Co nabízí Gymnázium Česká Třebová studentům
prvních ročníků

 • všeobecné vzdělání umožňující pokračovat v dalším studiu např. na vysoké škole ve všech typech oborů;
 • širokou nabídku volitelných předmětů podle zaměření studenta;
 • širokou nabídku cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, latinský);
 • možnost vycestovat do zahraničí (partnerské školy v Norsku, Itálii, Německu, na Slovensku, exkurze do Velké Británie, Francie apod.);
 • individuální rozvoj v dalších školních a mimoškolních aktivitách (Fotokroužek, Školní sportovní klub, ekologický kroužek Freoni, historický kroužek, filmový klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor);
 • účast v soutěžích a olympiádách, ve sportovních soutěžích (florbal, volejbal, fotbal, basketbal, atletika apod.), v méně běžných soutěžích (např. piškvorky);
 • účast v projektech a výzkumné činnosti ve spolupráci se soukromými firmami;
 • zapůjčení učebnic po dobu studia na nižším stupni gymnázia;
 • zapůjčení vybraných učebnic pro 1. ročník studentům přijatým do 1. ročníku čtyřletého studia;
 • uhrazení celkové ceny adaptačního kurzu, který se koná na začátku září 2012, v hodnotě 1000 Kč.

  

Termín odevzdání přihlášek na SŠ je stanoven do 15. března 2013

 

 • Pokud uchazeči nedá přihlášku základní škola, lze si ji od ledna 2013 stáhnout na našich webových stránkách www.gymnct.cz v odkazu „Informace o studiu“.
 • Na přihlášce základní škola potvrzuje uchazeči prospěch. Uchazeči o osmileté studium vpisují „kód oboru vzdělání“ 7941K81, uchazeči o čtyřleté studium vyplňují 7941K41. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.  
 • Přihlášky se podávají přímo ředitelství střední školy.
 • Termín prvního kola přijímacích zkoušek bude zveřejněn nejpozději v únoru 2013.
 • Zápisový lístek vydá uchazeči ze základní školy příslušná základní škola nejpozději do 15. 3. 2013.
 • Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svoji vůli nastoupit ke studiu na naší škole odevzdáním zápisového lístku ředitelství školy do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

 

 

Seznam vysokých škol, kam byli úspěšně přijati loňští absolventi

Gymnázia Česká Třebová

 

České vysoké učení technické Praha (Fakulta strojní, Fakulta biomedicínského inženýrství), Vysoké učení technické Brno (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Masarykova univerzita (Fakulta ekonomicko-správní), Univerzita Pardubice (Fakulta ekonomicko-správní), Univerzita Palackého Olomouc (Právnická fakulta), Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta), Vysoká škola ekonomická Praha, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vyšší odborná škola publicistiky Praha, Jihočeská univerzita (Filozofická fakulta), VOŠ Caritas + CMTF UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín   

 

PhDr. Tomáš Kupka