Česká Třebová stárne, lidé odcházejí,
bytový fond města je málo využit 

Česká Třebová postupně stárne, lidé více odcházejí než přicházejí, nové byty se staví málo a počet obsazených bytů klesá. Tento proces se u nás projevuje snad nejvíce v Pardubickém kraji.
Co s tím uděláme?  Máme nějaký program jak přilákat mladé lidi? 

Před  komunálními volbami prohlásil starosta města Jaroslav Zedník do médií to, že nové pracovní příležitosti ve městě způsobí zlom, ve městě  dojde ke  zvýšení počtu obyvatel snad o tři tisíce.... Na toto téma vznikla diskuze, málokdo tomu věřil. Noví investoři zájem o Českou Třebovou neztratili, letos zahájil provoz nový logistický terminál a.s. Metrans a na něho navážou aktivity další, připravuje se nová průmyslová zóna města. A přesto zatím stále sledujeme jen další a další úbytek počtu obyvatel, malý je počet narozených dětí a ani prognózy nevypadají dobře. Migrační saldo je trvale záporné, více obyvatel se vystěhuje než přistěhuje.  Třebováci si své nové domy staví jinde, třeba v Ústí na Dukle, ale také např. v Semaníně, v Přívratu či Rybníku. Všude tam těží z naší neschopnosti nabídnout atraktivní lokality pro bydlení. Nová pracovní místa místo to mohou, ale nemusí změnit.  Existují obavy, že velká část z nově vytvořených pracovních míst nebude pro Třebováky, ale pro okolní města a vesnice. 

Přistěhují se i noví zaměstnanci, zvláště na ty důležitější posty. Máme pro ně připraveny nějaké atraktivní možnosti bydlení? Máme připraveny nějaké atraktivní (přístupné, zainvestované) stavební parcely?  Máme nějaký komplexní program pro usazení příchozích mladých rodin jako např. v Litomyšli? 

Počet obyvatel města a tedy i vyšší daňový výnos může zajistit i podpora rodin s větším počtem dětí. Zde se již některé jednotlivé návrhy realizovat podařilo, především v oblasti rodinného vstupného např. do bazénu, na koncerty KPH. Existují názory, že podporu rodin s více dětmi je třeba dělat na celostátní úrovni, města na to nemají prostředky a možnosti.  Myslím, že to je spíše útěk před realitou. Početné rodiny mají zpravidla složitější sociální situaci a nemohou tedy plně využívat všech možností podpory, kterou Město dává ze svého rozpočtu např. do oblasti  volnočasových aktivit. Každé zvýšení cen, poplatků  nebo DPH je zde citelnější. Projevilo se to např. u poplatku za odpady. Zatímco roční zvýšení je u jednotlivce 108 Kč, tak pro pětičlennou rodinu se třemi dětmi to je již 540 Kč, které v rodinném rozpočtu chybí, není nikde kompenzováno. Po ostrém odmítnutí zvýšení  poplatku ze strany ODS na prosincovém jednání ZM (je prý nespravedlivé), jsem proto podal do rady města nový návrh na to, aby město od poplatku osvobodilo třetí a další dítě v rodině a tím zlepšilo sociální situaci početných rodin. Snížení příjmů města by přitom jistě nebylo podstatné, rodin s třemi a více dětmi ve městě mnoho nemáme. Návrhu jsem dával určitou šanci: 5. března ZM o odpadech znovu jednalo a podstatnou část radních tvoří zástupci ČSSD, kterým je sociální politika blízká. Návrh v radě města však neprošel, důvodů jsem zjistil celou řadu, např. administrativních. Ty však vlastně neexistují, o osvobození by bylo třeba písemně požádat a situaci rodiny doložit. Prosazení návrhu jsem věnoval opravdu hodně času. Váhal jsem, zda jej znovu předložit přímo na  jednání zastupitelstva. Nakonec jsem od toho ustoupil s vědomím, že by to byl  opět jen dílčí návrh, ale potřebujeme vytvořit komplexní program. Proto o tom nyní píši.

To hlavní: komplexní program pro podporu mladých a početných rodin, podporu migrace do České Třebové by měl vzniknout z vlastní potřeby, nikoliv na základě pokynů shora jako jiné, např. komunitní programy a strategické plány. Měl by odrážet naše konkrétní možnosti a současně být na míru připraven pro různé sociální skupiny s cílem zastavit  trvale hrozivě klesající statistiky počtu obyvatel, rostoucí index stárnutí. Nechceme se v této oblasti pohybovat na špičce Pardubického kraje. Vytvořme programy, které současnou situaci změní a získejme pro ně podporu.

Milan Mikolecký, zastupitel města za Koalici pro Českou Třebovou