Městská knihovna Česká Třebová otevřela nové oddělení TEENSPACE

Na místě bývalého skladu vzniklo oddělení pro mládež od 12 let, tedy pro Teenegery. Umožnilo to vystěhování skladu do náhradních prostor v krytu v Alešově ulici a vyprázdněné místnosti  Byl vytvořen nový prostor pro mládež. Mládež dosud musela sdílet stejný prostor s nejmenšími čtenáři, při tomto soužití vznikaly nejrůznější problémy. Také výzdoba  prostor (krteček, Blesk Mc Qeeen...) asi pro mládež nebyla největší inspirací, byla určena malým dětem, nejmenším čtenářům. Investice do vybavení se rozhodně vyplatila, byla provedena především v minulém roce, letos během ledna byly úpravy prostor dokončeny a nové oddělení bylo otevřeno pro veřejnost. Je to prostor velmi dobře zařízený pro mládež odpovídajícího věku.  Kolem nejsou jen regály s knihami, jak by se dalo od  oddělení veřejné knihovny očekávat, ale také další zajímavé doplňky vymyšlené tak, aby vznikl útulný příjemný prostor pro volné chvíle, ve kterém má ovšem kniha  dominantní úlohu.  O své místo na slunci musí ovšem právě u generace, pro kterou je prostor určen, bojovat s počítačovou technikou,  která zde  samozřejmě musí také být.  Těm, kteří oddělení navštíví nabízí tedy možnost využití internetu a k tomu i poučení o bezpečnosti on line komunikace, o autorských právech a dalších úskalích užívání internetu. Nové oddělení by se nemělo stát jen hájemstvím počítačových hráčů, obsluha knihovny bude dbát, aby odtud každý odcházel také s půjčenou knihou.
 
Slavnostního zahájení činnosti nového oddělení se zúčastnil i starosta města Jaroslav Zedník, místostarostka Jaromíra Žáčková. Poblahopřáli ředitelce knihovny Mgr. Gabriele Boháčkové k úspěšnému zakončení dlouhodobé přípravy, která by měla nyní přinášet ovoce. Samostatný prostor pro náctileté  nemají v každé veřejné knihovně, naopak lze říci,. že toto nové oddělení je zatím spíše raritou.  Vzniká i v době, kdy má knihovna opravdu velmi málo míst pro svou práci,  většina prostor knihovny je navíc umístěna v patře  pro starší osoby je špatně přístupná. Po více než dvaceti letech v těchto těsných prostorech by si městská knihovna opravdu zasluhovala nové důstojné prostory dobře přístupné pro veřejnost. Právě to také ředitelce knihovny starosta Jaroslav Zedník přislíbil, dokonce s tím, "že se již brzo začne projektovat". To je však již jiný problém a o tom napíšu více v jiném článku. 
Pro slavnostní zahájení činnosti TEENSPACE se ředitelka knihovny připravila zajímavou prezentaci a video, znázorňující postup přestavby starého skladu na nové oddělení.  změny proběhly "z gruntu", byla položena nová podlaha, vyměněna okna, vybudovány nové sítě a instalace, zařízení interiéru bylo provedeno podle architektonického návrhu architektky Ing. arch. Lucie Jüthnerové z České Třebové a bylo velmi obdivováno. Přitom to byl první veřejný prostor, který tato architekta navrhovala. Všemi přítomnými byl velmi ceněn a co víc, podobné hodnocení mají sami teenageři, pro které je prostor určen.

 

Kolektiv pracovnic městské knihovny v rámci prezentace poukázal na některá zajímavá čísla:
6 000 000  - tolik korun ušetří knihovna občanům nákupem knih k vypůjčování během jednoho kalendářního roku
2445 - počet registrovaných čtenářů městské knihovny, další jsou pak neregistrovaní občasní návštěvníci např. čítárny, internetového pracoviště, jednorázové výpůjčky  apod. Z toho více než 800 čtenářů patří do kategorie dětí a mládeže.
45 - počet hodin, kdy je knihovna otevřena pro veřejnost v týdnu. Díky rozšíření o další oddělení vznikají další nároky na počet pracovníků v knihovně. Pro obsluhu oddělení pro dospělé, pro děti, pro čítárnu, pro nové oddělení TEENSPACE a pobočku na Parníku je třeba  současně mít 5 pracovníků.  
70% knih není dislokováno v  budově knihovny, ale ve skladu v bývalém protiatomovém krytu v Alešově ulici, kde kdysi bývala autoškola Svazarmu.  zde ovšem musí pracovnice knihovny bojovat s vlhkostí. S pomocí vysoušečů nyní tento boj vyhrávají.... Výpůjčky z tohoto fondu není možné realizovat ihned v knihovně po vyhledání v katalogu,  na tyto knihy musí čtenář počkat na jiný den.
 
Vpravo nahoře: Přípitek na úspěch nového oddělení - ředitelka knihovny Mgr. Gabriela Boháčková, starosta Jaroslav Zedník, vedoucí odboru investic a rozvoje města Ing. Karel Švercl a Ing. arch. Lucie Jüthnerová, autorka návrhu interiéru
 
Výtvarná skupina Maxmilián instalovala 10. února na schodišti Městské knihovny novou expozici - výstavku  stylizovaných návrhů přebalů knih slavných autorů, která je ke shlédnutí v knihovně do konce března. Výstava neměla vernisáž - na schodišti se těžko realizuje. Jde však o zajímavé návrhy, stojí za to se při cestě za knihou do  oddělení pro dospělé či pro děti zastavit a prohlédnout si vystavené práce. Některé z nich jsou na dalších fotografiích: