2013

15. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze

Česká Třebová

 


 

 

Pátek 6. dubna                         Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin

                                              

                                           Koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana

                                           G.F.Händel:  Orchestrální koncert č. 25 „Vodní hudba“  

                                           P.I.Čajkovskij: Houslový koncert D dur, op. 35

                                           Účinkují: Komorní orchestr Jaroslava Kociana

                                           ( rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie v Hradci Králové )

                                           Sólista: MgA. Leoš Čepický - housle

                                           Continuo:      Miluše Mimrová  - 1. cembalo

                                                                 Daniela Vymlátilová   - 2. Cembalo

                              Petr Poslušný -  violoncello

                                           Dirigent:        MgA. Bohuslav Mimra

                                                                                             

                                          Vstupné 200,- Kč

 

Sobota 13. dubna              Sál hostince „U Coufalů“ – Přívrat 19,00 hodin

                                          Koncert pěveckého sboru BENDL

                                          Pěvecký sbor VLASTISLAV Heřmanův Městec, 
                                          sbormistryně     Ludmila Štěpánová, 
                                          klavírní doprovod Markéta Výborná
                                          Pěvecký sbor BENDL Česká Třebová, 
                                          sbormistři Josef Menšík a Pavla Skopalová, 
                                          klavírní doprovod Blanka Poukarová, 
                                          průvodní slovo Michaela  Židková

                                                        Vstupné dobrovolné

 

Neděle 14. dubna                Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 15,00 hodin

                                         Dětská opera Praha

                                       „Malý Mozart“
                                        Režie  Jiřina Marková-Krystlíková,
                                        sbormistr  Milan Malý, choreograf  Josef Kotěšovský
                                        scéna  Leopold Zeman,   kostýmy Josef Jelínek
                                        Zpěv Dětská opera Praha a její sólisté
                                        Dirigent: Jan Chalupecký
                                        Vstupné 100,- Kč

Úterý  16. dubna             Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin

                                         BEDŘICHU  SMETANOVI  S LÁSKOU...

                                                     Tajemství životního příběhu legendárního českého skladatele, tak jej odhaluje nejnovější 

                                                      antropologicko- lékařská studie

                                                      S využitím deníků Bedřicha Smetany, textů Josefa Kainara, Leoše Janáčka

                                                      a doc. MUDr.Jiřího Ramby napsal  Alfred Strejček

                                        Klavírní kompozice B.Smetany  hraje  DANIEL WIESNER

                                        Průvodní slovo  ALFRED STREJČEK

                                                     Vstupné 150,- Kč

 

Sobota 27. dubna            Kostel Sv. Jakuba Česká Třebová 20,00 hodin

                                        A.Dvořák : Svatá Ludmila – oratorium op. 71

                                        Sólisté : Pavla Vykopalova,  Jitka Zerhauová ,  

                                        Peter Berger,  Richard  Novák  

                                       sbor  opery Národního divadla v Brně

                                       sbormistr Josef Pančík, 

                                       Czech virtuosi.        

                                       Dirigent  Jaroslav Kyzlink.

                                       Vstupné 300,- Kč