Senior doprava v České Třebové                                            

Projekt "Seniordoprava" připravi oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlici. Akce byla zahájena v roce 2005 (prosinec) v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí. OS ČČK Ústi nad Orlicí byla připravena reklamní kampaň - informační letáky, které byly pravidelné rozmisťovány v jednotlivých sociálních a zdravotnických zařízeních.
Služba začala být velmi oblíbená a v závěru roku 2006 oslovilo OS ČČK Město Česká Třebová, zda bychom nemohli zavést samostatnou službu pro občany města České Třebová. Služba v České Třebové byla zahájena od 1. března 2007. 
 
V roce 2008 byla následně zahájena jednání o zavedení služby pro občany města Lanškroun a blízké okolí s panem Dr. Zbigniewem Janem Czendlikem z Římskokatolické farnosti - děkanství Lanškroun, který oslavil OS ČČK o informace a možnou spolupráci při zavedení služby. Jednání dopadla ve prospěch občanů města Lanškrouna a blízkého okolí a služba byla zahájena dne 3.11.2008.
 
OS ČČK Ústí nad Orlicí velmi vitá spolupráci s jednotlivými subjekty, kteří mají zájem o zavedení služby a snaží se hledat východisko pro zavedení služby pro občany jejich města . Služba, kterou OS ČČK Ústí nad Orlici zavedl, nemá v současné době v rámci Pardubického kraje obdoby. Dle našeho průzkumu působí v rámci kraje hned několik podobných služeb, ale všechny se specializují na postižené spoluobčany nebo děti. Tím se Senior doprava ČČK liší může jí využít občan - senior, který nemá jinou možnost, jak se spojit se společenským prostředím. Službu využívají nejen k návštěvě lékaře, ale i na nákupy, ke kadeřnici atd.
Z pohledu zřizovatele jde o službu, která na trhu velmi chyběla a jde pouze o čas, kdy bude využívána nad současné možnosti (při současném stavu jednoho vozidla na jedno město v Ústí nad Orlicí, České Třebové i v Lanškrouně). Občané města a blízkého okolí si službu velmi chválí, což lze doložit výsledky realizovaného průzkumu.
V průběhu roku 2012 bylo pro Senior dopravu zakoupeno nové vozidlo a došlo tak k výměně osobního vozidla Škody Fabie za citroen C3, který je využíván jako náhradní vozidlo pro všechna města. Financováno bylo z prostředků OS ČČK Ústí nad Orlicí a zbývající část je kryta úvěrem.
V závěru roku zadal OS ČČK reklamní spot na rozhlasové stanici Rádio Magic, kde byla „Senior doprava ČČK" propagována včetně Pardubického kraje a jednotlivých měst, která službu spolufinancovala.
Vždy na počátku nového roku musí OS ČČK Ústi nad Orlicí řešit financování služby, které prozatím nepokrývá veškeré náklady na provoz. V roce 2012 byla služba hrazena klienty, Pardubickým krajem, Městem Ústí nad Orlicí, Městem Česká Třebová a Městem Lanškroun, sponzory, Úřadem práce (VPP), Českým červeným křižem a OS ČČK Ústí nad Orlici.
 
 
Projekt „Senior doprava ČČK" se specializoval na zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působil jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Jednalo se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztrátě některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí. Jednalo se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. návštěvy u lékaře, pořízením nákupů atd.
Služba byla v roce 2012 realizována v České Třebové a v blízkém okolí na základě telefonického objednání služby - provozní doba telefonického objednání byla od 7,00 do 15,30 hodin (v době letního času tj. od 26. března 2012 do 26. října 2012 došlo k prodlouženi pracovní doby do 18,00 hodin) a využívána např. pro jízdy  např. k lékaři, na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnických zařízeních, na nákupy. návštěvy, na hřbitov a pro zajištění dalších individuálních služeb, které zkvalitnili život výše uvedených osob. Jako doplňková činnost Senior dopravy ČČK - je služba vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd.
Služba byla poskytována od pondělí do pátku, po domluvě bylo možné službu využit i o víkendu nebo o svátcích.
Každý klient si musí zakoupit permanentku na dopravu - doprovod, která zabezpečuje bezproblémové fungováni služby.
 
(Fotografie ze slavnostního předání nového vozidla pro Senior dopravu v České Třebové dne 12. 7. 2011).
Statistika projektu a interpretace statistických údajů:

Česká Třebová                      rok 2009                  rok 2010                           rok 2011                        rok 2012
Počeř klientů:                        315                           383                                   348                                 321

Využití služby: 
Počet doprovodů - přepravy: 3300                           3393                                 3798                               4675
Počet cest klientů jedoucích k:
Lékaři:            
                          921                           970                                1140                                1322
Nákup:
                                     143                           172                                  228                                  250
Nemocnice
                                                                                                        130                                  100
Autobus / vlak
                                                                                                     52                                    96
Zpáteční jízdy:
                         1403                         1325                               1425                                1766 
Počet dní, po kterých byla služba využita:
                                                  247                          254                                  249                                  245

OS ČČK Ústí nad Orlici spolupracuje s následujícími subjekty:

Centrum sociálních služeb města Česká Třebová
Zdravotnická zařízení
penziony pro důchodce,  pečovatelská služba,  domov pro seniory
Orlickoústecká nemocnice v Ústí nad Orlicí,  Litomyšlská nemocnice v Litomyšl, 
praktičtí lékaři v Ústí nad Orlicí, České Třebové  odborní lékaři v Ústí nad Orlici, České Třebové
Město Česká Třebová - sociální odbor 

Jízdy Senior dopravy v loňském roce 2012:

Celkem se uskutečnilo 4675 jízd, při kterých bylo najeto 21871 km. průměrná  ujetá vzdálenost při jedné jízdě je 4, 68 km. Je evidováno 420 jízd s délkou od 6 do 15 km a 149 jízd delších než 15 km. Jen 80 jízd mělo cíl mimo město Česká Třebová. Mimo 321 klientů se jízd zúčastnilo 1407 osob jako doprovod bez objednávky. Z 321 klientů, kteří si loni službu objednali, jelo 99 max. dvakrát,, 112 klientů 2x až 12x a 18 klientů využilo loni službu Senior dopravy dokonce více než 51x.  Nejčetnější využití služby je dopoledne mezi 8 - 11 hodinou, kdy celkový počet jízd v roce 2012  byl průměrně 750 během dopolední hodiny. Odpoledne již využití služby této četnosti nedosahuje, celkový počet jízd v roce je kolem 350 - 400/hod. Po 17. hodině již zájem o využití Senior dopravy klesá, loni byla po 17. hodině využita v době letního času 50x.   OS ČČK také sleduje využití této služby v jednotlivých měsících roku. Z loňské statistiky vyplývá, že nemenší zájem o využití byl v červenci (287 jízd) a prosinci (305 jízd), v ostatních měsících byl zájem rovnoměrný, vyšší než 400 jízd/měsíc, nejvíce v červnu 444 jízd.