Českotřebovský deník 146/2013  (17.6.)                                 
Aktivity ochránců přírody v červnu 2013

Tento víkend probíhají v ekocentru Podorlicko v Podbranské ulici 3 aktivity najednou.
Celý týden od 10 do 16,00 je k vidění výstava obrázků ze soutěže O sole mio – Slunce mýma očima.
Od pátku 21.6. do neděle23.6. probíhá výstava Kaktusy a sukulenty
V sobotu 22.6. a v neděli 23.6. probíhá výtvarná Pichlavá dílna
 
Poděkování z  A - Centra  

l Ve čtvrtek 16. května 2013 se uskutečnil další výlet pro klienty stacionáře, který zorganizovalo Krajské centrum osobní dopravy v Pardubicích a Osobní stanice v České Třebové. Cesta soupravou Regionova do Olomouce byla jako vždy pro klienty příjemná. V Olomouci navštívili klienti zoologickou zahradu. Pro některé klienty to bylo první setkání s exotickými zviřaty. Děkujeme jménem našich klientů a klientů denního stacionáře v Litomyšli za krásný den panu Michalu Štěpánovi, řediteli KCOD v Pardubicích a panu Martinu Pecinovi, přednostovi osobní stanice v České Třebové a všem dalším železničářům, kteří se na tomto výletě podíleli.
 
l Ve čtvrtek 13. června 2013 navštívil klienty A - Centra Pěvecký sbor při Gymnáziu pod vedením paní profesorky Kamily Pavlíkové. Vzhledem k velkému počtu členů sboru se pomyslným jevištěm stala zahrada stacionáře. Ve stínu stromů jsme se zaposlouchali do velmi vydařeného pěveckého vystoupení, doprovázeného na klávesy a uváděného moderátory z řad studentů gymnázia. Velice děkujeme za příjemně strávený čas.                                    Klienti a zaměstnanci stacionáře.
 
l Děkuji touto cestou za podporu a spolupráci v prvním pololetí roku 2013 Městu Česká Třebová, Krajskému úřadu v Pardubicích  a  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Děkujeme také všem ostatním - firmám a jednotlivcům. Vaší podpory jsme si vždy velmi vážili.                                                                   Mgr. Eva Ostruszková  
 
Co se děje kolem primoňáckého pentagonu?

Nevím, zda - li se k Vám donesly informace, co že se to děje kolem bytového domu.čp 1944 - 46 (primoňácký pentagon). (Ne)známý autor zde vytváří skanzen (skládku) vysloužilých betonových výrobků (překlady, PZ desky, části schodiště) ve snaze znepříjemnit život obyvatelům tohoto domu. Za vším stojí kdosi (šedá eminence), který tímto způsobem údajně řeší staré spory nebo ukájí svoje ego. Pokud Vás tento případ zajímá, přijďte se podívat. Pozn.: fotoaparát s sebou.                                            (Podpis byl připojen)

 

Nedalo se odmítnout a tak jsem přijel fotit.

Je to přesně tak je je popsáno. Příjezdová komunikace k domu se 42 bytovými jednotkami je zatarasená rozházenými panely zřejmě hlavně proto, aby  zde nikde nemohla parkovat osobní auta  majitelů bytů. Jde o soukromý pozemek, který současný majitel p. Jirges z Lanškrouna zakoupil v dražbě od likvidátora Primony.  K zakoupení měl skutečně své osobní důvody. Jde o podnikatele, který před lety po privatizaci domu provedl zateplovací práce na štítové stěně domu čp. 1946, za které nedostal zaplaceno. O svoje peníze se soudil, ale díky promlčení případu soud nevyhrál a přišel  tak jak o doplatek od obyvatel domu, který mu právem náležel,  navíc musel zaplatit soudní poplatky.  Likvidátor Primony pak v době po prohraném soudu prodával také pozemky v okolí domu, dal o tom vědět dopisem i všem zdejším obyvatelům, majitelům odkoupených bytů.  Díky tomu, že zde bydlel i jeden pracovník firmy ošizeného podnikatele, tak se o tom pan Jirges dozvěděl a pozemky odkoupil, aby tak získal  něco "navrch" proti těm, kvůli kterým přešel o dost peněz.  Přitom, ti, kteří  nezaplacení prací a vznik problému způsobili, zde již většinou nebydlí.
Majitel pozemků se chová tak,  jak je výše popsáno a jak je vidět z fotografií. Brání bydlícím majitelům bytů v parkování na vlastním soukromém pozemku, značku "zákaz vjezdu", kterou zde iniciativně instaloval, musel na zásah odboru dopravy odstranit, zakrýt. Odbor dopravy dbá na to, aby majitel uvolnil přijezdovou cestu ke vchodům do bytů, ke kontejnerům na odpadky, jde o veřejnou komunikaci, silniční zákon upřednostňuje zachování provozu před vlastnictvím.  Každé širší místo na komunikaci je však zaplněno betonovými bloky. Občas je "někdo" rozháže tak, že Eko Bi nemá šanci přijet ke kontejnerům, problém by měli jistě i hasiči nebo sanitky. Potom vždy Eko Bi musí upozornit vlastníka na problém a ten musí přijet uvolnit průjezdnost komunikace. Problém je také v tom, že v domech 1944 - 46 bydlící majitelé bytů nemají  svá auta kde zaparkovat. Většina jich stojí v ulici Skalka, jistě k nevůli zde bydlících obyvatel, vznikají kolizní situace.   
Problém se týká obyvatel 42 bytových jednotek, nelze nad ním mávnout rukou. Potřebuje vyřešit. Vznikl však přímo zde, příčinou je starý dluh, který je promlčen, ale není zapomenut.  Vše bude záviset na úspěchu jednání  zástupce samosprávy majitelů bytů v uvedených domech jak s majitelem okolních pozemků, tak s českotřebovskou radnicí, přesněji odborem majetku, který má stále zájem příjezdovou komunikaci k domům zaplatit. Nejde o nějaký okrajový spor v zahrádkářské kolonii, ale o obytnou zónu. Vědomosti o problému jsem rozšířil na odboru dopravy a odboru majetku města, tak v katastru nemovitostí a získal dostatek informací, které nelze stručně popsat. Jistá řešení se rýsují, záleží také na iniciativě samosprávy  majitelů bytů v domech čp. 1944 - 46. Více napíšu ve zvláštním článku. Mám snahu se tomu věnovat , aby vše bylo vyřešeno co nejdříve. (mm)
 
Čisticí prostředky z krajské sbírky putovaly na Teplicko

Pardubice (17. 6. 2013) – Materiální sbírka prostředků z Krajského úřadu  Pardubického kraje a Oblastního spolku Českého Červeného kříže (OS ČČK) Pardubice byla v sobotu odvezena do Teplic. Vybraly se čisticí prostředky, prášky na prádlo, hadry, rukavice, lopaty, hrábě či repelenty. „Děkuji za spolupráci oblastním spolkům Červeného kříže a všem pracovníkům krajského úřadu. Bez lidské solidarity by kritické chvíle přírodních katastrof nešlo zvládnout,“ poděkoval všem pomáhajícím hejtman Martin Netolický a dodal: „Jsem rád, že se zapojila i Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, konkrétně studenti oboru Požární ochrana. Žáci pomáhali v Mokropsech u Černošic a Velké Chuchli.“ Teplice byly vybrány na základě konzultace s OS ČČK Děčín, a to s ohledem na značné množství čistících a dezinfekčních prostředků, které se podařilo na obou sběrných místech shromáždit. OS ČČK Teplice zajišťuje jejich distribuci pro oblast Teplic a Ústí nad Labem. Příjem materiální pomoci byl OS ČČK Pardubice ukončen v pátek 14. června 2013.

 

Pietní akce v Lidicích připomněla vyhlazení před 71 lety

Pardubice (17. 6. 2013) – V sobotu se v Lidicích uskutečnila pietní akce připomínající vyhlazení obce nacistickými vojáky před 71 lety. Kytici na společný hrob zavražděných lidických mužů položila i náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Úvodní zdravici pronesl prezident republiky Miloš Zeman.
„Tuto tragickou kapitolu naší historie je potřeba si pravidelně připomínat. Její důležitost se ani v průběhu let nijak nesnižuje,“ konstatovala Jana Pernicová a dodala: „Za týden vzpomeneme na podobné osudy obyvatel Ležáků.“
Prezident Miloš Zeman ve svém projevu upozornil na nebezpečí extremismu: „Falešní hlasatelé národní výlučnosti nám tvrdí, že máme být hrdi na to, že jsme se někde narodili, ale narodit se není naše zásluha. Máme být hrdi na celoživotní dílo jak sebe, tak i svých spoluobčanů, ale ona falešná hrdost na pouhý fakt narození se, vede právě k oněm představám národní výlučnosti, k představám herrenvolku, panské rasy, nenávisti k cizincům a nenávisti k jinakosti. A proto bych chtěl upozornit na skutečné důvody národní i individuální hrdosti.“
Pietní akce se zúčastnila řada významných osobností. Kromě prezidenta Miloše Zemana například předseda Senátu Milan Štěch, senátoři Přemysl Sobotka či Jiří Dienstbier, arcibiskup Dominik Duka a mnoho velvyslanců cizích zemí.
Po pietní vzpomínce následoval 7. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, nad kterým převzala uměleckou záštitu zpěvačka Monika Absolonová. Celkem zazpívalo 14 dětských sborů. Absolonová vystoupila s písní Ach synku, synku.
Lidice nacisté vypálili 10. června 1942. Důvodem bylo domnělé spojení jednoho z lidických obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V obci bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly internovány v koncentračním táboře a děti, kromě několika vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboře. Celkem zemřelo 340 lidických obyvatel. Po ukončení války se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.