Pardubický kraj je připraven v dopravě výrazně investovat

Pardubice (20. srpna 2013) – Na téma investic v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury diskutovali představitelé Pardubického kraje se zástupci stavebních firem a dalších organizací. Na pracovní jednání o připravovaných a realizovaných projektech v Pardubickém kraji stavbaře pozvali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.
Jednání se kromě zmiňovaných zástupců krajské rady zúčastnili také radní Ludmila Navrátilová a Zdenek Křišťál, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje Petr Tupec, vedoucí příslušných odborů Krajského úřadu Pardubického kraje, ředitelé Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupci Státní železniční dopravní cesty, Krajské hospodářské komory Pardubického kraje či podnikatelských svazů. Témat bylo hned několik.
Stěžejním bodem programu bylo čerpání peněz z evropských zdrojů a příprava nového plánovacího období Evropské unie. „V současné době řešíme především dokončení čerpání prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP) a chystáme se na období nové. S největší pravděpodobností budou do ROP převedeny zbývající prostředky z jiných programů. Jsme připraveni výrazně investovat, máme v zásobě celou řadu projektů. V příštím roce bychom měli proinvestovat přibližně jednu miliardu korun. Obávám se však roku následujícího, protože příprava nových operačních programů vázne, a to i na straně Evropské unie,“ řekl na jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který mimo jiné připomněl, že poslední výzvy ze současného ROP budou vyhlášeny do února 2014 tak, aby zúčtování proběhlo do poloviny roku následujícího. „Jenom do dopravy a dopravní infrastruktury má Pardubický kraj připravené projekty za 1,3 miliardy korun. V současnosti se realizují stavby za přibližně 453 milionů korun,“ doplnila krajská radní Ludmila Navrátilová.
 
Hejtman Netolický ve svém projevu vyzvednul také jednání s vládou Jiřího Rusnoka, kde se podle něj podařilo najít shodu v klíčových oblastech. „Diskuze s vládou byla velmi věcná a a odborná. Máme společný pohled na systém financování zdravotní péče, poskytování sociálních služeb, dopravní obslužnost či ifnrastrukturní projekty po povodních,“ shrnul jednání s vládou Netolický.
Dalším bodem programu byly opravy škod na silnicích po zimě a také po povodních, které Pardubický kraj zasáhly letos v červnu. Na povodňové škody získal Pardubický kraj dotaci ve výši 122 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, největší část těchto peněz půjde na opravy opěrných zdí a mostů. „Monitoring škod na silnicích II. a III. třídy po zimě již máme hotový, je to za přibližně 340 milionů korun. Většinou se jedná o velkoplošné opravy. Požádali jsme stát o dotaci, bohužel naše žádost zatím nebyla projednána. Proto tyto velké opravy zrealizujeme asi až příští rok na jaře. Menší opravy děláme již nyní z vlastních zdrojů,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
 
Účastníci jednání se také seznámili s připravovanými a realizovanými projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty na území Pardubického kraje. „Pardubický kraj samozřejmě nejvíce uvítal obnovení prací na rychlostní silnici R35. Ředitel pardubické správy Bohumil Vébr nás informoval, že jsou připraveny výkupy pozemků, že byla zahájena stavba třetího patra opatovické křižovatky a že v příštím roce by mohly být zahájeny práce i na pokračování R35 na šestadvacet kilometru dlouhém úseku z Opatovic přes Časy až do Ostrova,“ prozradil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Kromě rychlostní silnice byla zahájena výstavba obchvatu Chrudimi a také bude vypsáno výběrové řízení na bezpečnostní prvky na silnici I/37 do Hradce Králové, které umožní navýšení rychlosti až na 110 kilometrů za hodinu.  
„Jako železničář jsem velmi rád poslouchal také přehled staveb na železnici. Tady nás mimo jiné čeká modernizace nádraží v Ústí nad Orlicí, zvýšení kapacity na trati Hradec Králové – Pardubice s pokračováním na Chrudim či modernizace trati Ústí nad Orlicí – Choceň. Bohužel tyto projekty, ale také projekty na silnicích, komplikují pravidla zadávání veřejných zakázek, které leckdy stavby protahují i prodražují,“ připomněl Jaromír Dušek.
Právě zákon o zadávání veřejných zakázek byl dalším diskutovaným problémem jak ze strany úřadů, tak i stavebních firem. Krajská hospodářská komora proto v polovině září připravuje seminář na téma veřejných zakázek ve stavebnictví.