Hejtman Martin Netolický pro Českotřebovský zpravodaj 
Vážení spoluobčané, Třebováci,
tato příležitost je první po krajských volbách, co mohu vyjádřit své pocity z činnosti nově zvolené krajské samosprávy. I díky vám v kraji zvítězila sociální demokracie, která sestavila koaliční spolupráci spolu s Koalicí pro Pardubický kraj a Stranou práv občanů -  Zemanovci. Jsem přesvědčený, že toto řešení je nejlepší variantou a z hlediska činnosti kraje je především stabilním řešením. Z jednání zastupitelstva mám prozatím velmi dobrý pocit, protože se smazávají rozdíly mezi koalicí a opozicí. Jednání jsou věcná a konstruktivní.  V krajském zastupitelstvu působí také starosta Jaroslav Zedník, se kterým jsem před volbami vedl legitimní politický střet. Jeho účast bude jistě přínosem pro naše město, neboť bude zárukou úzké spolupráce mezi krajskou a místní reprezentací. Důkazem toho je, že jsme již na několika setkáních začali řešit řadu problémů, které by město chtělo spolu s krajem vyřešit. Myslím, že mám poměrně dobrou možnost využít stávající pozice pro předjednání řady věcí a vedení města tak pomoci prosazovat jeho představy.
Ve druhé polovině února jsem jednal s rektorem Univerzity Pardubice ohledně převodu budovy bývalé organizace ÚVAR ŽPO, kde nyní sídlí dislokované pracoviště Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, na město. Záměr města upravit část objektu po svářečské škole na městskou knihovnu považuji za velmi přínosný už kvůli možné blízké návaznosti na univerzitní pracoviště. Rozhodl jsem se také, že opět oživím téma zastavování vlaků v České Třebové, alespoň tam, kde jsou objednatelem České dráhy. Věc se chystám projednat s ministrem dopravy na jeho březnové návštěvě Pardubického kraje. Postavený dopravní terminál musí být adekvátně využitý. Dalším konkrétním problémem je podle mého názoru podchod u Korada směrem k sídlišti Borek, který je ve zcela nevyhovujícím stavu a hrozí jeho uzavření. Generální ředitel SŽDC mi slíbil, že část prostředků z rozpočtu bude moci být uvolněna na nezbytné opravy již letos. Na uvedených příkladech je vidět, že můžeme spojit síly a pomáhat městu.
Čekají nás ovšem i nepříjemné záležitosti. Politik tu není totiž jenom pro reprezentaci a stříhání pásek, ale především od koncepčního přístupu k jednotlivým otázkám. Některá témata se vztahují i k České Třebové. S nedostatkem uchazečů o studium se již čtyři roky potýká naše gymnázium, jehož jsem absolventem. V poslední době je vidět mimořádná snaha nového vedení školy zvýšit atraktivnost studia. Hlavní příčinnou v současnosti malého zájmu je výrazný úbytek dětí a rovněž malá spádová oblast. Není to jen problém České Třebové, ale mnoha škol poskytujících všeobecné vzdělávání. Nutnost situaci vyřešit bude úkolem pro toto volební období. Doufám, že naše škola obstojí. Úsporné kroky nás čekají i ve zdravotnictví, které je dlouhodobě v kraji podfinancované a přitom z hlediska léčby stále více finančně náročné, a to zejména v oblasti obnovování zdravotnické techniky. Zakládáme proto Nadační fond při Orlickoústecké nemocnici, ze kterého by měly být prostředky čerpány na nové a moderní přístroje. Hlavním smyslem je přivést obce, města i regionální podnikatele k podpoře konkrétních projektů jako tomu bylo v loňském roce v případě Akce laparoskop. Mám příslib vedení města Česká Třebová, že se bude takovéto systémové podpory účastnit.
Sami vidíte, že témat je velmi mnoho. Nacházíme se v době, kdy musíme spíše obhajovat existenci poskytovaných veřejných služeb poskytovaných občanům namísto jejich rozšiřování. Je to dáno ekonomickou situací a nedostatkem finančních prostředků. Nezbývá proto než si přát, aby Česká Třebová i v této době prospívala. Jsme čtvrté největší město v kraji, které musí mít odpovídající postavení!
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje