Čarodějnice u hasičů v Chorinově ulici                                
Fotografoval a rychle poslal Martin Šebela, 30. dubna 2013