Jaký bude další rozvoj sportovního areálu Skalka?

Svatava Dudková, která je studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je na MěÚ v České Třebové na odboru rozvoje města a investic  na praxi a současně také zpracovává diplomovou práci na téma „Projekt dokončení sportovního areálu v České Třebové pro podporu rozvoje města cestovního ruchu“ (i její předchozí bakalářská práce se věnovala tomuto tématu ).
Z areálu Na Skalce si vybrala objekt „městské multifunkční sportovní haly“ (objekt D) a součástí diplomové práce je i ANKETA s následnou SWOT analýzou apod. Aby to nebylo jenom teoretizování a výsledky byly reálným základem (v budoucnu byly využitelné i pro Českou Třebovou), tak odbor investic s anketou oslovil ZŠ, gymnázium, VDA, TJ Lokomotiva a dáme dotazníky z ankety jsou k dispozici také na infocentru města pro veřejnost.  Další možností je zpracování dotazníku z webové stránky Českotřebovského zpravodaje.  Na dalších odkazech jsou 2 naskenované výřezy z projektové dokumentace areálu (z roku 2004) - celý areál a půdorys haly.  Prosíme proto o zpravování dotazníku a vyplněný odeslat mailem na adresu info@ceska-trebova.cz  
Zpětný sběr dat je předpokládán nejpozději do pátku dne 1.3.2013.
 
Dotazník ankety najdete ZDE        Areál Skalka _celek - soubor pdf 1,1 MB    Multifunkční městská hala Skalka- soubor pdf