Strategický plán rozvoje města Česká Třebová  2014 - 2020

Město Česká Třebová se rozhodlo přistoupit k tvorbě nového strategického dokumentu města s názvem „Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014 - 2020“, který umožní identifikovat stěžejní oblasti pro budoucí rozvoj města a připravit se na efektivní čerpání dotací v programovém období 2014 - 2020.

Pro tento záměr se městu Česká Třebová podařilo získat evropské dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v hodnotě téměř 1,1 mil. Kč.

Město se v nadcházejícím období musí připravit na kvalitní integraci nové průmyslové zóny a strategickou přípravu nových prostor pro bydlení a služby pro nové obyvatele a podniky. Dále město očekává velký rozvoj a růst v souvislosti s výstavbou kontinentálního kontejnerového překladiště a dostavbou průmyslové zóny.

Proces tvorby strategického dokumentu bude realizován na principu partnerství s využitím zkušeností nejrůznějších subjektů působících ve městě, zejména zástupců vybraných odborů městského úřadu, zástupců občanských iniciativ a podnikatelů. Celý proces je zastřešován odborem rozvoje města a investic, řízen Komisí pro Strategii, a to za odborné spolupráce s konzultantskou společností GRANTIKA České spořitelny, a.s. a odborným garantem firmou OHGS, s.r.o.

 

Veřejnost bude mít příležitost předložit vlastní náměty k budoucímu rozvoji města a vyjádřit svůj názor k připravované Strategii rozvoje města.

Dotazník „Průzkum potřeb veřejnosti“ můžete do 31.7.2013 vyplnit na  http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/214265974/1/

 

Strategický dokument je součástí projektu „Strategie pro rozvoj města Česká Třebová“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00078), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho realizace potrvá do 31. 10. 2014.