Městské muzeum Česká Třebová
Vás zve na akce pořádané v době prázdnin

Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin

Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)

 

Výstavy:

Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského

Výstava grafických listů a kreseb s krajinnými motivy z Kozlovska chce připomenout 140. výročí narození významného českého umělce. Prezentovaný soubor pochází z části z muzejních sbírek, dále ze sbírek Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži, Památníku národního písemnictví v Praze a Městské galerie Litomyšl.

Výstava je součástí programu Smetanovy výtvarné Litomyšle 2013.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, a to až do 1. 9. 2013.

 

Pro děti a nejen pro ně je připraven doprovodný program v podobě komentované prohlídky, výtvarné dílny a kvízu. Probíhá denně út-pá 10-18 hodin. Doporučujeme na program se předem objednat (tel.: 465 322 634).

 

Pro zájemce o dílo Maxe Švabinského připravilo Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s Městsku galerií v Litomyšli mapu, která návštěvníky provede po místech, která jsou s životem Maxe Švabinského spjatá nebo ho inspirovala v jeho tvorbě. Mapa je k zakoupení v recepci muzea nebo v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově.

 

Památky:

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově

Otevřeno: červen-srpen denně mimo pondělí 9-17 hodin

                 září a říjen  pouze o víkendech a svátcích 12-16 hodin

             

 Objednávky větších skupin na tel. 465534516 nebo e-mailem: muzeum@mmct.cz

 

Rotunda sv. Kateřiny.

Otevřeno:  červenec - srpen: denně mimo pondělí  9-12 a 13-17  hodin

 

Kaple Panny Marie Pomocné na Horách – NOVINKA!

Otevřeno: červenec – srpen: soboty, neděle a svátky 9-12  a 13-17 hodin

Upozorňujeme, že 13. července v odpoledních hodinách bude z důvodu konání svatebních obřadů návštěvnický provoz omezen

 

 

Zveme též k návštěvě kostela sv. Bartoloměje v Semaníně, kde je otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravilo občanské sdružení Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová.

Otevřeno: červenec - srpen: pátky 13-17 hodin

                                             soboty, neděle  a svátky  9-17 hodin

 

 

Pro hravé a zvídavé návštěvníky připravilo Městské muzeum Česká Třebová „cestovní pas“, se kterým je možno cestovat po přístupných památkách a také po muzejních expozicích. Obsahuje řadu otázek a úkolů. Po jejich vyřešení je možno pas předložit ke kontrole na  recepci muzea  a získat malou odměnu!

Nový pas zájemci obdrží  (od 1.7.2013) na recepci muzea nebo ve všech výše zmíněných památkách.

 

 

Akce pro děti:

 

Městské muzeum Česká Třebová připravilo ve spolupráci s DDM Kamarád

naučně zábavnou hru

Putování za pokladem Městského muzea Česká Třebová

 

Akce se uskuteční  v pátek 26. 7. 2013 a opakována bude 23.8. 2013 vždy ve dvou časech: od 20.00 a od 21.00 hodin (zájemci si mohou vybrat kterýkoli termín a čas). Předpokládaná doba trvání je cca 2 hodiny.

Sraz účastníků ve dvoře muzea (Klácelova 11, vchod přes recepci muzea).

 

Hra je určena dětem mezi 5 a 12 lety v doprovodu dospělé osoby (1 dospělá osoba může doprovázet maximálně 4 děti).

Účastníci budou putovat městem po nejvýznamnějších pamětihodnostech (rotunda, gymnázium, kostel, stará radnice, muzeum),  kde se postupně setkají  s  postavami z historie města. Ty dětem pomohou vyluštit zadanou hádanku a najít tak cestu k pokladu.

 

Děti je třeba vybavit  pevnou obuví, pláštěnkou a baterkou.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná  rezervace  konkrétního  termínu na tel. 465 322 634 (recepce muzea, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin), zde budou případným zájemcům také podány podrobnější informace.

Cena: 30 Kč za 1 dítě, dospělý doprovod zdarma.