Českotřebovský deník 60/2013 (8.3.)                                      
                                         Zima pomalu odchází, taková byla 28. února - foto Luboš Kozel

Dětské hřiště v obytném souboru Moravská ulice chybí - neotálejme s jeho přípravou

Na jedná zastupitelstva města se jednalo o možnosti odkoupení nyní nevyužitého  pozemku v sousedství obytného souboru Moravská ulice, postaveného před 7 - 8 lety ve prospěch sousedů bydlících v Brožíkově ulici, kteří by rádi své malé pozemky zvětšili. . Zastupitelé prodej na doporučení rady města neodsouhlasili, podle stanoviska starosty města je totiž u nových domů zatím ponechána rezerva pro dětské hřiště nebo obdobné jiné řešení prostoru, zatím se má o čistotu a úpravu prostoru starat společnost Eko Bi tak, aby to za ni nemuseli dělat sousedé. Zachování dostatku místa pro moderně řešený prostor pro děti považuji za šlechetnou myšlenku, bylo by však dobré nezůstat jen u záměru a jeho vyhlášení, ale skutečně se snažit pro děti něco udělat i v této části města. V sousedství je sídliště Křib a také i zde není pro děti  patřičná možnost vyžití.
Jsme svědky budování  dětských hřišt  v okrajových částech města a připojených obcích, kde se investují relativně velké prostředky i při menším počtu dětí, zatímco přímo ve městě a na jeho sídlištích se dříve vybudovaná dětská hřiště zlikvidovala jako nevyhovující a  nové se postavilo naposledy u Tesca a to vlastně  díky sousední výstavbě obchodního centra. Město se samozřejmě stará o svoje mateřské školy,  jsou v jeho majetku.  Významná je také péče o veřejný prostor. Všechno stojí peníze a nikdy jich není dostatek nebo dokonce přebytek.
Je to však o prioritách. Jestliže jsme letos byli schopni zvýšit o 25% peníze určené na sport ve městě, mohli bychom zase další rok věnovat prostředky třeba právě na obnovu dětských hřišť. I to by byl jistě dost šlechetný cíl. Letos se na tuto činnost můžeme připravit tak, že zajistíme alespoň projektovou dokumentaci. Naštěstí Třebováci vzornou spoluprací pro sebe nedávno vybojovali "Rákosníčkovo dětské hřiště" , které vyroste (ZADARMO) zřejmě poblíž prodejny LIDL. To je ovšem výzva Městu (a jeho představitelům), aby se nedalo  zahanbit a  vybudovalo další hřiště zase tam, kde to je potřeba. Třeba právě ve zmiňovaném dosud neudržovaném prostoru za prodejnou Křib v sousedství nového sídliště, kde si podle starosty město vytvořilo pro tento účel "územní rezervu"  (mm)
 
PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU

Pozemek k výstavbě rodinného domu obdélníkové tvaru, o výměře 950 m2 za cenu 970,-  Kč/m2. Pozemek se nachází v Rudoltičkách na slunném místě uprostřed stávající zástavby rodinných domů s pěkným výhledem do krajiny. Přímo na hranici pozemku jsou přivedené veškeré inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení a plynu (plyn je umístěn ve sdruženém kiosku společně s elektřinou), obslužná komunikace bude řešena živičná nebo ze zámkové dlažby. Pozemek je v blízkosti centra (400m na Staré náměstí). Žádné rušivé vlivy, mírně svažitý, poslední parcela k prodeji z celkového počtu 4, prodej přímo od majitele. Kontakt: 603 150 963  
 
ZO ČSOP Podorlicko po výroční schůzi

Tradičně v pátek vždy na rozhraní února a března se v ekocentru Podorlicko koná pravidelně výročka ZO ČSOP Podorlicko. měla svůj tradiční program, snad obohacený o zajímavosti z ústředí ČSOP, kde se "dějí věci", na který prodělává zejména mládežnické hnutí ochránců přírody, tedy oddíly "mopíků".  Činnosti vlastní ZO ČSOP Podorlicko se však problémy centra příliš nedotýkají. Na schůzce byl vytyčen nový plán práce na další období,  proti minulému období zde najdeme několik inovací, tak samozřejmě akce tradiční, osvědčené. Činnost v Ekocentru se doplňuje o výlety, exkurze, akce "pod širým nebem" ať již na Stezce smyslového vnímání v údolí Skuhrovského potoka, tak i na nové "Stezce ČSOP" ležící převážně na katastru Semanína. Ochránci přírody by také rádi upravili prostředí v okolí ekocentra a zejména jeho přední vstupní část včetně oplocení, která by se měla stát ozdobou města, nyní je však spíše jeho ostudou. V tomto směru připravují společný postup s vedením města resp. odborem rozvoje města a investic.
Tradiční akcí ochránců přírody je vyhlášení fotosoutěže s přírodní tématikou. Výroční členská schůze vždy vyhlašuje diskuzi na téma fotosoutěže 2013, proto byla součástí schůze také anketa mezi členy, ze které bude nové téma určeno. Na výročce byly také do stavu členstva přijaty další dvě členky, studentky  gymnázia.  Členskou základnu ZO ČSOPP Podorlicko tvoří nyní 29 dospělých členů.
 
Máme po kebabu

Prodejní stánek, který stál řadu let naproti cukrárně Suk zmizel z povrchu zemského. Poměrně rychle. Už jsem viděla jen zametání chodníku a fotit nebylo co. Stánek, hojně využívaný hlavně od jara do podzimu, zřejmě překážel vjezdu do podniku a tak musel ustoupit. Ti, kteří tam nakupovali rychlé občerstvení utřou nos. Nebo se stánek přemístil jinam na jiné frekventované místo? VV
 
Pronájem nebytových prostor, vhodné na obchod, kanceláře a pod. s vlastní parkovištěm.
tel. 605 510 517.
 
Horská služba by měla opět získat dotaci kraje

Čenkovice (8. 3. 2013) – Hejtman Martin Netolický se sešel s náčelníkem Horské služby ČR Jiřím Brožkem a oběma náčelníky horské služby působící na území kraje Josefem Šifrou (Orlické hory) a Michalem Klimešem (Jeseníky) na pracovním jednání v Čenkovicích. Hlavními tématy rozhovoru byly formy a možnosti spolupráce pro letošní rok a finanční podpora z rozpočtu Pardubického kraje.
Dotaci pro obě oblasti, které zasahují do Pardubického kraje – středisko Čenkovice a středisko Dolní Morava, bude schvalovat Rada Pardubického kraje do konce prvního čtvrtletí a měla by být v obdobné výši jako v minulých letech. „Dohodli jsme se na tom, že Pardubický kraj opět jako v minulých letech proškolí členy Horské služby v práci s přístroji GPS, které se staly nepostradatelnými pomocníky při pátrání a orientaci v terénu. Počítáme s tím, že školení pro profesionální členy horské služby se budou konat v letních měsících,“ uvedl po setkání hejtman.
Zástupci horské služby s hejtmanem probírali i možnost prezentace činnosti a případné podpory ze strany krajů na jednání Rady Asociace krajů. Martin Netolický slíbil podporu tomuto záměru: „Myslím, že žádost horské služby o podporu krajů je oprávněná. Její práce je nezastupitelná a doufám, že podobný pohled sdílí i ostatní hejtmani. Podpory se v žádném případě nezříkáme, ale dominantní část nákladů musí nést stát jako zakladatel této obecně prospěšné společnosti. Jsme připraveni přispět na věcné vybavení a techniku, ale provoz musí být plně zajištěn Ministerstvem pro místní rozvoj.“
Horská služba České republiky je obecně prospěšná společnost řízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Je financovaná ze státního rozpočtu a z dalších podpor, o které sama žádá. Horská služba zajišťuje profesionální hlídky na horách v létě i zimě. Je součástí Integrovaného záchranného systému. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory, a v Dolní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu Pardubického kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů, ve kterých došlo v posledním období k masivní výstavbě infrastruktury. Ze strany Pardubického kraje je HS ČR finančně podporována pravidelně od roku 2003. Foto: Horská služba v Čenkovicích (Luboš Kozel)
 
V podpoře technického vzdělávání jsou kraj i hospodářská komora zajedno

Pardubice (6. 3. 2013) - Členové Odborné sekce vzdělávání Krajské hospodářské komory se 6. března 2013 setkali s náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou a se zástupci odboru školství a kultury krajského úřadu v Pardubicích. Hlavním tématem jejich společného jednání byla především podpora technických oborů vzdělání - znovuzavedení polytechnické výchovy na základních školách, stipendijní program či zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů na středních školách.
„Polytechnická výchova ze základních škol po určité liberalizaci při tvorbě vzdělávacích osnov opravdu téměř vymizela. Především pro vyšší náklady při jejím materiálním zajištění nebo proto, že takový předmět neměl zpravidla kdo vyučovat. Nyní je třeba polytechnickou výchovu do základních škol vrátit. Volají po tom nejen střední odborné školy, ale také zaměstnavatelé,“ říká Jana Pernicová. „Vážím si přístupu základních škol, které se snaží využívat dotací Evropské unie a samy ve svém zájmu budují školní dílny a připravují své žáky ke studiu technických oborů,“ dodává.
Pomoci by v této oblasti měla realizace Individuálního národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do kterého se v Pardubickém kraji zapojí 14 středních škol, přičemž celkový objem prostředků by měl přesáhnout 120 milionů korun. Střední školy zřizované Pardubickým krajem si podstatně polepší ve vybavení laboratoří, odborných učeben, ale i třeba středisek praktického vyučování. Podstatnou součástí modernizace učeben a učebních pomůcek je úzké propojení středních škol se základními školami cílené na žáky prvního i druhého stupně v přírodovědném a technickém vzdělávání. Žáci těchto základních škol budou pravidelně využívat širokou nabídku vzdělávacích aktivit nabízených středními školami ve spojení s realizací projektu, což vytváří předpoklad jejich dalšího zájmu o technické a přírodovědné obory. Účastníci jednání diskutovali rovněž o novém znění zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách či omezených možnostech středních škol při výběrových řízeních vypisovaných úřady práce na další vzdělávání.
 

Nový prezident se bude více zajímat o regiony?

Praha (8. 3. 2013) – Slavnostní inaugurace prezidenta České republiky Miloše Zemana se dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zde si vyslechl také první prezidentský projev. Hejtman si od nového prezidenta slibuje především větší vstřícnost k regionům. „Od nového prezidenta republiky očekávám lepší komunikaci s regiony. Přestože Václav Klaus kraje pravidelně navštěvoval, neměl jsem pocit, že se aktivně podílí na řešení jejich problémů,“ uvedl hejtman Netolický a pokračoval: „Prezident Miloš Zeman svůj zájem o regiony projevil minimálně tím, že se dříve než s vládou setká na Pražském hradě se všemi hejtmany, a to již 13. března.“ Hejtman očekává, že se bude debatovat především o problematice evropských fondů v příštím programovém období a plánování návštěv prezidenta do jednotlivých krajů. Foto: Hradčanské náměstí v době inaugurace prezidenta Zemana bylo uzavřeno (Luboš Kozel)