ÚSPĚCH ZUŠ NA SOUTĚŽI EL. KLÁVES                       


Hra na elektronické klávesové nástroje je v Základní umělecké škole Česká Třebová velmi oblíbená.  Svědčí o tom i vysoký počet žáků (62), kteří se na tento nástroj učí hrát. Čtyři z nich se dne 6.3.2013 zúčastnili Krajského kola soutěže základních uměleckých škol, kterou vyhlašuje MŠMT. Probíhala v ZUŠ Přelouč a všichni soutěžící z Pardubického kraje se snažili o postup do nejvyššího ústředního kola, kde se utkají ti nejlepší z celé republiky. Ze třídy p. uč. Jarmily Holcové soutěžili Eliška Pešková, Martin Man  a Markéta Skalická, ze třídy p. uč. Mgr. Kateřiny Dostálkové Matěj Hrdlička. Odměnou za náročnou přípravu bylo skvělé umístění všech žáků ZUŠ Česká Třebová:

Eliška Pešková (2. kategorie) – 1. místo s postupem do ústředního kola

Martin Man (5. kategorie) – 1. místo s postupem do ústředního kola

Markéta Skalická (9. kategorie) – 1. místo a zvláštní cena za interpretaci skladby A. Dvořáka

Matěj Hrdlička (4. kategorie) – 2. místo

Všem gratulujeme a přejeme Elišce, Martinovi a jejich paní učitelce pevné nervy a mnoho úspěchů v ústředním kole, které se koná 26. – 27. 4. 2013 v ZUŠ Zbyňka Mrkose – Brno.

 

Prezentaci oddělení klávesových nástrojů českotřebovské zušky měli možnost posluchači shlédnout a poslechnout také na nedávném koncertu v Malé scéně, ze kterého poslala fotografie Mgr. Milana Soukupová: