Českotřebovský deník 64/2013 (13.3.)                                    
Duben v Orlických horách a Podorlicku

Vážení čtenáři, opět Vás vítáme v pravidelné rubrice, kterou si pro Vás připravila destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.
Už jste navštívili náš webový portál www.mojeorlickehory.cz? Najdete zde seznam slev a výhod, které můžete v letošním roce využívat díky speciální slevové kartě, kterou získáte ve všech informačních centrech naší destinace.
Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se u nás konají v dubnu:

 

Z hor přímo do podhůří:

České Třebové se můžete těšit na 13. ročník cyklu koncertů vážné hudby Hudebního festivalu Antonína Bennewitze a to od 6. 4. -27. 4. 2013. V Rychnově nad Kněžnou se můžete setkat s přáteli a příznivci Jiřího Šlitra a Semaforu již 12. - 14. 4. 2013 na XX. ročníku Šlitrova jara.  Mnozí z Vás se jistě už nemůžou dočkat jara a jízdy na kole v krásné přírodě, tak se určitě vydejte na Otvírání cyklosezóny 2013 do Kostelce nad Orlicí a to už 27. 4. 2013.
Uvést pod článek naše webovky: www.mojeorlickehory.cz

 

 
Kraje chtějí hrát důstojnější roli 

Pardubice (12.3. 2013) – Členové komise pro financování a evropské fondy Asociace krajů ČR se pod vedením svého předsedy Marina Netolického sešli na mimořádném zasedání. Kraje totiž hrají o čas při projednávání návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a také při tvorbě nových operačních programů pro čerpání evropských financí v období 2014 – 2020. V současné době nejsou spokojeny se svou rolí v tomto procesu.
„Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti byl už částečně upraven podle připomínek krajů, ale stále nesouhlasíme s tím, aby kraje nemohly využívat přebytky z minulých let. Návrh zákona v tomto bodě podle nás omezuje ústavní právo na samosprávu územních samosprávních celků. Vládě tedy budeme adresovat konkrétní připomínky,“ uvedl Martin Netolický.
Členové komise také odsouhlasili stanovisko krajů k přípravě programů spolufinancovaných z Evropské unie v příštích letech. „Považujeme dosavadní způsob projednávání a rozhodování vlády v této oblasti za těžko přijatelný. Požadujeme, aby se kraje staly právoplatnými členy pracovní skupiny a účastnily se příprav Dohod o partnerství i v jednotlivých regionech. V souladu s politikou Evropské unie jsme přesvědčeni, že o 30 procentech prostředků z Unie by se mělo rozhodovat na regionální úrovni,“ uvedla koordinátora této problematiky pro Asociaci krajů Klára Dostálová. Veškeré závěry podléhají ještě schválení Rady Asociace krajů ČR.
Krajská podpora obecním prodejnám inspiruje ostatní regiony

V Dřevíkově, místní části Obce Vysočina, se v úterý konalo jednání celorepublikové pracovní skupiny „Služby na venkově“. Smyslem schůzky, která byla zaměřena na konkrétní zkušenost s praxí obchodů v malých obcích, bylo ukázat ostatním členům pracovní skupiny model podporovaný Pardubickým krajem. Tento kraj je jediný, který obce s malými obchody podporuje dotačně z Programu obnovy venkova.
Na nezbytnosti podpory prodejen na venkově se shodli všichni přítomní. Krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil členy pracovní skupiny seznámil s praxí v kraji: „Myšlenka vznikla v roce 2008 a od té doby se díky krajským dotacím daří udržet v malých vesničkách v činnosti prodejny se základními druhy potravin. V minulém roce jsme poskytli podporu více než 40 obcím a výše dotací překročila 1,4 milionu korun. Letos očekáváme, že dosáhne 1,6 milionu korun.“
Kraj poskytuje dotaci ve výši padesáti procent nákladů v běžném roce, výše maximální dotace na jednu prodejnu je sto tisíc korun. Mohou o ni žádat obce, které nemají více než 500 obyvatel nebo město do 2 000 obyvatel pro svou místní část, která má do 500 osob. „Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím nebo chladicím zařízením,“ upřesnil dotační program radní Kroutil.
Vznik pracovní skupiny inicioval Spolek pro obnovu venkova spolu se Svazem českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD). Patří do ní také zástupci místních akčních skupin (MAS) a Sdružení místních samospráv ČR. Cílem pracovní skupiny je udržet podporu pro provoz malých prodejen, rozšířit ji po celé republice a zajistit možnost rekonstrukcí těchto objektů.  
Na jednání promluvili také starostové malých obcí, jejichž prodejny jsou podporovány krajem. „Pro nás jsou krajské dotace obrovskou podporou finanční i morální. Prodejny se nám teď snáze provozují a ceníme si toho, že se o kraj můžeme opřít,“ sdělil své zkušenosti s dotacemi starosta Obce Vysočina Tomáš Dubský.  
Pracovní skupina se shodla, že nositelem dotací by měly být obce a praxe v Pardubickém kraji může být navržena jako model aplikovatelný také v ostatních krajích republiky. Radní Kroutil přislíbil, že téma přednese na schůzce zemědělské komise Asociace krajů ČR v dubnu. Zástupkyně národní sítě MAS Olga Ondráčková zdůraznila, že výsledky práce pracovní skupiny budou také prostřednictvím organizací, které jednotliví členové prezentují, předány jak do regionů, tak národní síti Místních akčních skupin ČR.
Blokování pravidel pro rozpočet EU v období 2014-2020 uvrhá do nejistoty potenciální příjemce dotací

Evropský parlament dnes při hlasování patrně odmítne dohodu členských států o pravidlech rozpočtu EU na období 2014-2020."Nepovažuji to za rozumný krok. Bez včasného přijetí pravidel rozpočtu na období 2014-2020 hrozí, že se zbrzdí rozjezd dotačních programů a stát i jednotlivci mohou přijít o významné sumy. Na druhou stranu nechci dnešní hlasování přeceňovat. EP jím podle mého názoru chce dát najevo rozladění z toho, že nebyl členskými státy přizván k jednání, přestože má podle Lisabonské smlouvy stejnou váhu při rozhodování jako ony. Chce tak ukázat svaly a naznačit, že mu vadí, když je obcházen. Očekávám následné zasednutí za jednací stůl a vyjití vstříc některým požadavkům EP, aby si všichni zúčastnění mohli zachovat tvář", uvádí k dnešnímu hlasování europoslanec Březina.                                                                                   Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jarní zahradnická Flora Olomouc 2013
Květinové putování olomouckou univerzitou 

Už po čtyřiatřicáté v historii olomouckého veletržního areálu se jeho pavilony i venkovní plochy zaplní barevnými a voňavými exponáty největší a nejstarší květinové akce v České republice – Flory Olomouc. Ve dnech 25. až 28 dubna (denně od 9 do 18 hod.) bude Výstaviště Flora Olomouc patřit jarní etapě této mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu.
Při  projektování hlavní expozice se tvůrci nechali inspirovat 440. výročím založení nejstarší moravské alma mater – olomoucké univerzity. Květinová přehlídka z více než šesti tisíc kusů muškátů, petunií, voskovek, fuchsií, salvií, řezaných i hrnkových květin, okrasných stromů a keřů ponese název „Vivat Academia“ a připomene historii i současnost osmi fakult olomoucké univerzity. Jubileem se inspirovala i jarní floristická  soutěž v aranžování květin. Přední čeští a moravští floristé budou soutěžit v aranžování kytic pro rektora a zdobení auly.
Oči návštěvníků  jarní Flory potěší velká „holandská“ expozice s pěti tisíce kusy cibulových a hliznatých rostlin narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců.  Zelenou přehlídku rododendronů, masožravek, kaktusů a sukulentů, skalniček, vřesů, okrasných stromů a keřů doplní expozice okrasných kamenů a  čajovna s výstavou bonsají a poradnou. Odborná poradna bude také součástí výstavy orchidejí a dobrými radami poslouží i odborníci v expozici Českého zahrádkářského svazu. Zahrádkáři se opět představí velkou společnou květinovou přehlídkou doplněnou narcisy, skalničkami, léčivými, kořeninovými a aromatickými bylinami a dalšími zajímavostmi ze své pěstitelské “kuchyně“. Pro děti bude v expozici připraveno vědomostní, zahrádkářský sklípek s dobrým moravským vínem a cimbálovou muzikou určitě ocení dospělí návštěvníci.
Volné plochy výstaviště  ve Smetanových sadech s výsadbami cibulovin a letniček budou patřit zahradnickým trhům. Na zájemce,  zahrádkáře, kutily či chalupáře, bude čekat pestrá nabídka květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a dalších potřeb.
Návštěvníkům výstavy budou  otevřeny sbírkové skleníky s exotickou květenou a sousedící botanická zahrada Univerzity Palackého se zajímavými rostlinnými exponáty. Se vstupenkou mohou zamířit i do botanické zahrady výstaviště Flora v dalším z městských parků - Bezručových sadech. Pro chvíle oddechu je určen každodenní doprovodný program s vystoupením dechovek a folkovým festivalem Country Folk Flora, kterému bude patřit hudební pavilon na hlavní aleji Smetanových sadů.