Týden sportu 2013 - sportovní disciplíny  školní mládeže                         

PONDĚLÍ  17.6.2013:

-          Běh do vrchu                                                                        Peklák                               H.Brusenbauchová, Z.Slavíková, J.Kyncl 
-          Přetahovaná lanem                                                              Peklák                              O.Limberský 
-          Turnaj ve vybíjené speciálních a praktických škol            Kurty „Na Skále“            L.Vašina                                                                                                                                                              
 ÚTERÝ  18.6.2013:

-          Atletický víceboj   (6.-9.tříd, chlapci, dívky)                      Areál  Gymnázia                P.Doseděl, Z.Slavík, tělocvikáři ZŠ
-          Vybíjená  (3.-5.tříd, chlapci, dívky)                                     Kurty „Na Skále“             L.Vašina, D.Fricová
-          Kuželky                                                                                Kuželna u ND                    L.Beran, F.Sedlák
-          Judo                                                                                      Tělocvična „Na Skále“     M.Typl
-          Tenis volné hraní                                                                  Kurty „Za Vodou“            Z.Zavadil        

 

STŘEDA  19.6.2013

-          Běh družstev o nejrychlejší školu                                       Staré náměstí                    H.Brusenbauchová,  J.Jiroušková,
                                                                                                                                                P.Jasanský
-          Kuželky                                                                                 Kuželna u ND                   L.Beran, F.Sedlák

 

ČTVRTEK  20.6.2013

-          Atletický víceboj  (1.-5.tříd, chlapci,dívky)                        Areál Gymnázia                P.Doseděl, Z.Slavík ,tělocvikáři ZŠ
-          Vybíjená  (6.-7. tříd, dívky)                                                 Kurty „Na Skále“             L.Vašina, D.Fricová
-          Florbal  (6.třída. 7.třída a 8.-9. tříd, chlapci)                      Tělocvičny ZŠ                   Tělocvikáři ZŠ            
-          Ringo  (8.-9. třída, dívky)                                                    Kurty „Na Skále“            I.Pecháčková
-          Judo                                                                                     Tělocvična „Na Skále“    M.Typl 
-          Smíšený volejbal trojic  (6.-7. A 8.-9. Třídy)                      Kurty „Na Skále“            L.Vašina     
-          Kuželky                                                                               Kuželna u ND                                                

 

PÁTEK  21.6.2013

-          Plavání  (1.-5.tříd, závod jednotlivců)                                 KPB                                   R.Klaclová
-          Plavecko-běžecký pohár                                                     KPB, park Javorka          R.Jaroš, L.Vašina, R.Klaclová,
                                                                                                                                        H.Brusenbauchová
-          Fotbal                                                                                  ZŠ Habrmanova                 D.Peroutka

 

Týden sportu 2013 - propozice sportovních disciplín                       

Běh do vrchu, přetahovaná lanem

Termín:                   pondělí 17. června 2013
Místo:                   sjezdovka Peklák
Pořadatel:             Ski klub ( běh do vrchu), Gymnázium ( přetahovaná),
Garanti:                Hana Brusenbauchová, Ondřej Limberský
Zahájení závodu: 9:00
Program :     
1. štafety družstev
kategorie:        1 – 5. třídy (8 chlapců a 8 dívek z každého ročníku)
2. jednorázový závod pro všechny přítomné
1 – 3. třída ……………150 m zvlášť dívky a chlapci
4 – 5. třída ……………300 m zvlášť dívky a chlapci
6 – 9. třída ……………500 m zvlášť dívky a chlapci
 
3. „ Co nejrychleji na Sněžku“
6 – 9. třída : štafeta 16 x 100m  - 4 z ročníku ( 3 ch + 1 d )
na signál vybíhá první běžec, ze shora vysílačkou se při doběhu dává signál dalšímu ze štafety
 
4. přetahovaná lanem Zahájení v 10:30
Pořadatel:      Ondřej Limberský.
Družstva: 4 chlapci + 2 dívky
Systém soutěže: družstva se přetahují po ročnících, každý s každým, vítězí škola s největším počtem vítězství v ročníku
 
Vybíjená

Termín a kategorie:
pondělí 17.6. 2013:   Turnaj praktických škol
Začátek:                   10:00
úterý 19.6.:               3.,4. a 5. třída chlapci a děvčata
čtvrtek 21. 6.:           6. a 7. třídy dívky
Začátek:                   9:00
Místo konání:          kurty Na Skále
Vedoucí soutěže:     Mgr. Fricová Dana, Lubomír Vašina
Prezentace:              na hřišti, vždy 1/2 hod před začátkem
Pravidla hry:            hraje se dle pravidel vybíjené, s pravidly budete seznámeni na místě před zahájením turnaje
Počet hráčů:             8 + 1
Počet týmů:              každá škola může v rámci jednoho ročníku postavit dvě
                      družstva
 
Atletický víceboj

termín:                        úterý 18. června – kategorie 6 – 9. tříd
                                  čtvrtek 20. června – kategorie 1- 5. tříd
pořadatel:                   ŠSK při Gymnáziu Česká Třebová
spolupořadatel:           ZŠ Habrmanova
garant:                        Mgr. Petr Doseděl, Mgr. Ivana Pecháčková
místo:                         sportovní areál gymnázia
rozhodčí, pomocníci:  studenti gymnázia + učitelé
pedagogický dozor:    2. stupeň – každá škola zajistí minimálně jednoho učitele na stanoviště
                                  (z každého ročníku 2 chlapci a dvě děvčata)
                                  1. stupeň – učitelé budou vodit jednotlivé kategorie po stanovištích
                                  (z každého ročníku 3 děvčata a 3 chlapci)

 

 

1. stupeň

2. stupeň

1.

běh 60 m

běh 60 m

2.

skok daleký

skok daleký

3.

šplh 4 m (3 m) – tyč

šplh 4 m – tyč

4.

driblink kolem met – 1min.

skákání přes švihadlo –  1min.

5.

2 kola na pilinovce

2 kola na pilinovce

6.

--------

hod medicinbalem

 

 

 

 

 

 

 

 

disciplíny:                    

Za každý výkon získává závodník body. Hodnotí se jednotlivci i družstvo (hodnotí se dle tabulek OVOV).

Závod jednotlivců: vyhrává jednotlivec v každé kategorii s maximálním počtem bodů.
Závod družstev (škol): vyhrává družstvo, které získalo celkově nejvyšší počet bodů.
Barvy triček:   ZŠ Habrmanova         červená
                        ZŠ Nádražní               žlutá
                        ZŠ Ústecká                 bílá
                        Gymnázium                modrá
Časový harmonogram:           8.30 hod. – zahájení, prezentace závodníků
                                             8.45 hod. – zahájení soutěží dle rozpisu
Pravidla disciplin
Běh na 60 m
Z nízkého startu podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010. Startování́ jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí́ být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní další chybný́ start ve stejném běhu, bude vyloučen, tj. za běh na 60 m nezíská́ žádný́ bod. Startovní povely: připravte se – pozor – výstřel.  Měření na desetiny sekundy, např. 8,5 s.
 
Skok do dálky z rozběhu
Z libovolně dlouhého rozběhu, odrazem jednonož z pevného odraziště s doskokem do písku, Každý závodník má 2 pokusy.
Hod 2kg (1kg) medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
Všechny kategorie budou házet 2kg (1kg) medicinbalem. Každý závodník má 3 pokusy.
Výchozí́ poloha - stoj zády do směru hodu, paty chodidel před odhodovou čarou, míč              v natažených pažích nad hlavou. Následuje jeden nápřah a odhod přes hlavu vzad. Házející může vypadnout, či vyskočit směrem vzad (ve směru hodu).
Skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty
Skákající́ skáče libovolným způsobem přes švihadlo po dobu 1 minuty. Hodnotí se počet přeskoků.
Činnost rozhodčích
Startér velí́: Připravte se – Start. Časoměřič hlásí́ každých 10 s, při 60 s hlásí́ „Stop“. Počítači přeskoků – registrují počet úplných přeskoků švihadla (zkažený pokus se nepočítá).
Šplh
Šplhá se s přírazem na tyči: 3. – 9. ročník 4 m, 1. - 2. ročník 3 m                                                                                      
Běh na pilinovce
Závodníci absolvují 2 kola na čas (zhruba 700 m). Délka trasy pro 1. a 2. třídu 1 kolo.
Dribling s míčem kolem dvou met po dobu 1 minuty
Závodník má jeden pokus. Dribluje se s basketbalovým nebo volejbalovým (1. a 2. ročník) míčem. Mety jsou vzdálené́ od sebe 10 m. Na povel vybíhá́ driblující́ od jedné́ mety směrem ke druhé́ a obíhá́ ji z jedné́ strany, při návratu obíhá́ druhou metu z druhé́ strany (trasa driblingu je tedy ve tvaru osmičky). Hodnotí se vzdálenost, kterou za stanovenou dobu závodník urazil.
 
KUŽELKY

Termín:                       úterý 18.6.2013, středa 19.6.2013, čtvrtek 20.6.2013
Místo:                         kuželna u Národního domu
Začátek:                      úterý 9:00, středa, Čtvrtek 12:00
Prezentace:                 průběžně
Garant:                        Ladislav Beran, František Sedlák 
Vybavení:                    sportovní obuv na sportoviště 
 Systém turnaje:          otevřený turnaj pro jednotlivce, do plných
 
 
Běžecké disciplíny

Termín: středa 19. června 2013
Místo konání:            Staré náměstí
Okruh:                       Staré náměstí – Klácelova ul. – spojka pod kostelem – Hýblova  ulice – Staré náměstí – 450 m
Vedoucí závodu:       Hana Brusenbauchová
Dopoledne
9:00 – 11:00 základní školy – štafetový běh družstev
1.      stupeň – 5 chlapců a 5 dívek v jednom ročníku
2.      stupeň – 3 chlapci a 1 dívka v jednom ročníku
Bodovací závod 1. stupně a 2. stupně
Barvy triček ZŠ:
     ZŠ Habrmanova               - červená
     ZŠ Nádražní                     - žlutá
     ZŠ Ústecká                       - bílá
     Gymnázium                      - modrá
     ZŠ praktická                     - zelená
 
volejbal

 Termín:               čtvrtek 20. 6. 2013
Družstva:             tříčlenná smíšená družstva 6. – 7. třída a 8. – 9. třída (každá škola může postavit 2 družstva)
Začátek:               9:00
Místo konání:     kurty Na Skále
Vedoucí soutěže: Vašina Lubomír
Prezentace:          na hřišti, vždy 1/2 hod před začátkem

 

ringo

Termín:                čtvrtek 20. 6. 2013
Družstva:             čtyřčlenná družstva dívek 8. – 9. třída (každá škola může postavit dvě družstva)
Začátek:               9:00
Místo konání:      kurty Na Skále
Vedoucí soutěže: Vašina Lubomír
Prezentace:          na hřišti, vždy 1/2 hod před začátkem
 
florbal

Termín:                     čtvrtek 20. června 2013
Začátek:                     9:00
Garant:                      tělocvikáři ZŠ
Družstva:                   chlapci 6. – 9. tříd
Skupiny:                   chlapci 6. třídy – ZŠ Ústecká (vedoucí Jiří Lohrer)
                                   chlapci 7. třídy – ZŠ Habrmanova (vedoucí Daniel Peroutka)
                                   chlapci 8. a 9. třídy – ZŠ Nádražní (vedoucí Miroslav Báchor)
                                   (každá škola postaví maximálně 1 družstvo)
Vybavení:                  florbalové hokejky, brankářská výzbroj (minimálně maska),
                                    dresy (trička v barvě svých škol)
Systém:                      hraje se 3 + 1 (na ZŠ Nádražní 4+1), každý s každým (předpokládaná účast čtyř týmů v každé skupině),                                  délka utkání se řídí počtem družstev
 
Plavání

Datum: 21.6.2013 (PÁTEK)
Místo konání:   KPB Česká Třebová
Časový harmonogram: 8.30 – 11.30 hodin
I. stupeň ZŠ  - 1. – 5. ročník, 8.30 – 9.45 hodin
                         8.30 – příchod na bazén, předání seznamu žáků
                         8.40 – 8.50 -  rozplavání
                         9.00 – 9.45 závody jednotlivců
     Zastoupení žáků z každé základní školy v této kategorii:
1. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  25 m VZ /volný způsob/
2. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  25 m VZ /volný způsob/
3. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  25 m VZ /volný způsob/
4. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  25 m VZ /volný způsob/
5. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  25 m VZ /volný způsob/
  II. stupeň ZŠ  – 6. – 9. ročník, 10.00  - 11.30 hodin
                10.00 – příchod na bazén, předání seznamu žáků
                10.10 – 10.20 – rozplavání
                10.30 – 11.15 – závody jednotlivců
          Zastoupení žáků z každé základní školy v této kategorii:
6. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  50 m VZ /volný způsob/
7. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  50 m VZ /volný způsob/
8. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  50 m VZ /volný způsob/
9. třída – 2 dívky, 2 chlapci  -  50 m VZ /volný způsob/
Seznamy žáků, kteří se zúčastní plaveckých závodů při „Týdnu sportu“,
       prosíme zaslat nejdéle do středy 18.6.2013 na e-mailovou adresu:
     ams-lubomir.vasina@seznam.cz


Plavecko-běžecký pohár ( PBP )

XII. ročník
POŘADATEL:                                R TEAM
SPOLUPOŘADATEL:                   město ČESKÁ TŘEBOVÁ  AMS – Lubomír Vašina
ŘEDITEL ZÁVODU:                     Mgr. Roman Jaroš
ZÁŠTITA PROJEKTU PBP:        David Svoboda                                  olympijský vítěz v moderním pětiboji
         Jarmila Kratochvílová                         světová rekordmanka v běhu na 800 m
         Jan Železný                                        olympijský vítěz, člen MOV
ZÁŠTITA  závodu PBP                  Jaroslav Zedník                                   starosta města ČESKÁ TŘEBOVÁ            
PARTNEŘI:                                   město ČESKÁ TŘEBOVÁ   AMS – Lubomír Vašina   AUTHOR
         SURVIVAL NUTRITION SUPPLEMENTS   HOTEL Milan VOPIČKA.
                     ERREA  MOLTEN  OTO ČR s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNER:               ČT sport
STATUT:                                         závod Plavecko-běžeckého poháru
DATUM KONÁNÍ:                        21.6.2013
MÍSTO KONÁNÍ:                          plavecká část      bazén Česká Třebová – prezentace závodu
          běžecká část        park Javorka Česká Třebová
PŘEDPIS:                                       závod se koná dle technického ustanovení Plavecko-běžeckého poháru
KATEGORIE:                                 
Základní školy a víceletá gymnázia: A             4. – 5.  třída   chlapci                         D   4. – 5.   třída   dívky
  B            6. – 7.                                                    E    6. – 7.
  C            8. – 9.                                                    F    8. – 9.   
 4. – 5. třída                              rok narození        2003, 2002, 2001
 6. – 7. třída                                                         2001, 2000, 1999
 8. – 9. třída                                                         1999, 1998, 1997
 
V každé kategorii mohou startovat :
Žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.


 
Sportovní disciplíny pro dospělé
Aquatlon Česká Třebová
 
POŘADATEL:                       AMS – Lubomír Vašina
                                      email: ams-lubomir.vasina@seznam.cz
                                               tel.: 605 415 868
                                               www.tyden-sportu.cz
 
ŘEDITEL ZÁVODU:           Lubomír Vašina
ZÁŠTITA:                             starosta města Česká Třebová                     Jaroslav Zedník
člen MOV, olympijský vítěz                      Jan Železný
světová rekordmanka v běhu na 400 m      Jarmila Kratochvílová
PARTNEŘI:                         město Česká Třebová  Pardubický kraj  AUTHOR  OTO ČR s.r.o.
STATUT:                               závod světové série WORLD TRIATHLETE 1
DATUM KONÁNÍ:           21.6.2013
PREZENTACE:                od 18.00 hod
START:                          19.30 hod.,  plavecký bazén KPB
CÍL:                                        Staré náměstí
TRATĚ:                                500 m plavání, start z vody
                                               5 km běh - do běžecké části se vybíhá Gundersenovou metodou
TECH. USTANOVENÍ:    
·         závodníci startují na vlastní nebezpečí
·         závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
KATEGORIE:                       muži ženy       absolutní pořadí
                                               muži, ženy      věkové kategorie do 29, do 39,do 49, nad 50 let
CENY:                                   muži, ženy      absolutní pořadí 1 – 3. místo  finanční, věcné
                                               muži, ženy      věkové kategorie                    věcné  
STARTOVNÉ:                    100,- Kč, platba při prezentaci