Českotřebovské gymnázium – škola se zajímavou přítomností i nadějnou budoucností  


Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje se v tomto roce uskuteční podrobná analýza aktuálního stavu sítě gymnázií zřizovaných Pardubickým krajem, přičemž kritériem při posuzování jednotlivých škol nebudou pouze počty žáků, ale také kvalita poskytovaného vzdělávání a školských služeb, spolupráce školy se zaměstnavateli, s vysokými školami, mezinárodní spolupráce, úspěšná realizace projektů či dopravní dostupnost. Nabízí se tedy otázka, jak v této analýze obstojí naše gymnázium.
Klesající počty studentů přidělávají vrásky na tváři všem ředitelům škol nejen v našem kraji. Naplněnost českotřebovského gymnázia je více než 80%. Dvojciferná číslovka s devítkou na začátku by mi samozřejmě dělala ještě větší radost, ale i tak nám tento údaj může řada škol jen závidět.
Posuzování kvality poskytovaného vzdělávání je velmi obtížná a do jisté míry také subjektivní záležitost. I zde lze však vycházet z konkrétních údajů. Věřím, že tradičně vysoká úspěšnost našich studentů u maturitních zkoušek, výrazný počet absolventů přijatých ke studiu na prestižních vysokých školách i výborné výsledky našich žáků v okresních, krajských a celostátních kolech olympiád i dalších vědomostních a sportovních soutěží jsou nezpochybnitelnými argumenty při posuzování jednotlivých gymnázií. Důkazem úspěchů jsou nejen stále se rozrůstající sbírky pohárů a diplomů ve školních vitrínách, ohlasy v regionálních médiích, ale také slova chvály a uznání od kolegů z jiných škol. Ani sebevědomé pardubické či brněnské středoškoláky již nepřekvapí porážka od reprezentantů školy z Tyršova náměstí. Výběr Radovana Švarce mezi studentské osobnosti Pardubického kraje, obhájení mistrovského titulu piškvorkářů, vítězství florbalistek i volejbalistek nám dělají velkou radost stejně jako vystoupení pěveckého sboru, výstavy členů fotokroužku, koncerty studentské rockové skupiny Potato Pancakes či filmové projekce našich začínajících filmařů.
Úspěšná škola se však v současnosti musí soustředit také na spolupráci s dalšími institucemi z oblasti vysokého školství, podnikatelské sféry i kulturního a veřejného života. Také proto na gymnáziu organizujeme přednášky vysokoškolských pedagogů, těší nás zapojení našich studentů do Festivalu vědy a techniky Pardubického kraje i soustavná spolupráce s firmou Contipro v rámci projektu Fybich, tedy projektu, který umožňuje studentům získávat nejnovější informace z oblasti přírodních věd a zároveň spolupracovat s výraznými osobnostmi dynamicky se rozvíjejících oborů. Nechceme zapomínat také na místní instituce, příkladná je spolupráce s Městským muzeem, Kulturním centrem i Domem dětí a mládeže, nezastupitelná je role Spolku Gymnázia Česká Třebová.
Odborná způsobilost je však jen jedním z předpokladů pozdější úspěšné profesní realizace. Důležitá je také znalost cizích jazyků. A tak naši žáci v angličtině, španělštině, ruštině, francouzštině, němčině a latině nejen zpívají Tichou noc, na dnes již tradičním předvánočním zpívání, ale především konverzují, píšou i čtou. Se svými pedagogy, se zahraničními lektory z Velké Británie a Argentiny, s vrstevníky na cestách do Francie, Anglie či Norska.
Palčivým problémem českého školství zůstává jeho dlouhodobé podfinancování. Nelze spoléhat pouze na státní a krajské rozpočty, peníze lze získávat i z jiných zdrojů. V současnosti je naše gymnázium zapojeno do dvou projektů, díky kterým jsme již vybavili školu novou výpočetní technikou, dataprojektory, fotoaparáty, odbornou i uměleckou literaturou apod. V tomto roce rozvedeme po škole Wi-Fi vysílače, aby se naši žáci mohli o přestávkách a ve volných hodinách na chodbách připojit k internetu. Rád zdůrazňuji, že by to nebylo možné bez aktivního přístupu mnoha mých kolegů, kteří na projektech odpracovali stovky hodin náročné práce.
Na předcházejících řádcích jsem se dotknul ekonomických aspektů provozu školy, rozhodně bych však nechtěl zapomenout na to hlavní. Škola má kvalitně vzdělávat a dobře vychovávat, měla by být společenstvím lidí, kteří směřují za určitým cílem, institucí, která není charakterizována jen matematickým vzorcem, jenž obsahuje počet žáků, učitelů, předmětů a finančních dotací, ale zejména místem se specifickou atmosférou a sdílením společných hodnot. Toho lze dosáhnout jen spoluprací zvídavých studentů a kvalitních učitelů. Takové u nás naštěstí každodenně potkávám.
 
Mgr. Josef Menšík, ředitel školy