Literární večer Prof. RNDr. Pavla Kováře v městské knihovně  velmi vydařený                                    

Na  dobře navštíveném večeru byl proveden dvojkřest svou publikací  Pavla Kováře: Sbírky poezie "Radost z chůze"  (OFTIS 2012) a prózy "Každou nohou v jiné době", kterou na jaře letošního roku vydalo nakladatelství Academia Praha. Literární večer uvedla zasvěceným projevem profesorka češtiny a literatury Pavla Kováře z dob jeho gymnazijních studií - prof. Jaroslava Víšová. Všichni jsme se mohli přesvědčit o tom, že její paměť je stále velmi přesná, dokázala přiblížit mnoho podrobností z doby více než  40 let staré a zhodnotit zaměření autora na přírodopis a na literaturu už podle tehdejších indicií. Z jejího vystoupení vybírám:
 
"Je mnoho vědců, lékařů, pedagogů, kteří mimo své povolání píší beletrii, poezii. zdůrazňuji - mimo svou práci. Ale Pavel kovář dostal do vínku vzácný dar: schopnost vládnout  současně mozkem vědce a srdcem básníka, spojit slovem zdánlivě nespojitelné. Nadání ovšem nestačí. Za úspěchem je tvrdá a vytrvalá práce, dychtivost objevovat nové a schopnost jít za svým cílem. Pavel měl to štěstí, že k tomu všemu měl i zázemí, podporu blízkých, prostředí. vyrůstal uprostřed podorlické přírody. Už s dědečkem objevoval  kouzlo tohoto zvláštního kraje. Žil v kulturní rodině a měl možnost dál růst. Také do českotřebovského gymnázia nastoupil ve zvláštní době. Šedesátá léta přinesla i do gymnázia velký rozruch a rozmach mimotřídní činnosti. Navazuje se na tradice a hraje se  opět divadlo - přímo na míru šitá Filosofská historie s profesorem Chudým, vzniká řada kroužků různých oborů.. Pavel na konci šedesátých let vstupuje do I. ročníku a vybírá si činnost hned ve dvou kroužcích: už tenkrát biologickém, vedeném nadšenou Marií Pechancovou, jeho třídní učitelkou, a také literárně recitační kroužek, vydávající tehdy tzv. "Občasník"....  Vzpomínám si, jak krátce po zahájení školního roku přišel za námi do knihovny, kde se tenkrát kroužek scházel, nesmělý student s několika listy papíru v ruce: "Mohu Vám dát přečíst své básničky?" - Pochopitelně. Čtu básničky našeho nového člena a pak dlouho besedujeme. O originálním vyjadřování a myšlenkách, neotřelosti slov, ale taky o formě, sem tam ještě neumělé. - A za týden mám staré - nové básně - už všechny téměř dokonalé ! Zzáhy se stal jedním z hlavních přispívatelů. píše nejen básně, ale účastní se i soutěží.... To byly první začátky Pavla Kováře básníka, jak je cítíme my všichni, kteří jsme byli tehdy u toho...."
 
 O hudební doprovod se na literárním večeru postarala  Dr. L. Hamplová se svou studentkou ZUŠ, ukázky z nově představených knih  četli studenti gymnázia. Vlastní křest knih pak provedli  na přání autora Mgr. Miloš Habrman a Mgr. Milan Mikolecký. Setkání nad knihami Pavla Kováře proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a přineslo všem přítomným radost se setkání s novými knihami i s jejich autorem. Prokázalo se, že Pavel Kovář, byť naturalizovaný Pražák je stále jednou nohou také ve svém rodném kraji, kde má spoustu přátel a také čtenářů jeho knih. Jak sám přiznal, tak se sem k nám stále rád vrací. Jezdí sem za rodiči, na Malý Přívrat, kde má chatu se sadem, na "své gymnázium",  můžeme se s ním potkat stejně uprostřed týdne nebo o víkendu. Dýchá tedy s námi stejný vzduch a vnímá naše problémy.  (mm)