Úspěch ruštinářů z gymnázia                                                

Ve středu 6. března se konalo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce. Českotřebovské gymnázium mělo zastoupení v kategorii SŠ I určené pro studenty, u kterých délka výuky ruského jazyka nepřesáhla tři roky, i v kategorii SŠ II, v níž své konverzační schopnosti prokazovali soutěžící studující ruštinu déle než tři roky.
Naše gymnázium reprezentovali v první kategorii Martin Menšík ze septimy a ve druhé kategorii Anna Hamplová z oktávy. Oba se soutěže účastnili poprvé a v silné konkurenci nezklamali. Martin se umístil na 1. místě, vybojoval si tak postup do celostátního kola a Anička obsadila 5. místo.
Soutěž prověřovala u studentů schopnost porozumět poslechu, popsat neznámý obrázek a konverzovat s porotou na dané téma. Členkou poroty byla i rodilá mluvčí. Hodnotila se pohotovost a adekvátnost reakcí, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Děkujeme studentům za pečlivou přípravu a za vzornou reprezentaci školy a Martinu Menšíkovi držíme palce v kole celostátním.   Dana Řehořová