Městské muzeum Česká Třebová Vás zve
na akce pořádané v měsíci březnu 2013

Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin

Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)

 

Výstavy:

Za dlouhých zimních večerů ( 25. ledna – 31. března 2013). Interaktivní výstava nejen pro děti.         

 

Semináře:

Seminář pro začínající rodopisce

Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit sestavit si vlastní rodokmen. Účastníci se seznámí se základními pojmy, genealogickou literaturou, prameny, způsobem bádání v archivech, čtením starých typů písem a pod.

Každá lekce bude rozdělena do dvou částí:  teoretické (výklad dané problematiky) a praktické (ukázka daného problému, cvičení). Prostor bude dán i k diskusi, sdílení vlastních zkušeností a problémů při rodopisné práci.

Seminář se koná vždy 1. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 17 hodin.  Příští setkání se uskuteční 5. března 2013. O matrikách uložených na matričních úřadech promluví Naděžda Szüllöová, vedoucí oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: 60 minut.

Lektor: Jana Voleská

 

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea

Seminář je určen dětem od 5 do 10 let. Děti se zábavnou a pohádkovou formou (v podobě her, kreslení, modelování) dozvědí něco o historii našeho města. V jarních měsících plánujeme vycházky za pamětihodnostmi města.

Seminář bude probíhat vždy 2. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 16 hodin. Příští setkání se uskuteční 12. března 2013.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: do 60 minut.

Lektor: Lucie Frémundová

 

Zájemcům o dějiny regionu je určen jednodenní seminář

Osídlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2013 v přednáškovém sále  výstavní budovy muzea (Klácelova 11), začátek ve 13 hodin

Program:

13. 00              Zahájení semináře

13. 10              První blok příspěvků, diskuse

14.30 – 15.00  Přestávka

15. 00              Druhý blok příspěvků, diskuse

16. 30              Ukončení semináře

 

Příspěvky k problematice osídlování regionu a počátkům města Česká Třebová přednesou:

prof. PhDr. František Musil, CSc., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.,  PhDr. Martina Beková, Mgr. Štěpán Gilar a PhDr. Jiří Šmeral

 

Setkání předních odborníků na danou problematiku slibuje syntetizovat dosavadní historické poznatky na danou problematiku a nově je vyhodnotit ve světle nedávných archeologických nálezů.  

Účastnický poplatek pro veřejnost je 20,- Kč