Křivolické Vítání jara 


Již pošesté proběhla v Pravěké osadě Křivolík u České Třebové akce „Vítání jara“, kterou každoročně pořádá občanské sdružení Bacrie. Stejně jako minulý rok se tato akce konala také ve spolupráci s organizátory Putování za třebovským kohoutem, kdy si účastníci sobotního pochodu mohli trasu na Kozlov ozvláštnit i o menší zajímavou cestu do pravěku. Kromě tradičních ukázek pravěkých řemesel a aktivit spojených s jarním obdobím – od tesání trámů a přípravu keltské pece na výpal keramiky po stříhání ovcí replikami pravěkých nůžek, byl pro dětské návštěvníky opět připraven okruh s různými aktivitami, během nichž se mohli procvičit v lukostřelbě, upéct si obilnou placku nebo se naučit plstit vlnu. Areál navíc také oživila zvířata, kromě ovcí a koz sem poprvé zavítali i koně, resp. jejich revitalizovaní pravěcí předkové -  tarpani. I přes počáteční nepřízeň sobotního počasí s uskutečněním akce pomohli kromě členů a přátel sdružení Bacrie také studenti z kateder archeologie v Hradci Králové a Brně.
Pokud Vás pravěk zajímá, ale Vítání jara jste nestihli, tak Vás srdečně zveme na naši další letošní velkou akci pro veřejnost – jubilejní 5. ročník Festivalu živého pravěku, který proběhne v křivolické Pravěké osadě v termínu 14.-15. září.
Do té doby nás můžete najít například během našeho červnového Týdne školních exkurzí, na Českotřebovském Kohoutku nebo na zážitkových akcích pro mládež v rámci námi realizovaného projektu Homo Activ - Člověk aktivní. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.krivolik.cz nebo www. bacrie.cz. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi na našich akcích.  Bacrie o.s.