Českotřebovský deník 149/2013  (20.6.)                                 
Povodňová sbírka Za jeden provaz předána

Dne 15. 6. 2013 předalo občanské sdružení Za jeden provaz část povodňové sbírky, která probíhala od 5. 6. 2013. Lidé nosili především oblečení, obuv, domácí a papírnické potřeby, hračky pro děti a hygienické prostředky. Věci byly předány třem rodinám ve Staré Pace v Podkrkonoší. Z lidí byla znát vděčnost a radost z naší pomoci.
 Proto patří díky všem, kteří se zapojili. Především občanům České Třebové za přispění do sbírky. Dále Rodinnému centru Rosa za poskytnutí prostorů, panu Petru Gregarovi za zajištění odvozu a médiím za okamžitou reakci při zveřejňování informací. Největší poděkování patří Kateřině Luzarové, která celý projekt vymyslela a realizovala.
Nyní je v jednání předání druhé části vybraných věcí do jiné ze zaplavených oblastí. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zajedenprovaz.cz.
Za občanské sdružení Za jeden provaz předsedkyně Magda Frišová

Železniční hřbitov v České Třebové ukrývá i vagon z první světové války

Jediné místo v České republice, kde se před likvidací shromažďují nepotřebné staré lokomotivy a vagony, je prostor železničního depa v České Třebové. Na smrt jich tu čekají stovky.
Nádraží v České Třebové slouží jako řada dalších větších stanic pro odbavování osobních a nákladních vlaků. Než však vystoupíte z vlaku na nástupiště, tak projedete kolem místa, kde řada železniční techniky odpočívá po poslední cestě.
"Hřbitov lokomotiv", jak se tomuto místu přezdívá, slouží převážně pro rozebrání vysloužilých strojů do šrotu či na náhradní díly.
"Nacházejí se tam vozidla na zrušenía fyzickou likvidaci i ta, která jsou určena k zachování pro historii," uvedl inženýr železniční dopravy pro provoz David Vavroušek.
Naráží tak na skutečnost, že zde najdeme unikátní vozy s významnou historickou hodnotou, které se plánují zachovat i pro další generace. Tyto cenné kousky jsou nejdříve vytipovány, posléze opraveny a nakonec určeny pro muzejní účely.
To je případ jednoho z původních vagonů, který přepravoval československé legionáře v první světové válce. Ten by měl být po nezbytných opravách součástí připravovaného legionářského vlaku. Zatím ale odstavené stroje pomalu korodují.
Na odstavné ploše jsou vyrovnány hlavně přípojné vozy Btax ze 70. a 80. let, je jich tam kolem 120. O jednu až dvě dekády starší jsou čtyřnápravové vozy. Na svůj konec tu čekají i lokomotivy řady 113 zvané Žehlička, řady 742 Kocour, motorové vozy řady 850 Krokodýl, elektrické jednotky řady 470 Kraken a 451 a 452 zvané Pantograf či Žabotlam. Koncem tisíciletí převažovaly těžké nákladní lokomotivy řady 781 přezdívané Sergej, po nich lokomotivy řady 735 Pielstick, 771 Čmelák a 181 Šestikolák
Více ZDE
 
Regiojet zastaví i v České Třebové 

Na webu Pardubického kraje byl tento týden představen návrh jízdního vlakového řádu, kde je rozpis dálkové i regionální dopravy. Zajímavostí je pro Třebováky zastavování  žlutých vlakových souprav Regiojet s intervalem dvou hodin  tedy např. směr Ostrava v časech 7:22, 9:22, 11:22 atd.  Obohatí tím možnosti cestující veřejnosti z širokého regionu,  měli bychom si prozření tohoto soukromého dopravce vážit a propagovat i jeho spoje.  Věřme, že to není jen v návrhu, ale že se tak stane i ve skutečnosti...
 
 
Věk a péče nemusí být překážkou
Dne 20.5.2013 byla zahájena realizace projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“. Cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin a získání zaměstnání minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh práce pro fyzické osoby nad 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nízkou úroveň kvalifikace, druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou. Projekt bude realizován v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.
Účastníci projektu mohou získat kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi v oboru v délce 3 měsíců a minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno zaměstnání. Osvojí si také základní dovednosti obsluhy počítače, získají znalosti a dovednosti při hledání volných míst včetně bezplatného poradenství v oblasti hledání pracovního uplatnění po celou dobu projektu. Zvýší si sebevědomí a motivaci, zlepší komunikační dovednosti a získají aktuální informace z oblasti trhu práce.
Účast osob cílových skupin v projektu bude podpořena poskytnutím doprovodných a podpůrných opatření – příspěvek na jízdné, stravné a péči o osobu blízkou. Všechny aktivity projektu včetně výukových materiálů jsou zdarma.
První běh začne v září 2013 v Žamberku a postupně budou navazovat běhy ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. Bližší informace včetně termínů výběrových seminářů a jednotlivých běhů naleznete na webových stránkách www.ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-byt-prekazkou.ideahelp.cz/.
Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace nebo kontaktujte přímo realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s. – kontaktní osoba Ing. Jarmila Rückerová, tel. 730 158 538, email ruckerova@ideahelp.cz či partnera projektu Občanské sdružení CEMA Žamberk – kontaktní osoba Lucie Malá, tel. 603 813 646, email mala@ideahelp.cz.
Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“ CZ.1.04/3.3.05/96.00211
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.