Zemřel Prof. RNDr. Ladislav Rob, Dr.S.c.                            

Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta, oznámila, že dne 6. srpna 2013 zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let. význmaný český vědec Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.
Prof. Ladislav Rob, DrSc., se narodil v Dlouhé Třebové,  byl absolventem  českotřebovského gymnázia.  Po absolutoriu Matematicko-fyzikální fakulty UK nastoupil na katedru jaderné fyziky na FJFI ČVUT (která v roce 1967 přešla na MFF UK). Dva roky (1959–61) působil ve Spojeném ústavu pro jaderný výzkum v Dubně. Ve druhé polovině šedesátých let (1966–68) pracoval v Rutherford Laboratory ve Velké Británii. V roce 1967 byl jmenován docentem, v roce 1992 profesorem. Během celé své akademické kariéry vedl přednášky z částicové fyziky a ovlivnil řadu studentů. V roce 1998 odešel do důchodu, ale až do roku 2011 na MFF dále pracoval. V devadesátých letech se zapojil do experimentů Celeste a CAT ve Francii a pak do experimentu HESS v Namibii, který mu přinesl v roce 2007 ocenění prestižní Descartovou cenou. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v úterý 13. srpna 2013 v 11:00 hod. v obřadní síni městského krematoria v České Třebové.

 

Prof. Ladislav Rob patřil mezi  ty absolventy českotřebovského gymnázia, kteří přinesl tomuto ústavu věhlas a také vysoké ocenění i pro český národ.  To především v podobě udělení Descartesovy ceny EU v roce 2007.  Ocenění získal jako spolupracovník mezinárodního týmu, ve kterém pracovali společně v Namibii vědci z ČR, Německa, Francie a Velké  Británie. Jednalo se o HESS projekt - studium kosmického záření,  který realizovali na náhorní plošině Gamsberg v Namibii proto,  že hledali lokalitu se suchým vzduchem na jižní polokouli, odkud je dobře vidět do centra naší galaxie. Ve vybrané lokalitě v Namibii byly rozmístěny a postaveny čtyři velké teleskopy, rozmístěné tak, aby mohly sledovat Čerenkovovo záření  z různých úhlů a tak určit původní směr ke kosmickému objektu, které toto záření vysílá. Údaje o zachycených záblescích posílá obsluha mikrovlnnou linkou jednak do hlavního města Namibie Windhoeku a odtud dále do Heidelbergu. Zde se uskutečňuje hrubé zpracování dat, které pak po internetu směřují do dalších ústavů. Některé z nich končí i v počítačích Ladislava Roba a jeho kolegů na MFF UK v Praze.  "Propočítáváme,  ze které části vesmíru záření gama přiletělo a zaměřujeme se na aktivní jádra galaxií. díky těmto údajům pak posuzujeme  teoretické modely, abychom mohli co nejpřesněji  popsat vznik a vývoj vesmíru," shrnuje program Ladislav Rob.  Lze říci, že mezinárodní projekt, v němž vědci pozorují a zkoumají taje vesmíru je výsledkem práce českých fyziků. Český přínos k projektu je výroba zrcadel. Hlavní části teleskopu je parabolické zrcadlo. je sestaveno z 390 přesně vybroušených a vyleštěných zrcadel o průměru 60 centimetrů ze speciálního borosilikátového skla. Jejich autorem je Milan Šonský, šéf společnosti Compas v Turnově.
S profesorem Ladislavem Robe jsme se mohli v České Třebové setkat jak při návštěvách svých příbuzných, ale naposledy také na přednášce uspořádané v v budově zdejšího gymnázia jako součást oslav 100 let existence ústavu. Přednáška Ladislava Roba byla z z poloviny odborná a vysvětlovala principy kosmického záření, jeho skladbu a šíření, zčásti také cestopisná. V ní posluchačům ukázal život v Namibii a podmínky pro práci v připravené stanici na náhorní plošině vzdálené od civilizace.  Posluchači vyslechli přednášku takové kapacity v porozuměním a jistě i s hrdostí na to, že mezi absolventy našeho gymnázia je vědec schopný realizovat tak významné  experiment oceněný prestižní evropskou cenou ne náhodou přirovnávanou k ceně Nobelově. 
Ladislav Rob je rodákem z Dlouhé Třebové a na českotřebovském gymnáziu maturoval v roce 1951. 
 
Další informace o práci Prof. RNDr. Ladislava Roba, Dr.S.c. ZDE

Fotografie z přednášky na našem gymnáziu 27. 6. 2009 pořídil Milan Mikolecký

 
Význam Ladislava Roba uvádí také webová stránka gymnázia