Nadační ples, uspořádaný letos již po šesté trojicí firem DS Intex, Petr Gregar elektro a RYDO Novák měl svoje pokračování v pátek 1. března 2013 podvečer v hotelu Bravo v České Třebové.  Sešli se zde na pozvání zmíněných organizátorů  zástupci dalších sponzorských firem, kteří podpořili benefiční rozměr plesu a pomohli zajistit významnou finanční podporu, která pomůže změnit osud zdravotně postiženého jedenáctiletého chlapce Romana Balcara, který byl spolu se svou maminkou slavnosti přítomen, byť bylo znát že se v prostředí restaurace hotelu Bravo zase tak moc dobře necítí.  Významné je, že na výzvu pořadatelských forem slyšeli i další sponzoři,  kolegové z dalších firem z České Třebové a okolního regionu. Firemní loga sponzorů jsou uvedena na symbolickém šeku, který byl na slavnosti předán mamince  zdravotně postiženého Romana Balcara.  Společným působením  pořadatelů a firem LDM, Pirell, Rieter, ORVOS Č. Třebová, České spořitelny, firmy CNC výroba Šimůnek, Města Česká Třebová, Böhm, TG tisk Lanškroun, Korado, Eko Bi, Alice Hurtová a Lokotrain  se spolu s výtěžkem dražby  plesového dortu podařilo shromáždit 55 1550 Kč, které jistě vydatně pomohou  s nákupem potřebných kompenzačních pomůcek a s úhradou  osobní asistence postiženému Romanovi. Sympatické bylo, že zástupci uvedených firem byli také slavnosti přítomni a mnozí také přinesli Romanovi malé dárky. Maminka Romana Balcara všem velmi děkovala,  ani ve snu jí nenapadlo, že by mohla získat takové mimořádné prostředky v době, kdy je právě nejvíce potřebuje.  Organizátorům akce, Danielu Sloupenskému, Petru Gregarovi a Jaroslavu Novákovi také osobně poděkovala za jejich úsilí v pořádání nadační akce organizující přímou pomoc pro postiženého chlapce i místostarostka Jaromíra Žáčková. Hovořilo se i o tom, jak se po příspěvcích z nadačního plesu změnily osudy dalších obdarovaných dětí. Ukázalo se, že Nadační plesy dokázaly pozitivně ovlivnit zdravotní situaci dětí a to bylo velmi příjemné zjištění. Jistě bude stát za to, se zabývat osudem těchto dětí v nějakém článku podrobněji. 
Na závěr ještě poděkování všem bez rozdílu, kteří pomáhali, pomáhají a pomáhat budou, protože šestým ročníkem Nadační ples nekončí, příští rok bude další, již sedmý....  (mm)