Radost z chůze - nová sbírka Pavla Kováře                          

Útlá úzká knížečka přišla na svět  s pomocí orlickoústeckého nakladatelství OFTIS právě v těchto dnech a bude také v prodeji v českotřebovském knihkupectví Paseka.  Pavla Kováře netřeba představovat, tedy jen stručně: přírodovědec, botanik, vysokoškolský učitel, rodák z našeho regionu a absolvent českotřebovského gymnázia., Do kraje svého mládí se pravidelně vrací za svými kořeny: za rodiči, nyní za maminkou, na chatu na Presích u Přívratu, spolupracuje s místními ochránci přírody i s Českotřebovským zpravodajem. Knížečku si nadělil ke svým loňským šedesátinám. Vyšla sice začátkem února, ale vročení je dáno s letopočtem 2012 a právě v červnu toho roku  slavil své kulatiny.   vydavatel musel maličko počkat n dokončení ilustrací  Jiřího Sopka, výtvarník, který Pavlovi ilustroval již v roce 1978 jeho prvotinu "Mouchy v siťovce".   Tím je trochu naznačena i souvislost, která existuje mezi nejčerstvější "Radostí z chůze" a "Mouchami".   Ve jméně ilustrátora není jediná  vazba. Je také myšlenková, sám autor se v epilogu nové sbírky odvolává na básničku Schizoid ze své prvotiny. Radost z chůze se sbírka básní a brzo bude mít ještě svého bratříčka. Bude to vícežánrová kniha próz s názvem "Každou nohou v jiné době", která je již v tisku a měla by spatřit světlo světa během dubna 2013.  Přesvědčuji autora, aby svou vazbu ke svým kořenům uspořádat křest uvedených knížek právě u nás, v naší městské knihovně. Sám se těším na den (nebo spíše večer), kdy se tato akce uskuteční. Mohlo by to být ještě dom konce dubna.

Vraťme se k chůzí, či lépe nové sbírce a dejme slovo autorovi co sám píše a vzkazuje budoucím čtenářům.  Věřím, že se pak rozhodnete knížku v knihkupectví Paseka alespoň prolistovat. Do vaší knihovničky se určitě vejde.

Výběr poezie v této neambiciózní knížečce by se mohl jmenovat třeba Loňské listy nebo Pozdní sběr (nic příliš originálního), ale nakonec ponechávám původní, snad optimisticky znějící název, pod jakým byl prvotní rukopis předán v r. 1989 do nakladatelství Československý spisovatel. Do sametového pozdvižení zbývalo ještě několik měsíců, ale naděje spojované tehdy s marné československými komunisty zadržovanou gor-bačovskou perestrojkou se promítaly do všech možných oblastí, tedy i do šancí, že nebudeme psát převážně jen do šuplíků. Rukopis dostal v nakladatelství k posouzení básník a redaktor Jiří Žáček, z jehož recenze podepsané jím k datu 24. 7. 1989 si dovolím podstatnou pasáž citovat: „P. Kovář (ročník 1952) se po své svérázné a zajímavé básnické prvotině Mouchy v síťovce (1978) na víc než deset let autorsky odmlčel, což znamená trpělivost u českých debutantů vskutku neobvyklou. Pozoruhodný je i jeho nový básnický rukopis, hlavně tím, jak je přes všecku literární stylizaci antiliterární, oproštěný od rétorismu, egocentrismu i pseudointelektuálských gest. Za základ sbírky považuji básně, které tak či onak souvisí s autorovou profesí (vědecký pracovník Botanického ústavu v Průhonicích), tedy ony „ekologické hodiny" z podtitulu sbírky, výjimečné tím, že dnes už i v poezii módní ekologické motivy traktuje ze zorného úhlu odborníka, nikoli tedy v duchu emotivně laického „Chraňte přírodu!", ale s vědomím všech zjevných i skrytých souvislostí, jak dosvědčuje třeba oddíl Sibiř, Egypt, ale i řada básní z prvého a především závěrečného oddílu."
Následuje několik řádků návrhů, co vyřadit, co překomponovat, co domyslet a pak závěr: „...už v tomto stavu je (sbírka) přesvědčivým kandidátem na zařazení do edičního plánu." S J. Žáčkem pak navázala skutečná redakční práce na dotažení rukopisu, do čehož překotně vstupovaly etapy dalšího politického vývoje po listopadu 1989, exploze vydávání dosud zcela tabuizovaných autorů a také personální fluktuace v institucích, nejinak též v těch nakladatelských. Změny, i v ekonomice, začaly komodity nově třídit. Poezie nebyla onou tažnou. A nakladatelský „gigant" Československý spisovatel spojovaný s centralizovaným dohledem režimu nad psavci všeho druhu zanedlouho padl. Rukopis - stejně jako i jiné komerčně podměrečné - šel opět do šuplíku.
Znovukoncipování spisku ve vší útlosti není pouhým oprášením dávného rukopisu: přestože většina čísel pochází z konce sedmdesátých až z prostředka osmdesátých let. Přibyly další, jak zajisté čtenář pozná podle dobových konotací. Převažují věci nepublikované, ale tu a tam se některé přefiltrovaly do časopiseckého tisku, kde samozřejmě zanikly ve valící se šedi efemérního aktuálna a snad, sesazeny teď k sobě, mohou působit jasněji kontextuálně. Jsou to např. Nepokoj (Čekání na sebe, Literární sborník Klubu '89, 1992), Dítě, Aprílový leitmotiv, Březnový sníh, Dvojobraz (Česká povídka, Literární čtyřměsíčník - podzim/zima 1996, ed. Literární klub K 89), Co se mi honí hlavou v čekárně..., Z třebovského parku, Po nočních serpentinách od Chaty Maxe Švabinského (Písně a básně Českotřebovská, 2000, red. V. Hampl). Nejsem schopen vyloučit, že tu a tam něco málo vyšlo v přírodovědecky laděných časopisech (Krkonoše, Naší přírodou) nebo i v denním tisku, ale v dohledávání jsem nebyl úspěšný. Při novém pročítání a kombinování autor-pamětník pojednou překvapivě zjišťuje, že nejde vždy o zastaralé smetí - že některé výpovědi mohly vzniknout nikoli předevčírem, ale stejně dobře i dnes. Subjektivní pocit či prožitek platí. Zestárl autor, zestárla doba. Po více jak dvaceti letech se ale moc nezměnili lidi a jejich interference s okolím. Faktem jest, že vzájemné propojení těch dvou entit je mnohem méně bezprostřední - zprostředkovatelem snad všeho jsou „sítě", web, net, světový internet a fabrikový intranet... Bezbariérový přístup je zajištěn tu a tam sníženým chodníkem, ale další desítky bariér vznikly někde úplně jinde. Uvnitř obývaného území (fragmentace krajiny), uvnitř měst (segregace ghet), uvnitř komunit (genderové problémy), uvnitř nás jako individuí (předjímal jsem to v básničce Schizoid, viz sbírka Mouchy v síťovce, 1978)... O to víc mám radost z chůze - časoprostorem - dokud jí jsem schopen.
 
Autorovi bylo kromě profesně-odborných titulů vydáno:

Básně v literárním sborníku Setkám',1976
Mouchy v síťovce (básnická sbírka, 1978)
Klíč k rovnováze (rozhovory s botaniky a ekology, 1989)
Dvakrát posunuté jaro (vícežánrová popularizační kniha ze zahraničních vědeckých pobytů, 1990)
Básně v literárním sborníku Klubu 89: Čekání na sebe, 1992
Stať ve sborníku Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života: Odpovědnost: ke komu, za co a proč, 1993
Stať ve sborníku Lidské hodnoty ba společnost v pohybu: Hodnotová výchova - zanedbání a perspektivy, 1994
Stať ve sborníku Česká krajina dnes: My a příroda české krajiny - souřadnice odpovědností (O etice a jejích složkách), 1994
Próza a poezie v literárním sborníku Klubu 89: Česká povídka, 1995 a 1996
Stať ve sborníku Téma pro 21. století - Kulturní krajina (aneb proč ji chránit?): Přirozená obnova nepřirozených krajin, 2000
Próza ve sborníku IV. Literární laboratoře „Umělý člověk" dvacátého století: Indigenní obyvatel jihoamerického rovníku:
percepce prostředí a civilizace, 2000
Klíčová slova - 1989 (rozhovory s přírodovědci a literáty z období sametové revoluce), 2007
Rozhovory se Živou, (rozhovory se zahraničními a domácími vědci, pedagogy, umělci a studenty spojenými s publikováním v nejstarším českém biologickém magazínu Živa), 2009
Paměť Ekofilmu. (koláž materiálů a rozhovory s lidmi spojenými s pořádáním nejstaršího mezinárodního filmového festivalu Ekofilm s tématikou dokumentů o problematice životního prostředí a přírodního/kulturního dědictví), 2010
Věda v Čechách po 20 letech - ve spirále, nebo na kruháči? (rozhovory s přírodovědci v akademických funkcích), 2010
Každou nohou v jiné době (vícežánrová kniha próz), 2013  (v tisku)