Slavnostní koncert komorního orchestru Jaroslava Kociana připomínal dvojité jubileum. jednak loňské pětačtyřicátiny orchestru, který založil v roce 1967 Antonín Šimeček pro jediný účel, ale který  přetrval až do dnešních dnů především pak zásluhou jeho dirigenta MgA. Bohuslava Mimry, který si na koncertu připomněl třicetiletou spolupráci. Koncert  a především jeho první "vzpomínkovou" polovinu" moderoval Mgr. Josef Jan Kopecký.

 
Úvod patřil třem gratulantům. Jako první především místostarostce Jaromíře Žáčkové, která  má  na českotřebovské radnici ve své gesci právě kulturu a její rozvoj, která ocenila spolupráci Města s orchestrem, který natrvalo zakotvil v České Třebové a stal se součástí našeho kulturního života. Ocenila především pravidelné  vánoční provedení Rybovy mše, bez které si nemůže již Vánoce vůbec představit.  Druhý gratulant, ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler připomněl i  práci orchestrálního sdružení Smetana, vzniklého v České Třebové již v roce 1907, na jehož činnost nyní KOJK navazuje. ocenil jeho kvality, které poměřuje i spoluprací s hráči profesionálních orchestrů. Díky ní provedl v České Třebové také řadu krásných koncertů symfonické hudby. Třetí gratulant Josef Menšík blahopřál  KOJKU třikrát: za svoji osobu, dále také jako sbormistr Bendla, který s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana úzce a pravidelně spolupracuje na řadě projektů a do třetice také jako předseda kulturním komise. V žertu pak připomněl i svůj vlastní zážitek, kdy se na jeden koncert stal dirigentem KOJKu a musel zastoupit na nemocného Bohuslava Mimru při provedení Rybovy České mše vánoční.....
 
První část koncertu byla vzpomínková. Bohuslav Mimra představil nejstaršího hráče orchestru, který hraje v Kojku od jeho založení po celých 45 let. Je jím p. Martinec ze Sopotnice, který byl také i na tomto  slavnostním koncertu.  Jediný nedostatek byl shledán v tom, že se pan Martinec po koncertech zdráhá účasti na pravidelných hodnoceních koncertu v restauračních či kavárenských zařízeních. Pod vedením moderátor vzpomínal především  Bohuslav Mimra, ale také Petr Poslušný, J. Barvínková a další členové KOJKu. Vzpomínalo se na události při domácích i zahraničních zájezdech, koncertech, nechyběl ani zážitek z první zkoušky s Bohuslavem Mimrou.
 
 
Mezi slovním vzpomínáním zazněly i krásné vzpomínky hudební....
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, 3.věta
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob - Zima, 2. věta
Benjamin Britten: Simple symphony - Sarabanda
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba, 1. věta
 
 
V druhé polovině koncertu po nutné přestavbě jevištního uspořádání (bylo potřeba cemballo a později i klavír).
Jako první skladbu po přestávce jsme vyslechli Braniborský koncert č.3, G dur, dirigoval MgA. Bohuslav Mimra
 
Potom jsme byli svědky změny na postu dirigenta orchestru a současně českotřebovské  premiéry Jany Mimrové na postu dirigentky  Komorního orchestru Jaroslava Kociana. Úplná (tedy světová) premiéra to nebyla, stejnou skladbu  již Jana Mimrová dirigovala na soutěžním vystoupení KOJKu v listopadu v Olomouci. Premiéra se podařila, Jana odcházela z jeviště spokojená se sebou i orchestrem, se kterým si dobře rozumí. Ve svém repertoáru má i další skladby. Bohuslav Mimra má tedy doma v rodině pro případ poruchy svého "železného zdraví" hodnotnou náhradu. 
 
Kateřina Horká: Romantická elegie pro housle, klavír a smyčcový orchestr
Sólisté: Markéta Dominikusová - housle (konzervatoř Praha), Kateřina Horká-klavír (konzervatoř Jaroslava Ježka-Praha), dirigent: Jana Mimrová (konzervatoř Pardubice)
 
Charles Dancla: Air Varié
listka: Desetiletá Hana Jasanská - housle
Žákyně ZUŠ Ústí nad Orlicí, vítězka Celostátního kola soutěže ZUŠ v r. 2012, držitelka 1. ceny soutěže „Novopacký, achát, 3. ceny Mezinárodní houslové soutěže Jar. Kociána v Ústí n.Ó., 3. ceny Mezinárodní soutěže „ Talenty pro Evropu" v Dolnom Kubíne.  (dirigent: MgA. Bohuslav Mimra)
 

Antonio Vivaldi: Concerto grosso pro čtvery housle, smyčce a continuo h moll, Op. 3/10  Allegro  Largo Allegro.  Sólisté - členové KOJK:  Zdeňka Felgrová, Anna Fríihbauerová Andrea Herrmanová, Jitka Nováková - housle Petr Poslušný - violoncello Miluše Mimrová - cembalo Dirigent: MgA. Bohuslav Mimra