Českotřebovský deník 98/2013 (21.4.)                                    
Vydejte se na Noc kostelů  

Noc kostelů 2013 je:

 - pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
 
24.května budou od odpoledne do noci otevřeny kostely, fary a modlitebny také v České Třebové a zvou vás na zajímavý program:

 
Husův sbor  Mlýnská 900, Vyskočilova vila 

Program od 16 h  pro děti - klauniády pro děti každého věku
komponovaný pořad čtení z Bible - Starý i Nový zákon + písně s kytarou
výstava Dřevěná rapsodie - Hynek Schuster
poslech i video
historie Vyskočilovy vily a prohlídka secesního interieru
výstavka církevních praporů
konec  - 22 h
 
Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450
Hlavní sál
18 - 19:30 worship písně
19:30 - 20 písně ve stylu country, bluegrass
20 - 22 film Ježíš (promítání)
Horní místnost
17 - 20 promítání pro děti (animované biblické příběhy z dílny Walta Disneye)
Vedlejší sál
17 - 20 rozhovory s kazatelem, případně dalšími členy církve
17 - 22 nástěnka ze života sboru
 
Římsko katolická církev kostel sv. Jakuba

17:00 Zahájení Noci kostelů
Prohlídka věže a zvonice
Prohlídka kostela s odborným výkladem
Prohlídka varhan, varhanní preludium
Koncert učitelů ZUŠ
Exkurze do církevního odívání
Program pro děti
Co, kde a proč v kostele máme?
 
Semanín

kostel sv. Bartomloměje
17:00-17:30 ekumenická modlitba
18:00-18:45 vernisáž výstavy fotografií Jana Smoly
19:00-19:30 promítání dokumentárního filmu Denně hledím na Tvou tvář
                    (o neodsunutém Němci z Orlických hor)
19:45-20:45 promítání dokumentu Věž smrti (konfrontace zážitků jáchymovských  
                     politických vězňů se vzpomínkami jejich bachaře)
21:00-23:00 promítání dokumentu Český sen (o konzumismu naší společnosti)