K U L T U R N Í   C E N T R U M   Česká Třebová           


 

N a b í d k a   p o ř a d ů -  červenec 2013


 

ČERVENCOVÉ AKCE V PARKU JAVORKA

 

Čtvrtek 11. 7. v 18.00 hodin

Salonní orchestr Brno – zahajovací promenádní koncert

Zpívat se SALONKOU bude solistka Slezského divadla v Opavě, paní Olga Procházková.

 

Pátek  12. 7. ve 21.30 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR, ANEB POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA – večerní promítání

 

Čtvrtek 18. 7. v 18.00 hodin                       

Koncert  sk. KAROLINA  Č. Třebová

 

Pátek 19. 7. ve 21.30 hodin

LETEC – večerní promítání

 

Čtvrtek 25. 7. v 18.00 hodin       

Koncert  sk. STOPANGIN  Č. Třebová

 

Pátek 26. 7. ve 21.30 hodin

PROBUDÍM SE VČERA – večerní promítání

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena!!

Vstupné na letní koncerty v Javorce je dobrovolné, filmová projekce je zdarma.

 

K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová v y h l a š u j e   

D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É

sezóna PODZIM 2013


 

Program:

1.                        Slezské divadlo Opava

Gioacchino Rossini : LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Nejznámější komická opera, jejíž děj se odehrává v 17. století ve Španělsku.

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava

Dirigent : Tomáš Hanák j.h.

Režie : Jana Andělová – Pletichová

 

2.                       Východočeské divadlo Pardubice

                        Tim Firth : H O L K Y   Z   K A L E N D Á Ř E                       

                        V poklidném anglickém městečku v Yorkshiru se scházejí ženy středního věku v Ženském spolku.Vyměňují si recepty,

                        vzdělávají se, pletou a zavařují – a nudí se. Jednoho dne se šest z nich rozhodne nafotit do každoročního

                        kalendáře místo pohledů na místní kostely své akty.

Hrají: D. Novotná, J. Paulová, J. Janoušková, R. Chvalová a další  Režie:  Petr Novotný

 

3.                     Divadlo Radka Brzobohatého

                        T A N Č Í R N A

                        Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby 

                        zapoměli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry,

                        z lidí, včera si ještě cizích, partneři, nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, jen v

                        tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní…

Hrají: K. Hábl, J. Révai, H. Gregorová, P. Oliva, D. Čárová a další

Režie: Hana Gregorová

                       

4.                     Divadlo Na Jezerce

                        N. V. Gogol :   Ž E N I T B A

                        Klenot světové dramatiky. Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích.

                        Hrají  : R. Holub, B. Hrzánová, M.Šplechtová, M. Taclík, J. Hrušínský, M. Vladyka, Z. Hruška a další

Režie: Lukáš Hlavica

           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

                        M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í

 5.                     Inscenace některého z amatérských divadelních souborů

 

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a

 

P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o 

a)      Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru

b)   Cena předplatného je                              Kč  1000,--

      Studenti, důchodci                                  Kč   800,--

c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací

d)   Abonentní průkazky platí pouze na   řádnéakce, na akce mimořádné, zařazené do

předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)

e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na             

      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.

      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y   a   d ů ch o d c e ! !

f)    Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti

v kanceláři KC

g)   Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v

Českotřebovském zpravodaji

h)   Přihlášky je nutno podat nejpozději do 16. srpna 2013. Stálým předplatitelům budou        zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 11. srpna 2013.    

i)    Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:

Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305

Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

P Ř I H L Á Š K A

na divadelní předplatné - sezóna PODZIM 2013

 

 

Jméno (Organizace)    .................................................................................

Přesná adresa              .................................................................................

Přihlašuji se na sedalo č.  ................. v řadě ................................................

Sleva pro důchodce - rodné č.  ....................................................................

Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................

Platím  ...............................

 

Cena předplatného Kč 1000,--  800,--                                  ...........................................

                                                                                    Datum, podpis (razítko)

 

K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová

KRUH PŘÁTEL HUDBY

v y h l a š u j e  pro sezónu 2013/2014

52.  K O N C E R T N Í   P Ř E D P L A T N É


Program:

1.         Koncert pěveckého sboru  BENDL  Česká Třebová

2.         SEMAFOR : Včera večer poštou ranní

      účinkují : O. Patková, J. Molavcová, J. Suchý

      režie :       J. Suchý

3.         Alexandr  S h o n e r t  - housle

4.         Jiří  K a d a v ý – klavírní recitál

5.         VIRTUOSI DI TUBA -  tubový kvartet

            Mojmír Maděrič – zpestření tubové produkce

6.         Irena  B a b á č k o v á  - kytara                                     Listina mladých umělců ČHF

            Helena  T a m e l o v á  - soprán

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.         M i m o ř á d n ý  k o n c e r t

Všechny koncerty XVI. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze

           

Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a ! !

Podmínky předplatného

a)         Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru

b)         Cena předplatného je 400,-- Kč

c)         Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací

d)        Abonentní průkazky platí pouze na  ř á d n é  akce, na akce mimořádné, zařazené do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu, místo není reservováno

e)         Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže. Na                     průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.

P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á

f)         Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti v kanceláři KC

g)         Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v Českotřebovském zpravodaji

h)         Každý abonent obdrží zlevněné vstupenky i na případné další akce v předplatném neuvedené, pořádané Kruhem přátel hudby

i)          Přihlášky je nutno podat nejpozději do 16. srpna 2013. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 11. srpna 2013 

j)              Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:

K.    centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305,

můžete je též vhodit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ

Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a !

 

P Ř I H L Á Š K A

na 52. koncertní předplatné KPH  - sezóna 2013/14

 

Jméno  ....................................................................................................

 

Přesná adresa  ........................................................................................

 

Přihlašuji se na sedadlo č.  ................... v řadě .....................................

 

Platím Kč .......................

 

Cena předplatného Kč 400,-

 

          ..........................................

Podpis (razítko)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní centrum Česká Třebová přeje všem svým věrným divákům a čtenářům Českotřebovského zpravodaje příjemně prožitou dovolenou a prázdniny a těší se na shledanou v nové kulturní sezóně.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kulturní centrum Čes. Třebová – digitální  3D kino SVĚT


Červenec 2013

 

 

Pondělí 1. v 19.00 hod.                                                                     Mládeži přístupno od 12 let

STAR TREK : DO TEMNOTY  (USA)            3D

“Tenhle film jde mnohem dál než předchozí Star Trek – jsou v něm vizuálně originální planety, divoké honičky vesmírných lodí, velkolepé  trikové scény, ale má také mnohem propracovanější příběh,”chlubí se režisér J. J. Abrams, jehož největší ambicí bylo, aby film, který se odehrává v budoucnosti, vypadal, jako by ho v budoucnosti točili. Titulky

Vstupné 130,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 3. v 19.00 hod.                                                                       Mládeži přístupno od 15 let

TÍSŇOVÁ LINKA  (USA)                                  2D

  Napínavý thriller s okouzlující Halle Berry v hlavní roli. Jordan je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Pro ni je telefonické spojení s tísňovou linkou jedinou nadějí a slova pronášená klidným a rozvážným hlasem ženy na druhém konci telefonu ji dodávají odvahu. Operátorka se rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi, s nímž se v minulosti bohužel již setkala.

Titulky. Vstupné  90,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 8 v 19.00 hod.                                                                                     Mládeži přístupno

NAZARETH : NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN (ČR)    2D

 Nazareth je legendární rocková skupina, která měla v sedmdesátých letech výsadní postavení v top ten tabulkách spolu s ROLLING STONES, SWEET, DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, GENESIS… Zakládající členové Dan McCafferty a Pete Agnew se znají od prvního školního dne a v kapele hrají již 40 let. Tito rockoví „dinosauři“ ze Skotska i dnes naplňují koncertní sály a jejich hudba je stále plná energie…     Dokument, titulky

Vstupné  70,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 10. v 19.00 hod.                                                                     Mládeži přístupno od 12 let

SVĚTOVÁ VÁLKA  Z   (USA)                 2D

 Zombies jsou odporné lidské stvůry. Na rozdíl od nás necítí bolest, neznají strach a nepřemýšlejí. I přes to, že lidé zvítězili, infrastruktura celého světa prošla neskutečným otřesem a ještě stále se vzpamatovává. Přežili jen důležití lidé a také pár odolných jedinců. Po stopách vzniku nákazy se vydává jeden přeživší reportér (B.Pitt), který byl vyslán OSN zjistit pravdu. Kdo nákazu způsobil, co se zvrtlo, a to nejdůležitější, koho obvinit? Svět pořád zůstal plný lží a utajených rozhodnutí. Dozvíme se vůbec někdy, co se vlastně stalo?  Titulky

Vstupné  110,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota 13. v 17.00 hod                                                                                    Mládeži přístupno

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY   (USA)           3D

Už od té doby,kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned během prvního semestru na univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, který je na strašení přirozený talent.   Animovaný, český dabing

Vstupné 155,-Kč, děti do 15 let 135,-Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 15. v 19.00 hod.                                                                                Mládeži přístupno

PO ZÁNIKU ZEMĚ   (USA)                    2D

V novém filmu režiséra M. Night Shyamalana si opět zahrají otec a syn Smithovi. Po úspěšném dramatu Štěstí na dosah je tentokrát uvidíme v rolích otce a syna v postapokalyptickém dramatu After Earth, kde musí na opuštěné planetě Zemi mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě.  Titulky

Vstupné 100,-kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 17. v 19.00 hod.                                                                                    Mládeži přístupno

JÁ, PADOUCH  2   (USA)                       3D

Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do  kin. V plné polní a v doprovodu svého “taťky”, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat latinu, poté co mu na krku přistály tři osiřelé slečny. Animovaná komedie. Český dabing

Vstupné 150,-Kč, děti do 15 let 130,-Kč  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota 20. v 17.00 hod.                                                                                   Mládeži přístupno                                                

OSAMĚLÝ JEZDEC  (USA)                  2D

Vzrušující dobrodružství plné akce a humoru, které nabízí nový pohled na legendárního maskovaného hrdinu. Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu Johna Reida (Armie Hammer), muže zákona, v legendu spravedlnosti – společně s diváky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí. Český dabing

Vstupné  120,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 7. – 11. 8. kino  n e h r a j e  - D O V O L E N Á!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ.