• Reklama na telefonních budkách umožní zachovat automaty i v obcích, kde je lidé využívají jen zřídka.
  • Díky umístění reklamních poutačů může Telefónica udržovat v provozu několik set automatů.
  • Ročně z telefonních automatů proběhne více než 200 000 hovorů na tísňové linky.
Několik set veřejných telefonních automatů (VTA) po celé České republice se udržuje jen díky tomu, že je na nich umístěna reklama. Reklamní plocha je součástí 10 000 telefonních kabin, v nichž jsou umístěny telefonní automaty. V současné době je v provozu na 14 000 telefonních automatů.
Výhodou reklamy na telefonních kabinách je její umístění v životní velikosti na úrovni očí, která je nepřehlédnutelná. Další předností je fakt, že se telefonní automaty nachází téměř všude, hlavně tam, kde jiní nejsou - historická centra, chráněné oblasti, malá města, pěší zóny a sídliště.
Za rok 2012 bylo uskutečněno z veřejných telefonních automatů přes 6,5 milionů hovorů. Celkem lidé vhodili do telefonních automatů více než 10 milionů kusů mincí včetně euro mincí o celkové váze přibližně 50 tun. Průměrná délka hovorů trvá něco málo přes jeden a půl minuty.
Nejvytíženější automaty jsou v turisticky exponovaných oblastech a na nádražích a v centrech velkých měst, z těch se volá i dvacetkrát denně. Mezi taková místa patří v Praze letiště Václava Havla, Hlavní nádraží a Václavské náměstí stejně tak jako Hlavní nádraží v Brně. Obecně jsou nejméně využívané telefonní automaty v malých nebo okrajových obcích s malým počtem a pohybem obyvatel. A právě tam může část automatů „přežít“ jen díky tomu, že je na budkách umístěna reklama. Reklamní prostor na síti VTA prodává přímo společnost Telefónica Czech Republic.
Kraje Počet automatů
Středočeský 1 742
Hlavní město Praha 1 641
Jihomoravský 1 329
Moravskoslezský 1 193
Jihočeský 1 048
Ústecký 993
Plzeňský 936
Olomoucký 896
Vysočina 877
Královéhradecký 858
Pardubický 779
Liberecký 619
Zlínský 614
Karlovarský 458
Celkový počet 13 983
 
Hejtman přijal na úřadě prezidenta Novohradské župy

Pardubice (16. červenec 2013) – Nabitý program na území Pardubického kraje zahájila maďarská delegace vedená prezidentem Novohradské župy (kraje) a poslancem Národního shromáždění Maďarska Bescó Zoltem na krajském úřadě. Významnou návštěvu přijal v sále rady hejtman Martin Netolický. Oba regiony by spolu rády navázaly spolupráci zejména v hospodářské oblasti, diskutovalo se také o fungování veřejné správy v obou zemích.
„Návštěva prezidenta Novohradské župy Zolta mě velmi potěšila. Delegaci jsme seznámili s fungováním a činností krajského úřadu a představili především silné stránky našeho regionu. Maďarská strana má zájem především o spolupráci v ekonomické sféře a na výměně zkušeností v oblasti veřejné správy,“ shrnul jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„V Maďarsku došlo po roce 2010 k zásadním změnám uspořádání veřejné správy. Situace zde nebyla vůbec jednoduchá. Závazky velmi zadlužených obcí i žup smazal stát, ale s tím jim pochopitelně sebral řadu kompetencí. V případě České republiky, řečeno s nadsázkou, by to mohlo být obráceně. Na kraji splácíme dluhy po pravicových vládách a míra zadluženosti státu je oproti krajům vyšší,“ objasnil hejtman.  
Po návštěvě hejtmanství se delegace odebrala na pracovní oběd, kde se podávala polévka s játrovými knedlíčky a tradiční český pokrm svíčková s knedlíkem. Dalším diskutovaným tématem byla nezaměstnanost. Její míra v Maďarsku dosahuje více než 25 procent. Zástupci Novohradské župy se snaží přivádět do regionu investice, které by vytvářely nová pracovní místa. „Na maďarský trh se prosadila společnost Alukov HZ z Orle na Chrudimsku, která je výrobcem zastřešení bazénů, vířivých van a teras. V polovině června letošního roku otevřela nový výrobní závod Alukov Hungaria ve městě Bátonyterenye právě v Novohradském regionu. Je tedy dobrým příkladem ostatním firmám z našeho kraje. Je to jedna z cest z možných cest, jak pomoci s vývozem regionálních podniků,“ dodal Netolický.
Maďarská delegace svou návštěvu Pardubického kraje zakončila prohlídkou přímo ve společnosti Alukov HZ, kde si prohlédla nově dokončenou skladovací a výrobní halu v obci Orel, která byla včera slavnostně otevřena. Firma pro nové prostory vytvořila 140 nových pracovních míst, nyní zaměstnává 360 pracovníků.

 

Stanovisko iniciativy ProAlt k rozhodnutí Nejvyššího soudu

Včerejší rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje iniciativa ProAlt za další potvrzení hluboké společenské krize, ve které se Česká republika nachází, a považuje je za nesprávné. Princip vyváženého postavení moci zákonodárné, výkonné a soudní je jedním ze základních předpokladů existence demokratického státu, který je tímto rozhodnutím výrazně narušen. Toto rozhodnutí považujeme za závažný precedens, ve kterém soudní moc zasahuje do fungování moci výkonné a vytváří další novou variantu spravedlnosti. Podle iniciativy ProAlt je postavené na nečitelně motivovaných legalistických východiscích a dále vzdaluje právo resp. jeho výklad principům elementární spravedlnosti. Potvrzuje rovněž trend posledních let, ve kterém se rozhodování orgánů, jimž je správa země svěřena, vzdaluje potřebám občanů a za nimiž je příliš často možné tušit jinou motivaci než motivaci řádné správy země.
Ať byla motivace a způsob, kterým Nejvyšší soud došel ke svému rozhodnutí jakákoliv, svědčí o hlubokém odtržení soudní moci a její interpretace zákonů od procesů, které v zemi reálně probíhají a které ji pod hesly o demokracii oslabují. Obáváme se, že zdrojem moci přestává být lid, jak je uvedeno v Ústavě. Zdrojem moci se stává obsazení rozhodujících postů v jednotlivých stupních a úrovních hierarchie veřejného života, které poté slouží ke svévolné a účelové interpretaci zákonů včetně zákonů regulujících ústavní pořádek. Poté, co konání Poslanecké sněmovny a vlády výrazným způsobem zhoršilo situaci občanů a vyvolalo jejich silnou nespokojenost, povede včerejší rozhodnutí NS k dalšímu oslabení důvěry v orgány státní moci a dále prohloubí krizi demokracie. Iniciativa ProAlt je proto odsuzuje. Nejvyšší soud má ve svém webovém portálu uvedeno motto: "Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost jest matematikou humanity." Svým posledním rozhodnutím Nejvyšší soud tuto myšlenku zdiskreditoval, tak jako ji diskreditují parlamentní většiny posledních dvou parlamentů a jako ji diskreditovaly vlády Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase.
Ondřej Lánský, mluvčí ProAltu, ondrejlansky(o).proalt.cz. tel.: 605 983 616
Pavel Novák, mluvčí ProAltu, pavel.novak(g),proalt.cz. tel.: 723 447 596