Májové Brno – mezinárodní plavecké závody žactva

Do brněnského padesátimetrového bazénu za Lužánkami se 11.- 12. května sjelo na 400 závodníků z Ruska / Vladivostok, Nižnij Novgorod / , Maďarska, Srbska, Slovenska, 2 závodníci z USA a české plavecké oddíly.
Z našich startovali : Tomáš Valenta, Matěj Švíř, Michal Kotnour, Adam Vágner, Vojta Krňávek, Vojta Novotný, Eliška Štichauerová, Bára Pražáková a Denis Hýbl.
Projevovala se únava z naplavaných kilometrů na soustředění, přesto si někteří dokázali zaplavat pěkné časy a osobní rekordy. Ve velké konkurenci zahraničních závodníků se na stupně vítězů postavila pouze Eliška Štichauerová, 3x obsadila 3. místo. R.Ei

Soustředění na padesátce

Soustředění se zúčastnili: Kovář Lukáš 95, Krňávek Ondra 98 , Pucholtová Anička 98, Valenta Tomáš 99, Švíř Matěj 2000  , Pipek Jan 98, Chovan Lukáš 99, Kotnour Michal 99, Vágner  Adam 2000, Novotný Vojta 01,Štichauerová Eliška 01,Pražáková Barbora 01, Hýbl Denis 02, Valentová Gábina 02, Stránská Natálka 02 Trenéři: bazén Eisenvortová, Tmějová.
Suchá příprava: Špatenka, Štichauer, Kánský
Od 1. do 5. května trénovali naši plavci na pardubické padesátce. Soustředění bylo zaměřeno na rozvoj vytrvalosti a důraz na techniku plaveckých způsobů. Tréninky v bazénu byly doplněny  suchou přípravou zaměřenou na protahovací cviky a  silová cvičení vlastní vahou . Den  byl zakončen fotbálkem  na přilehlém fotbalovém hřišti Tesla. Výborné bylo, že díky ochotě zaměstnanců bazénu jsme mohli vždy po tréninku využít relaxační vířivky .  
Za 7 tréninkových jednotek jsme naplavali takový objem, jako v domácím prostředí za 14 dní, takže účel byl určitě splněn. V závěru soustředění byla znát únava, ale musím pochválit všechny za zodpovědný přístup. Možná k tomu  přispělo, že vedle nás na dráze plavali  na soustředění  čeští  reprezentanti /  Plevko, Baďura, Verner, Pechancová…. /   a bazénem se ozýval hlas repre trenérky Markéty Kaplanové „  uvědomte si, že trénink začíná, až když nemůžete !
Mimo jiné - zážitek byl také, když  na vedlejší dráze  plnili  testy pardubičtí hokejisté.   R.Ei