Do středních škol přitečou miliony z kraje, od státu i z Evropské unie

Pardubice (9. 8. 2013) - Pardubický kraj investuje desítky milionů korun do rekonstrukcí, oprav a vybavení jím zřizovaných škol a školských zařízení. V letošním roce je na to vyčleněno z rozpočtu Pardubického kraje řádově 42 milionů korun. Většina prací se provádí právě o prázdninách. Kromě toho se připravuje zateplení čtyř škol  financované ze Státního fondu Životního prostředí částkou 126 milionů korun a zahájeny  jsou i tři projekty z Regionálního operačního programu za 57 milionů korun. Před pár dny dorazila příznivá zpráva od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, že v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na podporu odborného a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci se základními školami, dostane kraj dalších 163 milionů pro 16 projektů.
 
„Máme z nově přidělené částky velkou radost, protože jsme žádali o 165 milionů a většinu jsme dostali, snad i díky velmi dobře připraveným projektům,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Výzva byla zaměřena na využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků středních škol a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory; spolupráci škol a firem (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Vzniknou takzvané otevřené dílny, které umožní rovněž pracovní vyučování žáků základních škol. Ti tak získají konkrétní představu o technickém nebo přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti. Do projektu se zapojily odborné střední školy a také čtyři gymnázia.
Čilý pracovní ruch panuje na většině škol, kde je potřeba něco opravit či rekonstruovat. „Zvláštní pozornost věnuje kraj školám, které prošly optimalizací, tedy slučováním nebo splynutím. Snažíme se jim nyní připravit optimální podmínky pro výuku i rozvoj jejich oborů,“ dodává Jana Pernicová.
Z významných akcí se jedná například o rekonstrukci střechy Obchodní akademie Chrudim za 4,5 milionu korun, rekonstrukci suterénních prostor SPŠE a VOŠ Pardubice za 3,9 milionu korun, rekonstrukci šaten na posluchárnu v Gymnáziu Pardubice, Mozartova za 2,2 milionu korun, rekonstrukci společenského sálu  Gymnázia J. Ressela, Chrudim  za 4,5 milionu korun, rekonstrukci kotelny a odstranění komínového tělesa v SOŠ a SOU Polička za 4,3 milionu korun,  rekonstrukci kotelny v Gymnáziu Aloise Jiráska  v Litomyšli  a další akce. Všechny budou stavebně ukončeny v roce 2013.
Plánované investice ve čtyřech školách přinesou úspory energií
Státním fondem životního prostředí byly nyní schváleny žádosti Pardubického kraje na realizaci úspor energií ve čtyřech školách v rámci Operačního programu životního prostředí. Celková předpokládaná výše rozpočtovaných nákladů projektů činí 126 milionů korun. Jde se o výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení obvodových plášťů budov a střech na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, Gymnáziu Svitavy, Gymnáziu Moravská Třebová a Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele staveb s tím, že investiční akce by měly být stavebně dokončeny v roce 2014.
 
Další prostředky plynou z Regionálního operačního programu
V roce 2013 bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby pro tři schválené projektové záměry Pardubického kraje spolufinancované z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v celkové hodnotě 57 milionů korun. V Zahradnickém a technickém centru v Litomyšli je specifickým cílem projektu rekonstrukce dílen floristiky a haly mechanizace s vybavením čtyř provozních souborů za sedm milionů korun. Vše má být dokončeno do konce roku 2013 a  zejména technické obory tak získají  moderní zázemí pro výuku. Druhý projekt má Strojírensko – technické centrum v Chrudimi a ve Vysokém Mýtě za 25 milionů korun. Tady již probíhají stavební práce. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci budov dílen a laboratoří a pořízení technického zázemí a vnitřního vybavení spojeného s výukou strojírenských a vodárenských oborů. Třetí schválený projekt patří Vzdělávacímu centru chemie, biologie, a požární ochrany Pardubického kraje na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích a je v hodnotě 25 milionů korun. Díky němu vznikne centrum požární ochrany, aplikované chemie, biologie a mikrobiologie a centrum výuky jazyků a informační a výpočetní techniky.