Českotřebovský deník 59/2013  (7.3.)                                     

Propojená představenstva nemocnic se ujala funkce

Pardubice (7. 3. 2013) – Od prvního března začala v Pardubickém kraji pracovat propojená představenstva pěti nemocnic akutní péče.  Roman Línek, 1. náměstek hejtmana, který je zodpovědný za zdravotnictví, v těchto dnech uvádí jejich členy do funkcí na setkáních s vedením nemocnic a jejich primáři. Ve středu společně navštívili Svitavskou, Litomyšlskou a Orlickoústeckou nemocnici a ve čtvrtek pak Pardubickou krajskou nemocnici a Chrudimskou nemocnici.
Představenstva nemocnic mají společného předsedu, kterým je Pavel Havíř, místopředsedu  Jiřího Benedikta a dále členy Josefa Pejchla a Evu Havlíkovou. Pátým členem je vždy ředitel konkrétní nemocnice.
„Čeká je nelehký úkol,“ říká náměstek Línek. „Musí urychleně pracovat na efektivnějším a provázaném řízení všech pěti nemocnic, abychom alespoň v tom segmentu, který můžeme ovlivnit, dosáhli rovnováhy mezi zájmy pacientů, zaměstnanců nemocnic a ekonomickou udržitelností. Hlavní zásady shrnou členové představenstev ve Scénáři efektivní transformace, který chceme nechat projít odbornou oponenturou i radou kraje tak, aby mohl být projednán v Zastupitelstvu Pardubického kraje 20.června,“ dodal Línek.
 
Komuniké z 8. řádného jednání Rady Pardubického kraje konané dne 7. 3. 2013

Bod č. 3 - Rada Pardubického kraje projednala a schválila provozní plán Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Rozpočet na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy pro letošní rok ve výši 345,5 milionů korun. Do modernizace silnic II. a III. třídy bude letos kraj investovat s využitím evropských fondů více než půl miliardy korun.
Bod č. 5 – Radní odsouhlasili dotace v oblasti kultury ve výši celkem 140 tisíc korun. Finanční podporu získaly Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro, 24. ročník Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad 2013, Febiofest Pardubice 2013 - regionální ozvěny, Jarní koncert Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni a Národní a krajské postupové přehlídky konané na území Pardubického kraje.
Bod č. 8 – Rada kraje na základě doporučení výběrové komise vybrala dodavatelem na zhotovení veřejné zakázky Modernizace a přístavby psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici, a. s., sdružení ESB – PRIMA psychiatrické oddělení Svitavy, které nabídlo cenu 78,298 milionů korun bez DPH. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky přitom činila 129 milionů bez DPH.

 

Městská knihovna pro Vás připravila přednášku na přání:
Co Vás zajímá na internetu?

Informační a internetové lekce na Vaše přání. Zájemci s podněty a tipy na školení ohledně internetu vyplňte tento formulář (nebo ho s vámi vyplní knihovnice v knihovně): https://docs.google.com/forms/d/1ckFZORZkc_99elxD6AR7NdPiqGnx9Q4ESI-LvJOMmRo/viewform?pli=1 nebo náměty hlaste v půjčovně dospělého
oddělení do 18. března. Termíny lekcí budou na konci března.  http://knihovna.ceska-trebova.cz/
 
Všem přátelům DS Hýbl Česká Třebová

V pátek 15.3.2013 večer budeme hrát ve velkém sále KC v České Třebové opět operetu Mamzelle Nitouche. Bude to na soutěžní přehlídce Zlom vaz a moc bychom ocenili Vaši podporu. Před plným hledištěm se hraje mnohem líp. Navíc bude vstupné lidové, tedy dobrovolné Díky předem za Vaši návštěvu !!!

 

ZO ČSOP Zlatá studánka, Česká Třebová pořádá 16.3.2013 od 9 do 12 hodin
v Ekocentru Červenka VELIKONOČNÍ DÍLNU PRO MALÉ I VELKÉ 

Přijďte si s dětmi vyrobit zápich, přáníčko a další výrobky pro výzdobu vašeho okolí.
Vstupné 30Kč za dítě. Akce je finančně podpořena  Pardubickým krajem.
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Digitalizace RTG pracoviště -Výzva všem, kteří chtějí pomoci

Vážení čtenáři, dovolte mi stručně Vás informovat o našem zařízení a o potřebné digitalizace  RTG pracoviště.
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk je krajské zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje. Poskytujeme zdravotní péči pacientům na LDN, psychiatrii a plicním oddělení. Umisťujeme klienty na oddělení pobytových-sociálních lůžek. Najdete u nás deset různých ambulancí. Naše zařízení má spádovost především pro pacienty z Pardubického a Královehradeckého kraje.
Všichni nejspíš víme jak nelehká je dnešní doba. Ve zdravotnictví chybějí peníze, přesto však musíme léčit naše pacienty jak nejlépe dovedeme. V Albertinu potřebujeme nutně digitalizovat náš zastaralý rentgen. Je to nevyhnutelné! Výrazně se zkvalitní diagnostika, sníží se náklady, lékař se bude moci více věnovat pacientovi.
 V době kdy se snímky dají přenášet internetem, bez digitálního rentgenu těžko komunikujeme s jinými pracovišti a další zobrazovací technikou, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, počítačová tomografie.
Od roku 2007 klesla cena digitálního rentgenu o 65% a nyní hovoříme o celkové částce pod 600 000 Kč. Cena se může zdát vysoká, ale pořízením digitalizace se ročně ušetří na negativech, vývojkách a ustalovači téměř 200 000 Kč. Navíc digitalizace šetří čas lékařů, ostatního personálu a v neposlední řadě je šetrná k životnímu prostředí.
Hlavním sponzorem RTG digitalizace je BRAVO Isolit Jablonné n.O.  Nemalou výhodou digitálního rentgenu je možnost konzultace na dálku s vedoucím lékařem a v nutných případech i s celým  konsiliárním kolegiem lékařů (probíhá především ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové). Součástí kolegia bývá pneumolog, rentgenolog, chirurg, onkolog a patolog. Často rychlost v diagnostice bývá pro pacienta životně důležitá a digitalizace rentgenu rychlost diagnostiky umožňuje.
Proto Vám děkujeme za zvážení a za případný příspěvek do společného fondu na pořízení nové techniky našeho RTG pracoviště.
Své příspěvky, prosím, zasílejte na konto 401109664/0600 GE MONEY BANK Žamberk
KS 308, vs 99152012.
Pro možnost odpisu daní podnikatelů a firem předkládáme vždy darovací smlouvu.
Kontaktní osoba je Ing. Rudolf Bulíček, tel. 465 677 814, email: bulicek@albertinum-olu.cz, OLU Albertinum, Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01.
Děkujeme za Vaši podporu.                                                                 MUDr. Jiří Jireš  ředitel OLU Albertinum v Žamberku