Desátá publikace Martina Šebely v prodeji 

Martin Šebela (* 1970), je stále známější amatérský regionální historik. Do jeho okruhu zájmů náleží historicko-kulturní obraz České Třebové v 19. a 20. století. Shromáždil rozsáhlou sbírku fotografií a pohlednic staré České Třebové (cca 20 000 ks). Současně sám trpělivě fotografickou dokumentaci pořizuje. Studuje a zaznamenává změny ve městě za posledních cca 200 let, při čemž využívá archivní materiály, příslušnou literaturu i vzpomínky pamětníků. Výsledky svého bádání publikuje. Vedle více než 400 statí uveřejňovaných v průběhu dvaceti let v regionálním, celostátním i odborném tisku je spoluautorem publikací Toulky minulostí Českotřebovská I. a II. díl (1999, 2002), Z betlemářské tradice České Třebové (2006) a autorem publikací Zmizelá Česká Třebová L až III. díl (2006, 2007, 2008), Ze starého Trávníku (2010) a Parnická textilní továrna (2010), Z minulosti Bezděkova a okolí I. díl (2011). 
 
Publikaci Z betlemářské tradice České Třebové se dostalo uznání udělením ceny města KOHOUT za rok 2006, publikace Ze starého Trávníka byla v roce 2010 Klubem autorů literatury faktu oceněna regionální Prémií Miroslava Ivanova.
 
Nyní přichází n pulty prodejen další publikace Z minulosti Bezděkova a okolí II. díl, který je v prodeji v knihkupectví Paseka, v Infocentru v budově radnice a také v prodejně potravin DAS Jarmily Dlouhé v Sadové ulici. Cena publikace činí 159 Kč.  Publikace navazuje na loni vydaný první díl a svou skladbou je daleko zajímavější, bude stát za to se obsahem knížky zabývat  také v nějakém rozboru, publikace  i autor si to zaslouží.  (mm)

Knihu vydalo nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí jako svou 366. publikaci.