Úspěch, který stojí za povšimnutí

Českotřebovan – Tonda Všetula, student soukromé střední školy  TRADING CENTRE s.r.o. v Litomyšli, zvítězil v krajském kole soutěže Wolkerův Prostějov, konaném dne 6. března 2013 v Divadle 29 v Pardubicích. Do soutěže si připravil úryvek z prózy knihy Bohumila Hrabala, „Slavnosti sněženek“. Tonda si vybral pasáž, kterou sám nazval „Píšťalka plná sazí“. Porota velmi kladně ohodnotila jeho projev a nominovala jej jako vítěze krajského kola v Pardubicích na přehlídku vítězů krajských kol, které se v rámci 56. celostátního festivalu  Wolkerův Prostějov uskuteční ve dnech 11. – 15. června 2013 v Prostějově. Toník Všetula bude reprezentovat Pardubický kraj.
Tonda Všetula je úspěšným  studentem výše uvedené školy, kde má velmi dobré studijní výsledky. Rád se účastní soutěží a olympiád, kde sbírá zkušenosti pro své koníčky a zájmové aktivity. Zajímá se o divadlo, hudbu a zpěv. Hraje na keyboard a kytaru. Jako samouk se naučil též na bicí. Tonda také rád zpívá, proto se stal členem pěveckého souboru SPgŠ v Litomyšli. Pro tuto práci jej získal pedagog školy Mgr. Milan Motl, který je zároveň sbormistrem zmíněného pěveckého sboru.
 
Je to však především divadlo a slovesné umění, které Tondu nejvíce oslovuje a stojí v popředí jeho zájmů. Několik let působil v divadelním kroužku DDM Kamarád v České Třebové, kde byl obsazován do rozličných  rolí. První zkušenosti získal v pohádce „O Budulínkovi“, která ovlivnila jeho zájem.  Do zmíněného kroužku jej přivedla a do jedné z rolí pohádky obsadila paní učitelka Jindřiška Vaníčková.  Ta na přání ing. Jaromíra Šlemra (autora scénáře), společně  s ředitelkou DDM Kamarád Janou Endyšovou  a  Editou Keprtovou, pohádku společně nacvičily a ujaly se též režie.  Druhé divadelní uvedení pohádky, v němž se Tonda objevil, byla „ Perníková chaloupka“.  Scénář opět zpracovala Jindřiška Vaníčková, která se ujala též režie společně s Michaelou Trávníkovou. Tonda se zde objevil v roli čarodějnice. Jejím ztvárněním na sebe výrazně upozornil.  Diváky upoutal především pojetím této role a výraznou barvou hlasu. Diváky v sále jistě přesvědčil, že má pro divadlo talent. Divácký ohlas na uvedení obou pohádek byl kladný  a jejich uvedení dokázalo  oslovit diváky každého věku. Dá se říci, že divadlo dalo Tondovi nemálo příkladů, jak pracovat s prozaickým textem. Proto dal přednost próze před poezií.  Tonda sám k tomu říká: „Prózou mohu vyjádřit myšlenku a obsah daného textu, lépe mu porozumím. Jsem rád, že mě paní učitelka Vaníčková prvními hereckými krůčky  a rolemi, do kterých mě obsadila, zavedla do pohádek, na které  stále vzpomínám. Probudila ve mně lásku ke slovesnému umění, divadlu a hudbě. Děkuji také škole  TRADING CENTRE s.r.o., která mi umožnila účast v krajském kole soutěže Wolkerův Prostějov“.    Martin Šebela