Českotřebovský deník 197/2013 (19.8.)                                   

Stavba dětského hřiště Rákosníček zahájena                             

Dnes 19. srpna 2013 zahájila firma Rydo první práce na přípravě terénu  pro  stavbu budoucího dětského hřiště "Rákosníček", které pro Českou Třebovou na základě internetového hlasování postaví firma LIDL. (Právě před deseti lety 26.6. 2003 otevřela v České Třebové svoji prodejnu). Přípravné práce je třeba  dokončit tak, aby dne 28. srpna mohla švédská firma Hag provádět vlastní montáž herních prvků a oplocení hřiště, které vyroste na sídlišti Lhotka v jeho horní části v sousedství parkoviště a domů 198 - 199.  Celé hřiště pak má být zkolaudováno 5. nebo 6. září tak, aby zde v sobotu 7. září mohl firma LIDL zorganizovat slavnostní otevření  za účasti herců z televizní Kouzelné školky,  tedy např. Michala Nesvatby.   Potom už bude sloužit dětem.... (Bližší informace budu postupně uvádět.).
(Fotografie jsou z předání hřiště Rákosníček v Písku a ve Znojmě)
 
ODDÍL GYMNASTIKY PŘI ŠSK ČESKÁ TŘEBOVÁ
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ŠIKOVNÁ DĚVČATA  NAROZENÁ V ROCE 2007.

NABÍZÍME: VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ
V KOLEKTIVU ZAMĚŘENÝ NA FLEXIBILITU, ROZVOJ SILOVÝCH, OBRATNOSTNÍCH A KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Trénink: úterý 16,30-18 pátek 15,30-17
Kontakt: Mgr. Pavlína Vomáčková  Tel. 605 717 350
e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz   http://www.gymnastikact.estranky.cz/
24. 9. v 17:30 hodin  Přednáška Evy Motyčkové - Energie života v Národním domě 

Jak posílit svoje zdraví, jak najít klid a jistotu v sobě, jak přijmout štěstí, které nabízí Vesmír, jak porozumět nápovědám v kresbách. Proběhne řízená léčivá meditace. Národní dům  od 17:30, vstupné 80Kč. 
 
Česká křesťanská akademie vás zve na užitečnou přednášku:

Mgr. A. Naimanová - POSILOVÁNÍ PAMĚTI III - Jak na cizí jazyky
Koncertní sálek ZUŠ, Tyršovo náměstí 81  pondělí 23. 9. 2013 v 19:00 hodin.
 
Před deseti lety zemřel MUDr. Miroslav Spirman

Ve středu 9. července 2003 zemřel  po krátké těžké nemoci ve věku  68 let MUDr. Miroslav Spirman.  Na poli medicíny vykonal pro českotřebovské občany i občany z okolí nepředstavitelně mnoho obětavé práce, spousta  z nás mu vděčí za své zdraví a životy nebo svých bližních. Patřil také mezi lékaře, kteří připomínali po léta záslužnou práci svých věkově starších kolegů, napsal řadu článků při jejich jubileích nebo i nekrology. V tradici rodiny byl MUDr. Miroslav Spirman po celý život také především  Třebovákem a velkým zdejším patriotem. Připomínám jeho velkou snahu o spravedlivé rozdělení bývalého OÚNZ v roce 1990, pomoc při organizování tehdy vyhlášeného "konta SANITA", v loňském  i v letošním roce se velmi angažoval v otázce zachování Lékařské služby první pomoci v našem městě a trvale všemožně se snažil zajistit, aby úroveň českotřebovského zdravotnictví byla na co nejvyšší úrovni.  To byl jistě také důvod pro to, aby v letech 1990 - 94 zasedal v lavicích určených pro zastupitele města.  Poslední rozloučení s MUDr. Miroslavem Spirmanem se konalo ve čtvrtek 17. července 2003 za mimořádně velké účasti českotřebovské veřejnosti. (mm)
Zahájení územního řízení  pro stavbu "Areál  pro výrobu živičných směsí" Třebovice 

Výstavbu nového areálu na katastru obce Třebovice v lokalita č. 36 dle územního plánu obce na místě bývalého zemědělského skladovacího areálu v horní části obce poblíž rybníka Hvězda připravuje společnost BISA, s.r.o. Hradec Králové. Snaha  zde realizovat investici podléhala  řízení EIA, které bylo  poměrně zdlouhavé. Připravovaný záměr musel být upravován a také přejmenován tak, aby vyjadřoval podstatu věci, tedy výrobu živičných směsí a nikoliv "výrobu stavebních hmot", jak bylo dříve obecně uváděno. Obavy byly zejména z potenciální možnosti znečištění spodních vod, ale i řeky Třebovky a nedalekého rybníky, který však již leží na území okresu Svitavy.. O záměru EIA na tuto výrobu Českotřebovský zpravodaj již informoval v r. 2011.
Záměr obsahuje umístění těchto staveb a zařízení:
• obalovna věžová 160 t/hod,
• asfaltové hospodářství s havarijní jímkou,
• lávka postřiku a podzemní jímka, manipulační plocha postřiku,
• mostová váha 60 t/hod.,
• dávkovači násypky recyklátu a kameniva,
• nájezdová rampa pro dávkování,
• velín obsluhy, elektro-rozvodna, kompresorovna,
• zastřešené sklady kameniva jemné frakce a recykláže,
• skládky kameniva,
• STL plynovod a plynoměrna,
• elektrorozvody,
• rozvody kanalizace z povrchového odtoku,
• retenční nádrž s požárním stanovištěm ( 110 m3),
• čistírna odpadních splaškových vod,
• odlučovač ropných látek,
• areálový vodovod užitkové vody,
• dvě mobilní buňky 3,0 m x 5,0 m (sociální zařízení, Šatna, kancelář),
• oplocení.
Vodovodní přípojka, venkovní část vnitrní kanalizace a vodovodu jsou povoleny územním rozhodnutím vydaným odborem výstavby MěÚ Svitavy dne 12,6.2013, č.j. 12120-13/OV-por/3573-2013. Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst l písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 17.09.2013 v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Česká Třebová, dv.č.140.
 
Vzpomínky z výletu na Zámek Nové Hrady

V letních dnech se scházíme na místní zahradě u kávy a vzpomínáme na pěkně prožité chvíle. Jedna z těch na které často vzpomínáme je výlet z 19. května 2013 na Zámek Nové Hrady u Litomyšle. Výlet se konal v neděli z podnětu a finančního daru pana PhDr. Zavřela. Zaměstnanci Domova nás odvezli auty do Nových Hradů, kde byla panem PhDr. Zavřelem zamluvena prohlídka zámku. Všichni jsme byli nadšeni z bohaté historie zámku, průvodkyně byla pozorná k našemu zdravotnímu stavu a uzpůsobila tak celou prohlídku. Po prohlídce jsme se podívali do kvetoucí zahrady, kterou zdobí nejen barevné květiny, ale i krásná fontána. Následně jsme byli panem Zavřelem pozváni do kavárničky. Pan Zavřel nám objednal kávu, zákusek i zmrzlinu, byl k nám velice milý. U příjemného posezení jsme panu Zavřelovi vyjádřili radost i vděčnost za pozvání na neobvyklý výlet, kterým nám zpříjemnil všední dny v Domově pro seniory.  Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Zavřelovi za příjemný nedělní zážitek.
Vděční uživatelé  z Domova pro seniory Česká Třebová
Supermarket LIDL otevřel před 10 lety.

Parkoviště bylo plné, fronty dlouhé, kuřata levná, nabídka lákavá a tak vozíčky nestačily. Řada lidí  nový supermarket jen prošla po krátkém průzkumu s prázdným vozíkem jiní jej měli úplně plný. Největší tlačenice byla u boxů s kuřaty, pokud v něm ještě něco bylo.  Snad proto byly zástupy u dveří již od šesté hodiny ranní.  V provozu bylo všech 8 pokladen. U Billy  i u prodejny Albert a COOP Konzum na Chmelnici bylo tento den o poznání méně aut než jindy a jistě to bude znát i na výši denního obratu.. Jak to bude dál - to teprve uvidíme. Parkoviště bylo plné i v dalších dnech a to včetně soboty odpoledne. masivní reklamní kampaň asi přináší své ovoce. Supermarket Lidl se tak stal cílem nákupní turistiky z okolí.  Na fotografii je vidět zaplněné parkoviště z prvního dne - 26. 6. 2003.