Valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová              


Ve čtvrtek 14. února se konala valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová. Předsedkyně Jana Sedláčková přednesla Zprávu o činnosti za rok 2012, přítomní byli seznámeni také se Zprávou o hospodaření v loňském roce a se Zprávou revizní komise. Všechny zprávy byly bez připomínek schváleny.

Bývalý ředitel gymnázia Petr Poldauf vystoupil s informací o finančním daru profesora Holbika a s návrhy na využití těchto finančních prostředků. Částečně budou použity na rekonstrukci školní knihovny a studovny, aby bylo pro žáky vytvořeno příjemné prostředí vhodné pro studium i smysluplné trávení volného času, částečně poslouží k propagaci gymnázia. Následoval projev ředitele školy Mgr. Josefa Menšíka, který nejprve poděkoval Petru Poldaufovi za mnohaleté úspěšné vedení školy a poté popsal současnou situaci na českotřebovském gymnáziu. Novinkou oproti minulým letům je zapojení školy do Přijímacích zkoušek nanečisto, které by měly zmenšit obavy našich potenciálních žáků z náročnosti testů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného složení zkoušek.

Další částí programu bylo schválení Návrhu plánu činnosti a Návrhu rozpočtu na rok 2013. Již tradičně se počítá s podporou mimoškolních aktivit studentů, odsouhlasena byla také částka ve výši 1000 Kč pro každého nového žáka I. ročníků  gymnázia na úhradu adaptačního kurzu. Na podzim plánujeme uspořádání společenského večera Spolku.

Na závěr letošní valné hromady proběhla volba předsednictva, jehož členy se stali Josef Menšík, Petr Poldauf, Jana Sedláčková, Tomáš Kupka, Milana Soukupová, Eva Vašinová a Dana Řehořová, a volba revizní komise ve složení Zdeňka Kmentová, Miloš Habrman a Jan Wątroba.

Jsme rádi, že jsme se mohli setkat s bývalými absolventy naší školy, kterým není osud gymnázia lhostejný. Děkujeme Vám i jménem našich studentů za podporu naší činnosti.

 

Dana Řehořová