Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v měsíci dubnu 2013


Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin

Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)

 

Výstavy:

Městské muzeum Česká Třebová a klub Modrý trpaslík zvou v měsíci dubnu na výstavy:

Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová

Výstava výrazného a mezinárodně uznávaného výtvarníka a několika jeho přátel pořádaná při příležitosti autorových 75. narozenin bude otevřena v pátek 12. dubna 2013 v 17 hodin ve výstavní budově muzea (Klácelova 11) za přítomnosti autora. Úvodní slovo estetika umění Jozefa Czerese  doprovodí vystoupení hudebníka i výtvarníka Libora Krejcara.

Výstava  bude přístupná denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, a to do 26. května.

Pro školní skupiny bude připraven doprovodný program v podobě výtvarných dílen (rezervace termínů na tel.: 465322634)

Další výstava tvorby Jana Steklíka bude zahájena rovněž v pátek 12. dubna 2013 v klubu Modrý trpaslík v České Třebové (Skalka 136), také za přítomnosti autora, hudebního a výtvarného estetika Jozefa Czerese i výtvarníka a hudebníka Libora Krejcara, a to od 20 hodin. Vernisáž bude pokračovat koncertem skupiny LIBOR KREJCAR & Tamers of Flowers.

Tato výstava bude přístupná v otevírací době klubu Modrý trpaslík.

 

Semináře:

Seminář pro začínající rodopisce

Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit sestavit si vlastní rodokmen. Účastníci se seznámí se základními pojmy, genealogickou literaturou, prameny, způsobem bádání v archivech, čtením starých typů písem apod.

Každá lekce bude rozdělena do dvou částí:  teoretické (výklad dané problematiky) a praktické (ukázka daného problému, cvičení). Prostor bude dán i k diskusi, sdílení vlastních zkušeností a problémů při rodopisné práci.

Seminář se koná vždy 1. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 17 hodin.

Příští setkání se uskuteční 2. dubna 2013. O matrikách uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a dalších fondech využitelných rodopisci promluví zástupce ředitele archivu Mgr. Jiří Kuba.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: 60 minut.

Lektor: Jana Voleská

 

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Seminář je určen dětem od 5 do 10 let. Děti se zábavnou a pohádkovou formou (v podobě her, kreslení, modelování) dozvědí něco o historii našeho města. V jarních měsících plánujeme vycházky za pamětihodnostmi města.

Seminář bude probíhat vždy 2. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 16 hodin. Příští setkání se uskuteční 9. dubna 2013.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: do 60 minut.

Lektor: Lucie Frémundová