Českotřebovský deník 194/2013 (16.8.)                                 

Občané kritizují zdlouhavou rekonstrukci krátkého úseku Slovanské ulice


V centru města nelze používat již od dubna důležitý ne příliš dlouhý úsek Slovanské ulice (s délkou 208 metrů), neboť se provádí její rekonstrukce včetně všech sítí a přípojek.  Stavební ruch zde však je po několik měsíců minimální, nikdo nespěchá.  Přitom byl uzavírkou omezen provoz mnoha lidí, vozidla včetně autobusů musí jezdit po dlouhé objížďce. Stavba však bude jistě dokončena "v termínu". Občané očekávali, že tak krátký úsek ulice se dá rekonstruovat jistě za poloviční dobu. Je sice pravda, že se na stavební akci podílí několik správců sítí, na to se ale bylo třeba připravit a stanovit přísnější podmínky již v samotném zadání. Jde přitom pouze o krátký úsek, řekněme I. etapu. Kdyby měla stejným tempem probíhat také  přestavba dalších úseků, tak by celá Slovanská ulice s délkou 1100 metrů byla přestavěna až za další 4 roky. Mám však obavu, že se další etapy nechystají, že se "I. etapou" pouze plní "příslib města"  zde bydlícím občanům, kteří za to, že při stavbě dopravního terminálu trpěli mimořádné zatížení dostanou novou vozovku a nové přípojky sítí. Jako další na řadě by měla být zatím oddálená (ale připravená) rekonstrukce jednosměrného úseku Nádražní ulice od Policie ČR na Staré náměstí, který by měl dostat podobnou vizáž jako úsek kolem Kulturního centra. Zde situaci komplikuje stále zatím nevyřešený problém soukromého pozemku v sousedství Optiky DD Optomedic, na kterém nyní parkují osobní automobily.

 

Vzpomínky z výletu na Zámek Nové Hrady


V letních dnech se scházíme na místní zahradě u kávy a vzpomínáme na pěkně prožité chvíle. Jedna z těch na které často vzpomínáme je výlet z 19. května 2013 na Zámek Nové Hrady u Litomyšle. Výlet se konal v neděli z podnětu a finančního daru pana PhDr. Zavřela. Zaměstnanci Domova nás odvezli auty do Nových Hradů, kde byla panem PhDr. Zavřelem zamluvena prohlídka zámku. Všichni jsme byli nadšeni z bohaté historie zámku, průvodkyně byla pozorná k našemu zdravotnímu stavu a uzpůsobila tak celou prohlídku. Po prohlídce jsme se podívali do kvetoucí zahrady, kterou zdobí nejen barevné květiny, ale i krásná fontána. Následně jsme byli panem Zavřelem pozváni do kavárničky. Pan Zavřel nám objednal kávu, zákusek i zmrzlinu, byl k nám velice milý. U příjemného posezení jsme panu Zavřelovi vyjádřili radost i vděčnost za pozvání na neobvyklý výlet, kterým nám zpříjemnil všední dny v Domově pro seniory.  Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Zavřelovi za příjemný nedělní zážitek.

Vděční uživatelé  z Domova pro seniory Česká Třebová

 

Pronajme se kvalitní byt 3 + 1 s balkonem a sociálním zázemím, celkem 93 m2, v

blízkosti Starého náměstí v České Třebové. Samostatné plynové vytápění. Bude k dispozici v září 2013. Bližší podrobnosti na telefonu:  604106891.

 

SOUTĚŽ  ZO ČSOP


ZO ČSOP Podorlicko připravila v rámci projektu „Ochrana ekosystémů hub“, podpořeného podnikem Lesy ČR s.p.  soutěž ve znalostech o našich houbách. Soutěž má dvě kola. Každé bude mít samostatné vyhodnocení.  Soutěžní otázky a obrázky hub budou zveřejněny ve Zpravodaji ČT v srpnu a v září.  Správné výsledky budou uveřejněny v následujícím čísle zpravodaje.  V každém kole bude oceněno pět soutěžících vylosovaných z úspěšných řešitelů.

Ceny : italský košík na houby, houbařský nůž, atlas hub, houbařská kuchařka, nakládané houby

Řešení  prvního kola soutěže do 20.8. 2013 dodejte  písemně na adresu Ekocentrum Podorlicko Podbranská 959  Česká Třebová  nebo emailem na  mikolecky@probit.cz.

Zásilku označte jako SOUTĚŽ HOUBY 1.KOLO  a uveďte své jméno a adresu.

 

Co pro Vás připravila knihovna na září 


3. září od 15 hodin dětské oddělení
Matyldino předčítání: "O Bonifácovi"
Ahoj holky a kluci, tak vás po prázdninách opět zveme na pohádkové odpoledne, tentokrát na pohádku "O Bonifácovi" a možná i nějakou další…  Budeme také malovat, vyrábět a hrát si… Takže komu se bude chtít, přijďte… Vstupné dobrovolné.
 
24. září od 18 hodin čítárna
Univerzita volného času 2013: Rozvod: jak ho zvládnout a nezešílet…
Zveme všechny bezradné, vyčerpané rodiče na besedu o nelehkém životním období. Přijďte na radu. Ve spolupráci s Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí (člen Asociace občanských poraden). Vstupné dobrovolné.

 

Připravujeme: Týden knihoven
30.9. - 6. 10. 17. ročník celorepublikové akce. 30. září od 15:30 hodin. Xbox dance battle volume 2, Teenspace
Taneční soutěž na herní konzoli Xbox Kinect. Registrace do 23. září v Teenspace.
Kapacita je omezená na 15 účastníků, neváhejte. 
Kompletní program na Týden knihoven bude upřesněn v průběhu záři.
Nehoda na křižovatce přesně před týdnem

V pátek 9.8. odpoledne krátce po 16. hodině se na křižovatce ulic Litomyšlská - Sadová _ Masarykova stala nehoda motocyklu a osobního auta, kde zasahovala záchranka a také drážní hasiči. O nehodě informoval Orlický deník "Hasiči asistovali policii a spolupracovali se zdravotnickou záchranou službou, po vyšetření dopravní nehody provedli úklid vozovky". Ohlas na webu orlického deníku myslím správně vyjadřuje, že zpráva o nehodě by měla také uvádět, kdo nehodu zavinil a z jakého důvodu se vše stalo, jinak je zpráva uvedena zbytečně, jistě nebyla napsána proto, aby bylo uvedeno, že hasiči uklidili po nehodě komunikaci: 
"Nepodceňuji práci hasičů, ale koordinace informací složek (hasiči, záchranka, policie) je katastrofální a výstup do média pro veřejnost žalostný. Místo důležitých a objektivních informací jsou čtenáři stále dokola ohlupováni nepodstatnými detaily, hasiči uklízeli, asistovali, spolupracovali se záchrankou a policie vyšetřovala. Co bylo příčinou a kdo nehodu zavinil, zda a k jakému zranění došlo - ani slovo! Asi okurková sezóna nebo mluvčí-amatér a novinář".  Naštěstí je také uvedena (přiložená) fotografie,(autorství HZS SŽDC), která alespoň částečně napovídá, co se přihodilo. Nicméně by stálo za to uvést dvě věci: na úseku v podjezdu bývala dlouhá léta "čtyřicítka", aby   alespoň trochu přibrzdila vozidla jedoucí od Litomyšle, protože na zmíněné křižovatce může být "ucpáno", může zde pomalu odbočovat autobus, který se do úzkého prostoru vždy nemusí dobře vejít apod. Pak je tu nehoda s materiálními a někdy i zdravotními následky.  Také ve směru od ulice Masarykovy byla při  nedávné rekonstrukci Litomyšlské ulice na asfaltu namalována velká vodorovná dopravní značka STOP, nyní už je smazána a nikdo ji neobnovuje.  Asi není důvod. Nedivme se pak nehodám na této nebezpečné a frekventované křižovatce.....