bohuslav Pulgret, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Svitavy Jiří Petr, vedoucí Právní poradny Transparency International o.p.s. Vladan Brož, oddělení kontroly odboru dozoru a veřejné správy Ministerstva vnitra Daniela Horníčková a oddělení dozoru Pardubice Šárka Lipertová.

 

Sobota 23. března 2013 od 9:00 do 12.00 hod.  budova Fakulty restaurování v Litomyšli

6. praktický workshop s názvem Jak pečovat o drobné památky ze dřeva“,

Workshop povede zkušený restaurátor Jiří Věneček.                                                               Účastníci workshopu se seznámí s problematikou základní péče o drobné předměty ze dřeva a dozví se, jak s nimi zacházet a jak o ně pečovat. V druhé části se zájemci mohou těšit na praktické ukázky různých restaurátorských postupů a bude prostor i na doplňující dotazy.

Účast pro všechny zájemce zcela zdarma!                                                                        Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507