Výtvarná Svinná potěšila a dokázala že to v obci klape                                         

V sobotu 13.7. po poledni byl koncertem skupiny Trilobit  v prostoru před bývalou školou ve Svinné otevřen již sedmý ročník festivalu Výtvarná Svinná 2013. Součástí je samozřejmě výstava více než 8 desítek malých i dospělých autorů, kteří vystavují práce bez omezení svého zaměření, ale koncerty a divadelní představení. Akce pokračovala ještě v neděli odpoledne, bylo opravdu na co se dívat a co poslouchat. Letošní sedmý ročník výstavy lze porovnávat s ročníkem  loňským a konstatovat, že opět šlo o symbiózu několika žánrů, kterou by neznalý náhodný návštěvník v obci s několika desítkami stálých obyvatel nikdy nečekal.  Pro srovnání můžeme nahlédnout do dění na loňské Výtvarné Svinné 2012 ZDE
Ne zas tak letití pamětníci si vzpomenou, že dnešní "Výtvarná Svinná" vznikla před lety jako akce nadšenců entuziastů pod (neoficiálním) názvem  Svinnský (svinovský?) salon jako výstava na jedno odpoledne na dvou spojených zahradách Pavla Mareše a Moniky Carbové a v této podobě, vždy ovšem s patřičnou slavnostní  vernisáží  se udržela do roku 2008.  Naposledy se v této podobě  již konal ovšem s titulkem "Festival tvořivosti Svinná" v sobotu 27.8. 2008 za krásného počasí a slušné účastí veřejnosti.  
Ludmila Kesselgruberová tehdy  ve své vernisážové řeči naznačila, že se nově vzniklý festival  bude pod tehdy novým názvem  pokračovat a že všichni, kteří přišli  na vzorně upravenou zahradu posedět, byli svědky nově vznikající tradice....  Paralelně se tehdy konala ještě v bývalé škole výstava obrazů Jaroslava Doležala ze Zhoře.
Další rok 2009 nepřálo počasí, výstava se konala v areálu hřiště a vystavené práce bylo nutné brzo po vernisáži sbalit a uklidit, přišly silné bouřky, které změnily sportovní areál Svinná na jednu velkou kaluž. Snad tím naznačily, že sport a výtvarné umění k sobě nepatří, protože víckrát se na hřiště  již "výtvarno" nevrátilo. Poprvé se v tehdy napolovic rozbourané škole konalo koncertní vystoupení Luboše Pospíšila a  Bohumila  Zatloukala. Celý zadní trakt se sociálním zařízení byl v té době už (svépomocí) zbouraný. Přesto  se mohl koncert  uskutečnit a akce tím byla dovršena. V dalších letech pak již získala Výtvarná Svinná své domovské právo právě v sále, který vznikl přestavbou bývalé školy.
Akci do dnešní podoby přeměnil "patronát" osadního výboru, který partě nadšenců dodal další potřebný počet spolupracovníků a hlavně také výtvarné prostory se zázemím v bývalé škole, kde je nyní možné uspořádat velkou výstavu poměrně bez obtíží a bez ohledu na nevyzpytatelné počasí. Ovšem i tak zůstává velká práce s přípravou výstavy, o kterou je stále větší zájem, na omezeném kolektivu. "S instalací prvních exponátů a přípravou popisek jsme začali již v neděli před výstavou, neustále se počet vystavujících zvětšoval, museli jsme provádět i výběr přinesených exponátů, aby se  nám podařilo všechny vhodně umístit," řekla o přípravě výstavy Ludmila Kesselgruberová.  "Vystavené exponáty představují velmi pestrý soubor, nejmladšímu umělci je 2,5 roku, nejstarší Jaroslav Doležal  již letos připomíná osmdesátku potřetí.  Mezi autory je 8 vystavujících s výtvarným vzděláním, na výstavě máme své "stálice", členky Maxmiliánu, Jaroslava Doležala, Jaroslava Plocka, členy rodiny Krmelovy a další, tak i nové autory. nejvzdálenější jsou až z Pržna u Vsetína. Mimo výstavní síň je velký soubor velkoplošných fotografií "Můj koničku vraný" zachycujících práci chladnokrevných koní od autorky Heleny Görnerové z Lukové u Damníkova, velmi úspěšné fotografky zaměřené na práci koní  v lese či přírodu."  Fotografie vůbec byly na výstavě  dobře zastoupeny, mimo Jaroslava Plocka, také připomenu zajímavé snímky Ivy Stolínové a další, zajímavé výrobky patchworku jsou ve Svinné tradicí,  uchvátily především dobré nápady. Na své si přišli na výstavě dospělí i děti. Je třeba obdivovat především  nasazení kolektivu uprostřed prázdnin a dovolených, je dobře že se vše  odrazilo v krásné výstavě, sedmé v pořadí a lze se jen těšít na další. K výstavě přibyl zajímavý dvoudenní doprovodný program v exteriéru, posezení. Nestálé počasí zřejmě organizátory stále straší, snad proto hrála kapela loni i letos po střechou na kamionu. To trochu výtvarnou pohodu na náměstíčku ve Svinné ruší, dokázal bych si zde představit třeba to malé pódium, které provozují v Přívratu, potom by už nebylo kouzelné prostředí "Výtvarné Svinné" ničím rušeno.... Na dvoudenní akci by se to jistě vyplatilo. (mm)