Českotřebovský deník 65/2013 (14.3.)                                    
Pozvánka do Ekocentra Podorlicko

Úterý 19.3.2013  BOLIVIE A OKOLÍ  – od oceánu do výšky 6000 m.n.m  Začátek v  18,00
O zážitky z putování chilskou pouští Atacama, Královskou Kordillerou bolivijských And, kolem jezera Titicaca s inckými památkami až do tajemné peruánské Nazcy, se s vámi podělí Hana a Petr Svobodovi. Přednáška bude doplněna promítáním.
Vstupné dobrovolné. Akce je podpořena Pardubickým krajem.
 
Poděkování kastelánce paní Krasavě Šerkopové

Chtěla bych touto cestou veřejně pochválit kastelánku z Nového zámku u Lanškrouna. Je velmi ochotná a obětavá, každý den v českotřebovské nádražní hale prodává výrobky chráněné dílny Pony Dekor. Je to velmi záslužná práce, kterou dělá nezištně pro postižené děti.  J. Frimlová.
V Lanškrouně (a hlavně tamním zastupitelstvu) se dějí věci 

Na středečním zastupitelstvu odstoupil z postu místostarosty Bohumil Bernášek. Učinil tak po avizovaném odchodu ČSSD z koalice. Koalice navrhla, aby sedmičlenná rada města měla do zvolení místostarosty jedno místo neobsazené. Opoziční zastupitel Roman Krajči navrhl, aby se počet radních snížil na pět, aby byl zachován lichý počet. Jeho návrh však neprošel a následně byl schválen návrh na šest členů rady, přičemž funkci místostarosty bude dočasně vykonávat Pavel Dvořáček. Hlavním bodem jednání zastupitelstva byl návrh rozpočtu města se schodkem 28 milionů korun. Rozpočet byl schválen těsnou většinou 12 hlasů. Hlasování k rozpočtu může napovědět, jaké je nyní rozdělení koalice-opozice. Do koalice jde tedy v tuto chvíli počítat ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podporou Zdeňka Baboráka a Stanislava Popeláře. V opozici je nyní Můj Lanškroun, tři zastupitelé ČSSD, KSČM a KAL.
 
Hejtman po návštěvě u prezidenta nešetřil superlativy

Praha/Pardubice – Nadšený přijel z návštěvy u nového prezidenta Miloše Zemana hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Váží si především toho, že si prezident velmi cení práce, kterou odvádějí krajské samosprávy, a hejtmany pozval na návštěvu dříve než vládu. „Rozhodně bych nešetřil superlativy. Jednalo se o problémech krajů a každý hejtman měl možnost prezentovat svůj pohled,“ vysvětlil Martin Netolický. „Za klíčový problém považuji čerpání regionálních operačních programů v letech 2014 až 2020, ale jednali jsme také o zdravotnictví a problematice silnice R35 jako páteřní komunikace,“ shrnul body vzájemného jednání hejtman. Rozhodně se prý nejednalo o poslední schůzku mezi prezidentem a představiteli krajů. "Prezident je se svým expertním týmem připraven pomáhat krajům při zákonodárné iniciativě. Zároveň také chystá třídenní návštěvy všech krajů, při kterých by se rád setkal s místními  osobnostmi, úspěšnými podnikateli či starosty,“ konstatoval Martin Netolický.   Hejtman podporoval Zemana už během předvolební kampaně, nyní si spolupráci s novým prezidentem pochvaluje. „Nemá sice přímou exekutivní pravomoc, ale může lecčemu pomoci. Bude takovým prostředníkem mezi kraji a vládou,“ dodal hejtman.
 
Dotace kraje v oblasti cestovního ruchu

Kraj chce dát na značení turistických tras půl milionu
Pardubický kraj si je vědom důležitosti značení turistických tras, a to jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Klub českých turistů - Pardubický kraj provádí za výrazné finanční podpory Pardubického kraje revizi, údržbu a obnovu turistického značení již řadu let. „V letošním roce, který je ve znamení úspor, se přesto podařilo dotaci klubu českých turistů o 20 tisíc korun navýšit. Do značení turistických tras budeme tedy investovat celkem půl milionu korun. Díky tomu bude realizována nejen revize značení, jeho údržba a obnova, ale také přeznačení dálkové trasy Labské cyklostezky na území Pardubického kraje z čísla 24 na číslo 2,“ vysvětlil krajský radní pro cestovní ruch René Živný. Na základě shody s Královehradeckým a Středočeským krajem bude již v letní sezóně 2013 Labská cyklostezka označená jednotně, od pramene Labe až k ústí do moře v německém Cuxhavenu, číslem 2. Návrh radních musí ještě schválit Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém dubnovém jednání.  
 
Lidé ochutnají speciality Magdaleny Dobromily Rettigové i letos
V loňském roce se za finanční podpory Pardubického kraje konal první ročník festivalu „Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové“ v Litomyšli. Slavnosti probíhaly 7 dní v litomyšlských restauracích a finále vyvrcholilo na Smetanově náměstí. Druhý ročník festivalu je naplánován ve dnech 13. – 19. 5. 2013. „Festival je určen pro laickou i odbornou veřejnost, představí restaurace z regionu, činnost škol s gastronomickým zaměřením, výrobce regionálních potravin a také přední odborníky a celebrity kulinářského světa. Ke slavnostem patří i soutěž o nejlepší bábovku, mistrovství ve vaření kotlíkového guláše a burza receptů. Rozhodně se máme zase na co těšit,“ vyzdvihl bohatý program slavností radní pro oblast sportu a cestovního ruchu René Živný. Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli chce krajská rada podpořit částkou 100 tisíc korun. „Náš návrh na finanční podporu ještě projedná zastupitelstvo,“ doplnil Živný. Více informací o slavnostech najdete na www.gastroslavnosti.cz.
 
Kraj symbolicky přispěl i na půjčovnu koloběžek
Rada Pardubického kraje zároveň schválila poskytnutí dotace Českým drahám a.s. Krajskému centru osobní dopravy Pardubice na realizaci projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ ve výši 5 tisíc korun. Na území regionu je 17 cyklopůjčoven ČD ve vlakových stanicích, kde si cestující mohou půjčit jízdní kolo pánské, dámské i dětské, helmu a od letošního roku nově i koloběžku. „Jedná se spíše o symbolickou finanční podporu, neboť jsme rádi, že se nabídka cyklopůjčovny rozšířila také o koloběžky, které jsou nyní v kurzu,“ objasnil Živný. Více informací o cyklopůjčovnách a tipy na výlety na kole jsou pro veřejnost k dispozici na krajském turistickém portálu www.vychodni-cechy.info.
Odborné střední školy se přiblíží praxi díky evropským projektům

Pardubice (14. 3. 2013) - Vzdělávací centrum zaměřené na chemii, bezpečnost a požární ochranu v Pardubicích, Strojírensko – technické centrum v Chrudimi, hydraulický trenažér ve Vysokém Mýtě a Zahradnické a technické centrum v Litomyšli – všechna tato zařízení vzniknou během příštích dvou let z dotací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Rada Pardubického kraje dnes schválila způsob zadání veřejné zakázky na stavební práce spojené s realizací projektů. Celková investice dosáhne částky 60, 79 milionů korun. Spoluúčast Pardubického kraje činí 15 procent.
„Realizace projektů je pro naše školy vítanou možností, jak propojit odbornou přípravu žáků s praxí. Pokrok v oblasti technologií je neúprosný a pouze školy vybavené moderní technikou, instrumentálními metodami a přístroji mohou v budoucnu obstát,“ soudí náměstkyně hejtmana Jana Pernicová zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.
Vzhledem k předpokládanému rozsahu veřejné zakázky, který vychází ze zadávací dokumentace, byl zvolen způsob zadání otevřeným řízením v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH, termín pro jejich odevzdání je dle návrhu oznámení na centrální adresu stanoven na 9. dubna 2013. Žáci čtyř středních škol v kraji tak budou moci využívat modernizované objekty a vybavení na špičkové úrovni, čímž se zvýší jejich šance při uplatnění na trhu práce.
Vybudování nového centra požární ochrany ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice včetně vnějších sportovišť zaměřených na požární sport povede ke zvýšení odborné kvalifikace a uplatnitelnosti žáků v daném oboru. „S technikou srovnatelnou se současnou praxí budou pracovat i pedagogové, kteří tak mohou inovovat tématické plány u jednotlivých oborů,“ doplnila náměstkyně Pernicová.
V rámci dalšího projektu budou modernizovány stávající objekty Střední průmyslové školy v Chrudimi a Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební ve Vysokém Mýtě. Zároveň bude pořízeno technické zázemí a vnitřní vybavení spojené s výukou strojírenských a vodárenských oborů – moderně vybavené dílny a laboratoře či hydraulický trenažér.
V litomyšlské škole pak dojde k rekonstrukci dílen floristiky a haly mechanizace s vybavením čtyř provozních souborů přímo v areálu školy (Hala mechanizace - vsazení nových zateplených sekčních vrat, zařízení a vybavení svařovny, soustružny a frézovny, vybavení učebny CNC strojů, vybavení učebny automatizace, zařízení a vybavení diagnostiky).
 
V podpoře technického vzdělávání jsou kraj i hospodářská komora zajedno

Pardubice - Členové Odborné sekce vzdělávání Krajské hospodářské komory se 6. března 2013 setkali s náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou a se zástupci odboru školství a kultury krajského úřadu v Pardubicích. Hlavním tématem jejich společného jednání byla především podpora technických oborů vzdělání - znovuzavedení polytechnické výchovy na základních školách, stipendijní program či zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů na středních školách.
„Polytechnická výchova ze základních škol po určité liberalizaci při tvorbě vzdělávacích osnov opravdu téměř vymizela. Především pro vyšší náklady při jejím materiálním zajištění nebo proto, že takový předmět neměl zpravidla kdo vyučovat. Nyní je třeba polytechnickou výchovu do základních škol vrátit. Volají po tom nejen střední odborné školy, ale také zaměstnavatelé,“ říká Jana Pernicová. „Vážím si přístupu základních škol, které se snaží využívat dotací Evropské unie a samy ve svém zájmu budují školní dílny a připravují své žáky ke studiu technických oborů,“ dodává.
Pomoci by v této oblasti měla realizace Individuálního národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do kterého se v Pardubickém kraji zapojí 14 středních škol, přičemž celkový objem prostředků by měl přesáhnout 120 milionů korun. Střední školy zřizované Pardubickým krajem si podstatně polepší ve  vybavení laboratoří, odborných učeben, ale i třeba středisek praktického vyučování. Podstatnou součástí modernizace učeben a učebních pomůcek je úzké propojení středních škol se základními školami cílené na žáky prvního i druhého stupně v přírodovědném a technickém vzdělávání. Žáci těchto základních škol budou pravidelně využívat širokou nabídku vzdělávacích aktivit nabízených středními školami ve spojení s realizací projektu, což vytváří předpoklad jejich dalšího zájmu o technické a přírodovědné obory.
Účastníci jednání diskutovali rovněž o novém znění zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách či omezených možnostech středních škol při výběrových řízeních vypisovaných úřady práce na další vzdělávání.
Jana Lukesová, vedoucí KHK Orlicko
 
Rada kraje posvětila sloučení domova mládeže a školy

Sloučení Domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto s Integrovanou střední školou technickou (ISŠT) dnes na svém zasedání schválila Rada Pardubického kraje. Cílem je zefektivnit chod těchto školských zařízení a díky úsporám zkvalitnit jejich činnost. „Ke sloučení obou příspěvkových organizací přistupujeme na základě dlouhodobého sledování jejich naplněnosti. Zvýšení kvality vzdělání můžeme dosáhnout jedině restrukturalizací s ohledem na ekonomické využití kapacity škol i domovů mládeže po sloučení,“ vysvětlila krok náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. „V tomto případě zanikne ředitelské místo domova mládeže a dojde ke kumulaci ekonomických agend, které budou nově zajišťované v jediné organizaci. Takto vzniklé úspory budou využity k dalšímu zkvalitnění činnosti sloučeného subjektu,“ dodala Pernicová.
Nástupnickou organizací se stane Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Návrh rada předloží k projednání Zastupitelstvu Pardubického kraje do 25. dubna. Termín sloučení je plánován na 1. červenec 2013.
Sloučení bylo předjednáno s pracovníky odboru školství a kultury, řediteli obou zařízení i se zástupci vysokomýtské samosprávy. Jeho důvodem je především trvalý pokles počtu dětí v tomto typu zařízení. Domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto funguje jako samostatná příspěvková organizace, druhý domov mládeže je pak zřízen v rámci činnosti ISŠT Vysoké Mýto. Naplněnost obou domovů se pohybuje okolo 30 procent, což je výrazně pod hranicí únosnosti a ekonomičnosti provozu.
 
Vystavujeme v Pardubicích, přijďte se podívat!

Středeční vernisáží začala pro pedagogy a studenty ústecké SŠUP dlouho očekávaná akce s příznačným názvem Umprumka vystavuje. Jejího pořádání se ujala Východočeská galerie v Pardubicích. Výstavní prostory Domu U Jonáše nabízejí od 6. 3. to nejlepší, co v ateliérech ústecké školy, dlouho známé jako textilní, za poslední roky vzniklo. Ústečtí jsou v pardubických galeriích poslední dobou, s trochou nadsázky, jako doma. Není to totiž dlouho, co U Jonáše vystavoval bývalý pedagog školy a dřívější starosta města, výtvarník Richard Pešek. Nyní se mohou fandové výtvarného umění těšit jak na práce současných studentů jediné střední umělecké školy Pardubického kraje, tak i jejích absolventů.
 
U Jonáše nebylo k hnutí
Od 17 hodin se mohla vernisáž v prostorách galerie, jež letos slaví kulaté šedesátiny, pochlubit výbornou atmosférou a nebývale velkým zájmem ze strany návštěvníků. Jejich přivítání se ujala ředitelka galerie Hana Řeháková, díky jejíž iniciativě se mohla výstava nejlepších studentských prací uskutečnit. Svoji volbu odůvodnila takto: "Je důležité, aby naši návštěvníci věděli, že v nedalekém Ústí nad Orlicí působí velice zajímavá škola, která vychovává talentované umělce. Chtěli jsme jí dát příležitost, aby představila své práce u nás." Hodnocení ředitelky VČG může ústeckou školu jen těšit. "Musím říct, že mě překvapila skvělá úroveň studentských prací. Sama jsem také absolventkou SUPŠ v Praze na Žižkově. Pokud bych měla srovnat tehdejší školní klauzurní i maturitní práce, představuje výběr vystavených děl autory, kteří mají značnou výtvarnou invenci a současně dobrou znalost řemesla," konstatovala Hana Řeháková.
 
K vidění i nejnovější práce
Strukturou výstavy provedl návštěvníky Domu U Jonáše vedoucí uměleckých oborů SŠUP Jaroslav Habrman. Podle jeho slov jsou k vidění výtvory současných i bývalých absolventů, ty novější však převažují. „Většina prací je z posledního roku, některé dokonce úplně aktuální,“ řekl ve středu v prostorách galerie a dodal: „Vystavených exponátů je přibližně osmdesát, převážně klauzurních a maturitních prací, autorů zhruba padesátka.“ Smysl druhé „mimoústecké“ výstavy za posledních pět let vidí Jaroslav Habrman jasně: jediná střední umělecká škola v kraji by podle něj měla oslovit další potenciální zájemce o studium z krajského města a jeho okolí. „Naším cílem zkrátka je, aby nás tato výstava reprezentovala i jinde než v Ústí nad Orlicí,“ dodal akademický malíř. A šanci zaujmout širokou uměleckou obec studentská výstava určitě má. Slovy chvály nešetřil například akademický sochař Štěpán Málek, aktuálně ředitel Galerie města Trutnov, známý mimo jiné coby zpěvák legendární punkové kapely NVÚ. „Mě osobně několik exponátů, zejména z oblasti designu, opravdu zaujalo. Je poznat, že laťka školy je slušně nastavená. Nejlepší práce přesahují standard střední školy a jsou srovnatelné s vysokoškolskými“ uvedl během prohlídky expozice. Kdo středeční kulturní podvečer propásl, má na prohlídku expozice ještě dostatek času. Umprumka bude U Jonáše vystavovat až do 5. května.