Českotřebovské kalendárium na květen 2013                       
145 let od narození Jana BÄUMLERA (16.5. 1868 – 10.6. 1949), známého českotřebovského podnikatele

Narodil se v Tachově a do našeho města přišel v roce 1902. Se svým společníkem Josefem Bittnerem zde založili velice známou firmu Bäumler & Bittner, odborný závod pokrývačský a asfaltérský. Firma se také zabývala výrobou cementového zboží a instalacemi hromosvodů. Sídlila postupně na několika místech ve městě. Posledním působištěm byla vila čp. 923 na rohu Matyášovy ulice u parku Javorka. K vile patřily velké výrobní prostory a sklady.
Jan Bäumler působil v mnoha českotřebovských spolcích. Byl spoluzakladatelem Řemeslnické besedy, předsedou spolku Vzájemnost, prvním místopředsedou Živnostensko – obchodnické strany středostavovské, starostou Východočeské hasičské župy Hubálkovy a starostou Sboru dobrovolných hasičů v České Třebové. Pracoval také ve funkci místopředsedy Městské spořitelny a Okrašlovacího spolku, v městském zastupitelstvu a ve správní radě Živnostenské pokračovací školy. Zemřel v litomyšlské nemocnici ve věku 81 let.
 
15 let od úmrtí Milana GREGARA (31.12. 1930 – 18.5. 1998), známého obchodníka, divadelníka a příznivce českotřebovského sportu 

V rodném městě České Třebové byl známým obchodníkem a příznivcem sportu, hlavně kopané. V mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. Aktivně také působil v automotoklubu a v hasičském sboru. Nejprve v České Třebové, později na Lhotce.
Narodil se v rodině řeznického mistra v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Později se rodina přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83. Dům s řeznickým krámem a vším co k němu příslušelo byl postaven na místě Podbranského mlýna. Milan absolvoval základní školu i školu obchodní v místě rodiště. Po tomto studiu se ještě na přání otce vyučil řeznickému řemeslu. Jako syn živnostníka neměl na růžích ustláno. Když ukončil základní vojenskou službu, kterou vykonával u jednotek PTP, prošel nezvykle velkým počtem zaměstnání. Pracoval v masném průmyslu, Kovovýrobě, Strojtexu, v prodejnách Řempa a Domácích potřeb, v podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel místo v přidružené výrobě Státního statku. V té době se již hlásila nemoc. Odešel do důchodu, ale neodpočíval. Psal rodinnou kroniku a přispíval do Českotřebovského zpravodaje. Pracoval také pro město jako zastupitel.
 
95 let od narození a 10 let od úmrtí Františka KETTNERA (27.8. 1918 – 19.5. 2003), děkana a bývalého vikáře 

Narodil se v Činěvsi u Nymburka jako sedmý potomek Václava a Terezie Kettnerových. Obecnou školu absolvoval v místě rodiště, reálku zakončil maturitou v Nymburce. Následovala studia teologie a pobyt v královéhradeckém semináři (1937 až 1942). Na kněze byl vysvěcen 28. června 1942 v Hradci Králové.
Působil v Novém Městě nad Metují, Solnici u Rychnova nad Kněžnou, Libčanech u Hradce Králové, Opatově v Čechách, Hronově a nakonec od 1. července 1970 také u nás v České Třebové. Pod jeho vedením a za jeho pomoci byli do kněžské služby uváděni novoknězi, mezi kterými byl i Josef Kajnek, pozdější pomocný královéhradecký biskup.
František Kettner se za svého působení v České Třebové zasloužil o opravu rotundy sv. Kateřiny a opravu kostela sv. Jakuba včetně dvou nových zvonů. Opravena byla také kaple na Moravské ulici. Ve volném čase hodně četl a sbíral známky. Když zemřel, jeho tělo bylo uloženo do kněžského hrobu na českotřebovském hřbitově.
 
10 let od úmrtí Vlastimila MEHLA (18.6. 1921 – 14.5. 2003), betlemáře a vyznavače trampingu

Narodil se v domě čp. 13 na dnešním Starém náměstí v České Třebové. Pocházel ze známé sklenářské rodiny. Od mládí pomáhal otci v malém hospodářství a také cvičil v místním Sokole. V patnácti letech nastoupil do učení k zámečníku Josefu Rosenbergerovi na Trávníku. Po likvidaci firmy přešel do učení k Josefu Štarmanovi na Slovanské ulici. V roce 1946 po návratu z vojenské služby nastoupil zaměstnání v českotřebovském lokomotivním depu, kde pracoval nepřetržitě až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1981. Byl velkým patriotem našeho města, po otci betlemářem a také vyznavačem trampingu. Jméno Vlastimila Mehla se nám vždy vybaví v souvislosti s trampskou osadou Bílý obláček a hudební skupinou Tramp trio.                                                                                 Jan Skalický
 

MUDr. Radomír Lána šedesátníkem


Dne 5. května 2013 oslaví šedesátiny MUDr. Radomír Lána, primář oddělení ORL nemocnice v Ústí nad Orlicí. I když dnes žije a pracuje v Ústí nad Orlicí, kam se přestěhoval s rodinou do domku po prarodičích (který opravil a rozšířil), říká, že zůstal Třebovákem. Své dětství a mládí prožil spolu se svým starším bratrem Ivošem v České Třebové a i dnes ho můžeme u nás často vidět např. na významných kulturních událostech. Oba jeho rodiče působili na českotřebovských základních školách jako učitelé, otec Bohuslav Lána učil na základní škole v Nádražní  ulici, maminka pak na I. stupni základní školy. V mládí se věnoval sportu (např. v atletickém oddílu v Ústí n.O.) a také hudbě - houslovou hru studoval u Antonína Šimečka. MUDr. Radomír Lána navázal na veřejnou činnost tatínka, který byl platným členem Bendlu i Orchestrálního sdružení Smetana, a tak řadu let hrál u partu druhých houslí v tehdy ještě ústeckém období Komorního orchestru Jaroslava Kociana. 

Po maturitě na českotřebovském gymnáziu v roce 1972 (třídní profesor Miroslav Chudý) odešel na studium medicíny do Brna a hned  po promoci nastoupil na oddělení ORL v ústecké nemocnici pod vedením dalšího českotřebovského lékaře nezapomenutelného MUDr. Františka Vencla. Ve svém oboru se vypracoval na vysokou odbornou úroveň a již 23 let zaujímá pozici v čele tohoto oddělení. Řadu let se také angažuje politicky především v komunální politice. Do roku 2011 byl  platným členem zastupitelstva města Ústí nad Orlicí za ČSSD a za tuto stranu také kandidoval na velmi čestném místě  v parlamentních volbách. Nyní již třetí  volební období pracuje jako zastupitel Pardubického kraje,  navíc jako předseda zdravotního výboru.  Před politikou však dává přednost své odborné práci lékaře. MUDr. Radomíra Lánu znám vlastně od mládí vždy jako čestného člověka a vynikajícího odborníka, který svou práci dělá poctivě a není lhostejný k problémům svého města, regionu i celé společnosti. Do dalších let mu přeji zdraví, které rozdává jiným.                                                                                                       Milan Mikolecký